2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

FURNIZIM ME PAKO USHQIMORE-HIGJENIKE PËR FAMILJET ME KUSHTE TË RËNDA EKONOMIKE DHE SOCIALE TË SHKAKTUAR NGA PANDEMIA COVID-19
62500-20-1858-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " PAJTIMI " SH.P.K.
810125452
2020-05-21 22175 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Sigurimi i Operimeve per Sherbimet e Navigimit Ajror
254-20-6149-2-2-1
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C.
601108386
2020-12-11 169991 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i shtepis se pleqve në Prizren
622-21-818-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2021-05-03 234330 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me goma te jashtme per damper
KEK-21-1106-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ,, Eurogoma " Sh.p.k.
600232061
2021-04-13 7380 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim dhe instalimi i kabllos elektrik për kyçjen e Objektit të MKRS-së me rrjetin elektroenergjetik
701-20-928-1-2-5
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES ILEAA - GR SH.P.K.
810199035
2020-04-03 37893 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me Tape Drive LTO7 për Tape library TS3200
KEK-20-113-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. InterAdria L.L.C.
810819336
2020-03-02 7580 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me Toner
318-20-260-1-3-6
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE Comtrade Computers O.K.
600018718
2020-03-04 3965 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me kushineta
KEK-20-3016-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ECO TRADE SHPK
600157863
2020-08-21 6450 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me 2 (dy) llaptopa
UNITETI-20-7171-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. N.P.SH " Elektro Montimi"
600206553
2020-12-08 1372 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi me paisje mjeksore dy llote
70040-20-5686-1-2-1
SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË " KosovaMed Healthcare " SH.P.K.
601670947
2020-11-06 39380 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me vajra motorik
KRMC-20-1871-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Çabrati"SH.A. INTER TRADING COMPANY SH.P.K.
811275347
2020-06-09 9115 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me material te Sterilizimit
10/220/70050/00000/0731-20-2342-1-3-6
SPITALI "SHEIKH ZAYED" PRO MEDICAL SH.P.K.
811394212
2020-09-18 6450 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Liste e re Esenciale
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS "MEDITECH" SH.P.K.
810828270
2021-04-01 22405 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i Çerdhes për fëmije në lagjen Karagaq LOT 1- Ndërtimi i Çerdhes për fëmije në lagjen Karagaq - pjesa e parë LOT 2- Ndërtimi i Çerdhes për fëmije në lagjen Karagaq - pjesa e dytë – punët finale
635-21-1184-5-2-1
KOMUNA E PEJES Roza Komani B.I.
811129726
2021-05-20 247012 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Sigurimi Fizik i objekteve te Komunes - procedur e negocuar pa publikim
616-21-1551-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " SKYFTERAT - LIVE " SH.P.K.
600665709
2021-04-08 167040 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Projekte të vogla brenda drejtorisë së Turizmit- Konstruktimi i shtëpizave prej druri
622-20-8325-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Hysen Sopa B.I.
811042811
2021-02-23 17858 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi dhe vendosja e paisjeve dhe mjeteve pë funcionalizimin e Laboratorit te Gjeoshkencave.
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË Arhiko .ING O.P.
811274084
2020-11-19 12809 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me rrotë për vagoneta
12997 12998-20-4562-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " CMC GROUP " SH.P.K.
600004478
2020-09-21 11413 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi dhe montimi i vinqit.
KEK-20-2007-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2020-07-09 6496 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i depos qendrore të armatimit në kazermën e Prishtinës( projekt dy vjecare 2020 dhe 2021)
217-20-3550-5-2-1
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË N.P.T.'' Fanaj Inxhinjering ''
600033667
2020-09-07 280102 €
20 / 736
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 7556 Shqyrtimet e Ashensoreve ne Ndertesat Qeveritare | 2
4 8538 Furnizimi me automjet per dializ per nevojat e QKMF | 2
5 1919 Rregullimi i ndrqimit publik | 2
6 5957 Kontrollimi teknik i ashensoreve ne objektet e Sistemit Prokurorial te Kosoves | 2
7 6528 Furnizim me shpërndarës gypor dhe pajisje përcjellëse për GLN dhe instalim të rrjetit | 2
8 306 Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi | 2
9 4582 Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI | 2
10 6762 Ndertimi i murit mbrojtes te varrezat e fshatit Dubovikë | 2

Kontakt
Clicky