2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me mjete te renda për Asfalt
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. " DIELLI CONSTRUCTION & EQUIPMENT " SH.P.K.
810052910
2020-12-03 121929 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i trotuarit dhe Ndriçimit publik në Komunën e Vitisë
657-20-2939-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI Pro & Co Group SH.P.K.
811092254
2020-07-22 444578 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi dhe montimi i serave për fermer
615-20-3286-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL Muharrem S. Rushiti B.I.
810637895
2020-09-22 20101 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndriqimi dhe rregullimi i hapësirave publike në Komunën e Pejës LOT 1- Ndërtimi i ndriqimit publik në fshatin Buqan dhe Kosuriq LOT 2- Ndërtimi i ndriqimit publik në lagjet Haxhi Zeka , Kristal dhe 7 Shtatori Pjesa e Parë I LOT 3- Ndërtimi i ndriqimit publik në lagjet Haxhi Zeka , Kristal dhe 7 Shtatori Pjesa e Dytë II LOT 4- Rregullimi i hapësirës publike në fshatin Zahaq dhe Llabjan LOT 5- Rregullimi i hapësirës publike prej Urës se Gurit deri te Enti për Urbanizëm Pjesa e Parë I LOT 6- Rregullimi i hapësirës publike prej Urës se Gurit deri te Enti për Urbanizëm Pjesa e Dytë II LOT 7- Rregullimi i hapësirës publike dhe Ambulantes në fshatin Kryshec
KOMUNA E PEJES N.M.I.Q. ,, Montkomerce " Sh.p.k.
600065561
2020-07-23 66065 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimin me ndërprerës të fuqisë 110,35 kV dhe kabllo
KOSTT-20-728-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. N.P.SH. "NISMA"
601910054
2020-06-16 42244 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimin me ndërprerës të fuqisë 110,35 kV dhe kabllo
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. N.P.SH. "NISMA"
601910054
2020-06-16 42244 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Rregullimi i ndricimit publik ne zonen urbane dhe rurale
659-20-1887-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL "ERPOWER" SH.P.K
600023262
2020-07-07 13286 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me mjete pune për nevoja të shkollës së mesm teknike
615-20-3289-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL Eroll Guncati B.I.
810987761
2020-09-15 2320 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Angazhimin e firmës ligjore në rastin Iming d.o.o vs AKP (Arbitrazhi sipas Rregullave të UNICITRAL te vitit 2010)
239-20-1894-2-1-1
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT Mishcon de Reya LLP
OC399969
2021-01-18 590000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

FURNIZIM DHE MONTIM ME RROLETA TE JASHTME PER BARNATOREN E SPITALIT
70020-20-3207-1-3-6
SPITALI REGJIONAL CONSTRUMAX SH.P.K.
811273739
2020-07-16 7710 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me pajisje të TI –së për nevojat e Agjencive të Pavarura
Agjencia Qendrore e Prokruimit Brooklyn Custom Creations LLC Branch in Kosovo
811384015
2020-06-22 39898 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Hoqë e Qytetit në Prizren
622-20-4639-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT RENELUAL TAHIRI SH.P.K.
810610099
2020-10-22 292968 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit përgjatë rrugës nga tuneli deri në përfundim të rrugës magjistrale në fsh.Pasjak,Komuna e Gjilanit
nuk ka-21-1155-5-2-1
Komp. Rajon Ujësjellësit''Hidromorava'' SH.A. JERLIU GROUP SH.P.K.
811188061
2021-05-10 84692 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smirë. Kolishtë dhe Tërpezë
657-20-1729-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI " GËRLICA - COMPANY " SH. P.K.
600162911
2020-07-22 340653 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi me materiale për përgatitjen e festivalit të XII të domates dhe pajisje bujqësore”
626-20-2148-1-2-1
KOMUNA E MAMUSHËS N. P.T. " Haxhijaha" Sh.p.k.
