2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi i disa shkollave me dollap librash per nxenes
613-20-6274-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN N.T.P. " Burimi Dekor "
600238580
2020-11-23 29400 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me ndarës të fuqisë, Izolator, Kleme dhe Buholca
KOSTT-20-785-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. "MONTING" SH.P.K.
810091455
2020-06-17 36522 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me ndarës të fuqisë, Izolator, Kleme dhe Buholca
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. "MONTING" SH.P.K.
810091455
2020-06-17 36522 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me ndarës të fuqisë, Izolator, Kleme dhe Buholca
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. "MONTING" SH.P.K.
810091455
2020-06-17 36522 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

“Ndërtimi i objektit te QKMF ne Mamushë”
206-20-6739-5-1-1
MINISTRIA E SHËNDETËSISË EBK SH.P.K.
811290874
2021-02-01 856681 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me material medicinal nga Lista Esenciale”
00220-20-7558-1-1-1
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " Interlab" SH.P.K.
601678008
2021-03-01 808344 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi me Reagense për Gem Premier dhe parametrin D-DIMER
701-21-19-1-1-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-03-08 155000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi me Reagense për Gem Premier dhe parametrin D-DIMER
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-03-08 155000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me material harxhues për diagnostikë laboratorike në 2019-nCov
711-20-146-1-2-5
I.K. I SHËNDETËSISË PUBLIKE TË KOSOVËS N.T.P "ERAMED"
600017116
2020-02-19 28057 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me mjete te renda për Asfalt
1909466981031194-20-443-1-1-1
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. " DIELLI CONSTRUCTION & EQUIPMENT " SH.P.K.
810052910
2020-12-03 121929 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me mjete te renda për Asfalt
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. " DIELLI CONSTRUCTION & EQUIPMENT " SH.P.K.
810052910
2020-12-03 121929 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i trotuarit dhe Ndriçimit publik në Komunën e Vitisë
657-20-2939-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI Pro & Co Group SH.P.K.
811092254
2020-07-22 444578 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi dhe montimi i serave për fermer
615-20-3286-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL Muharrem S. Rushiti B.I.
810637895
2020-09-22 20101 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndriqimi dhe rregullimi i hapësirave publike në Komunën e Pejës LOT 1- Ndërtimi i ndriqimit publik në fshatin Buqan dhe Kosuriq LOT 2- Ndërtimi i ndriqimit publik në lagjet Haxhi Zeka , Kristal dhe 7 Shtatori Pjesa e Parë I LOT 3- Ndërtimi i ndriqimit publik në lagjet Haxhi Zeka , Kristal dhe 7 Shtatori Pjesa e Dytë II LOT 4- Rregullimi i hapësirës publike në fshatin Zahaq dhe Llabjan LOT 5- Rregullimi i hapësirës publike prej Urës se Gurit deri te Enti për Urbanizëm Pjesa e Parë I LOT 6- Rregullimi i hapësirës publike prej Urës se Gurit deri te Enti për Urbanizëm Pjesa e Dytë II LOT 7- Rregullimi i hapësirës publike dhe Ambulantes në fshatin Kryshec
KOMUNA E PEJES N.M.I.Q. ,, Montkomerce " Sh.p.k.
600065561
2020-07-23 66065 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimin me ndërprerës të fuqisë 110,35 kV dhe kabllo
KOSTT-20-728-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. N.P.SH. "NISMA"
601910054
2020-06-16 42244 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimin me ndërprerës të fuqisë 110,35 kV dhe kabllo
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. N.P.SH. "NISMA"
601910054
2020-06-16 42244 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Rregullimi i ndricimit publik ne zonen urbane dhe rurale
659-20-1887-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL "ERPOWER" SH.P.K
600023262
2020-07-07 13286 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me mjete pune për nevoja të shkollës së mesm teknike
615-20-3289-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL Eroll Guncati B.I.
810987761
2020-09-15 2320 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Angazhimin e firmës ligjore në rastin Iming d.o.o vs AKP (Arbitrazhi sipas Rregullave të UNICITRAL te vitit 2010)
239-20-1894-2-1-1
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT Mishcon de Reya LLP
OC399969
2021-01-18 590000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

FURNIZIM DHE MONTIM ME RROLETA TE JASHTME PER BARNATOREN E SPITALIT
70020-20-3207-1-3-6
SPITALI REGJIONAL CONSTRUMAX SH.P.K.
811273739
2020-07-16 7710 €
20 / 736
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 2039 Organizimi i një punëtorie pas përfundimit të vizitave për evaluim të rezultateve preliminare të vizitave sistematike. | 2
4 11864 Ri-Shpallje Furnizim me perde | 2
5 1677 Sanimi i Dëmtimeve në Qendra e Shtabit të Përgjithshëm Likovc, Skenderaj – Faza II-të | 2
6 12583 Izgradnja decijeg igralista za predskolsko u Malom Ropotovu i Korminjanu | 2
7 1727 Furnizim me paisje për dhomën operative të SHKK-së. | 2
8 4489 Sanacija i uredjenje mostova u opstini Zubin Potok | 2
9 4693 Rekosntruimi dhe asfaltimi I terenve sportive ne shkollat e Komunes se Parteshit dhe fushave sportive në oborrin e shtepisë se Kultures Partesh | 2
10 8461 Servisimi i instrumenteve gjeodozike, | 2

Kontakt
Clicky