2401/50664

Red Flagged Tenders

All information and tenders are from the public procurement system

e-Procurement

Signature date

Economic Operator

Contract Price

Contracting Authority

Red Flags


RedFlags Tender Contracting Authority Economic Operator Signaturedate ContractPrice

Deadline

Price Comparison

Furnizim me dru (ahu) për ngrohje dhe sharritja e tyre për nevojat e Komunës së Dragashit ( RITENDERIM -2X)
621-18-7059-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Avni Murtezi B.I.
811287540
2018-12-03 83460 €

Deadline

“Rregullimi i sistemit te presionit automatik te Oksigjenit O2 tek cisterna statike, klinika interne”- Ritender
701-19-157-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N/A
N/A
N/A N/A

Deadline

Ndërtimi i dy shtëpive
OB614-18-7317-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ "Detari " SH.P.K.
601087184
2018-11-16 31640 €

Deadline

Shenjezimi horizontal i rrugeve te QKUK-se
701-19-1160-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N/A
N/A
N/A N/A

Deadline

Price Comparison

SHËRBIME PËR PËRGATITJEN E FESTIVALIT TË NËNTË TË DOMATES NË MAMUSHË
626-17-2811-2-2-1
KOMUNA E MAMUSHËS N.T.P. " Mobelland "
600079926
2017-07-27 16120 €

Deadline

Furnizim me Pompë Uji
hor-18-4922-1-3-6
" HORTIKULTURA " SH.A. " DAR ING " SH.P.K.
601736450
2018-08-02 2224 €

Deadline

HARTIMI I PROJEKTEVE TË NDRYSHME – Ritenderim
623-20-1767-2-1-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N/A
N/A
N/A N/A

Deadline

Renoviranje sanitarnih cvorova O.Š. Branko Radicevic u Severnoj Mitrovici
647-18-5935-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA N/A
N/A
N/A N/A

Deadline

Furnizim me paisje të TI-së për nevojat e Sistemit Prokurorial të Republikës së Kosovës
250-18-4593-1-2-1
PROKURORIA E SHTETIT ARITECH
810821828
2018-08-20 33878 €

Deadline

Asfaltiranje puteva u Opstini Ranilug
661-18-8314-5-2-1
KOMUNA RANILLUG ,,VARNA " SH.P.K.
810112954
2018-12-17 27326 €

Deadline

Pastrimi i shtratit lumit në Llaushë-Ritenderim
643-19-7993-5-2-1
K.K. SKENDERAJ N/A
N/A
N/A N/A

Deadline

Estimated Value Comparison

Furnizim me Pelet për ngrohjen e Fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së
uhz-20-7149-1-3-6
UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË N.T.P.''GRESA - COMMERCE ''
600023741
2020-11-30 3360 €

Deadline

Furnizim me hard disqe per serveret e HP
?-18-4512-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. N/A
N/A
N/A N/A

Deadline

Estimated Value Comparison

Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi
613-17-4288-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2017-11-27 25933 €

Deadline

Renovimi i Arkivit Historik, Muzeut dhe Galerisë së Arteve.
656-18-7538-5-2-1
KOMUNA FERIZAJ N/A
N/A
N/A N/A

Deadline

''Furnizim me teknologji informative (PC,Printer)''
KMDK-20-8165-1-3-6
"KOMPANI.PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË "SH.A N/A
N/A
N/A N/A

Deadline

Furnizim me trasformator te ri dhe Riparimi i transformatorit ekzistues
70020-17-4441-1-2-1
SPITALI REGJIONAL " AULONA " SH.P.K.
600129333
2017-10-27 5269 €

Deadline

Renovimi I nje pjese te kulmit ne Kliniken e Pediatrise
701-18-8216-5-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.P.T. "Arhing"
600136859
2019-03-25 9316 €

Deadline

Rregullim i pompes vertikale Shumshkallshe STP Siqev KK Klinë
HIDRO-19-5957-5-3-6
KRU " Hidrodrini " SH.A. N/A
N/A
N/A N/A

Deadline

Uredenje korita reke kod tržnog centra u Gracanici
GRA618-18-5820-5-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA " ARBËRI -NS "SH.P.K.
601200124
2018-10-01 179532 €
Ranking of indicators based on the nr. of Red Flags

The contract price is very near the estimated tender value

1194

The contract price is higher than the estimated tender value

715

Deadline

448

Weighted price tender

94

Only one bidder in open procedure

17

Negotiated procedure without publication of contract notice

12

The contract price is more than 40% lower than the estimated tender value

2

Abnormally low price tender

0

The winner of contract is in the Black List

0
TOP 10
Contracting Authorities
with the most Red Flags
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenders with the
most Red Flags
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 4402 Furnizim me defribilator për QKMF - Hani i Elezit | 2
4 8605 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore (zbatuese) sipas kërkesave të komunës së Vitisë | 2
5 1211 Lot 1 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Pantin dhe Samadraxhë -Vushtri. Lot 2 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Frasher- Mitrovicë | 2
6 10177 ''Furnizim me material për sera në FBV-së nga Projekti ERSAMUS +'' | 2
7 5182 Furnizim me medikamente për eutanazi tek qenet dhe macet | 2
8 6070 Vaksionimi i fondit blegtoral kundër sëmundjeve clostridiale | 2
9 10404 NDERTIMI ISISTEMIT TE UJIT DHE STACIONIT TE POMPAVE NE SHFMU CARAVIK DHE SHFMU SIQEVE | 2
10 7556 Shqyrtimet e Ashensoreve ne Ndertesat Qeveritare | 2

Contact
Clicky