600039079
2020-08-04 65500 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Sigurimi fizik i objekteve të kujdeset primar shëndetësor në Prishtinë
616-21-2041-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Rojet E Nderit SH.P.K.
810519209
2021-05-07 72880 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Sinjalizimi rrugor dhe sistemi i unifikuar i adresave
624-20-2107-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË N.P.G. " Malsija "
600049622
2020-12-04 70763 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
00220-20-2858-1-1-1
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me paisje laboratorike-Ritender
KM653-21-1695-1-2-1
KOMUNA E KAMENICES "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2021-05-19 69462 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Aneks kontratë- Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Rubovc deri te lumi Sitnica
613-20-4718-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN Remzi Sopa B.I.
810380022
2020-09-07 4730 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me reagjent punues dhe material shpenzues specifik-e ndar në 3 pjesë
70030-21-1024-1-2-1
Spitali i Pergjithshem- Pejë "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-04-16 92913 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me reagjent punues dhe material shpenzues specifik-e ndar në 3 pjesë
Spitali i Pergjithshem- Pejë "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-04-16 92913 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me veshmbathje për puntorët e Komunës së Gjilanit
651-20-2312-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN "RIMI-ALTEX"SH.P.K.
600623971
2020-08-05 24040 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi me material mbrojtës shëndetësor për Komunen e Dragashit ( procedura negocuar)
621-20-1242-1-2-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Ruhi Duraku B.I.
810983537
2020-04-15 42405 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të llojit Mercedes Benz
101-20-6992-2-2-5
KUVENDI I KOSOVËS Afrim H. Morina B.I.
810575805
2020-11-27 103630 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i fushave të jashtme sportive LOT 1 - Ndërtimi i fushave sportive të hapura në fshatin Lutogllavë dhe Katundi i Ri LOT 2 - Ndërtimi i fushave sportive të hapura në fshatrat Novosellë,Trestenik dhe Jabllanic e Vogël
635-20-3341-5-2-1
KOMUNA E PEJES N.N.P.,,Valbona - Gj"
600200571
2020-09-18 63379 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i shkollave të mesme çerdheve, renovimi i shkollave të mesme dhe vazhdimi i punimeve në shkollën e mesme të muzikës
208 Udheheqesi-20-4156-5-1-1
MINISTRIA E ARSIMIT Mercom Company SH.P.K.
810298548
2020-11-09 717532 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Rregullimi I fushave sportive
OB614-20-2079-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ NNSh VAAKAL
600090203
2020-07-31 44398 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi me Frysa te trusnisë se ulet
KEK-21-418-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " EKO TEST " SH.P.K
601649182
2021-05-18 72512 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Mirëmbajtja e Softuerit te Hyrave
318-20-1498-2-3-6
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE Quantix L.L.C.
811327502
2020-08-27 7599 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me gelqere te hidratizuar për Flotacionin në Tunel i Parë dhe Flotacionin në Kishnicë
12997 12998-20-815-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " CMC GROUP " SH.P.K.
600004478
2020-05-28 110330 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me Derivate
22500-20-1357-1-3-6
KRU" DRINI I BARDHË" SH.A. Petrol Company - SH.P.K.
810527195
2020-07-22 6474 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Furnizim me një (1) Autofshisë
UNITETI-20-4735-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. N.P.SH. "Elta"
600233879
2020-09-25 9990 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Furnizim me material stomatologjik për nevojat e departamentit të stomatologjisë.
622-21-1045-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " MATKOS PHARM " SH .P.K.
811159624
2021-04-26 44808 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Kontrollimi teknik i ashensoreve ne objektet e Sistemit Prokurorial te Kosoves
250-20-5397-2-3-6
PROKURORIA E SHTETIT " GMC KOSOVA " SH.P.K.
601244198
2020-10-28 3480 €

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Kontrollimi Teknik për Automjetet e KGjK-së dhe Gjykatave
328-20-1505-2-3-6
Këshilli Gjyqësor i Kosovës " ECO - ENG " SH.P.K.
600769163
2020-06-03 5280 €
50 / 736
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky