2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me pajisje specijale medicionale vlera e të cilës nuk kalon mbi 1000 euro (një mijë euro) për nevojat e Spitalit të Përgjithshëm në Shtërpcë
655-20-8134-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " raymed " SH.P.K.
601724265
2020-12-22 9880 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

“Furnizim me Regensa për Laboratorin Citogjenetike për KOGJ”
701-21-901-1-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-04-23 14834 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Asfaltimi i rrugës Zaplluxhe-Qendra turistike ( projekt tre vjeqar )(punime shtesë)
621-20-6378-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-11-10 36339 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

FURNIZIM ME LËNDË DJEGËSE - DRU DHE PELET PËR NGROHJE
62500-20-4479-1-1-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE N.T.P. " Haxha "
600300412
2021-01-20 184791 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

furnizim me inventar laboratorik per QRSHP Prizren , llot 2
711-20-7616-1-2-5
I.K. I SHËNDETËSISË PUBLIKE TË KOSOVËS " EKO TEST " SH.P.K
601649182
2020-12-04 10325 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Mirëmbajtja e Data bazës se AKP-se
239-21-2071-2-2-5
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT " HARRISIA " SH.P.K.
600847604
2021-05-18 16319 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me lëndën e parë për qese të mbeturinave
33600-20-6629-1-3-6
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS PM GROUP SH.P.K.
810846230
2020-11-13 3960 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi dhe montimi i kaldave të ngrohjes qendrore në Q. K. Dubravë
33600-20-3672-5-2-1
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS N.T.SH. " Mitroterm "
600050702
2020-09-30 21801 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi dhe montimi i tepihve dhe laminatit në zyret e BKK-së -Ritender.
90900-20-5092-1-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves BLENOR SH.P.K.
811224005
2020-10-16 7345 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me reagjent punues dhe material shpenzues specifik-e ndar në 3 pjesë
Spitali i Pergjithshem- Pejë "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-04-16 92913 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Blerja dhe montimi i ashensorit në QKMF
635-20-4525-1-2-1
KOMUNA E PEJES " EJONA " SH.P.K.
810089913
2020-09-30 37990 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Ndërtimi i qerdhës së fëmijëve në fshatin LLabjan –Faza 1
654-20-8139-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL Gama Ing SH.P.K.
810868656
2020-12-09 3273 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Izgradnja objekta za vozace administracije Opstine
661-20-2669-5-3-6
KOMUNA RANILLUG " Vizioni BD " SH.P.K.
601737359
2020-07-03 9486 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me material anti covid
VU644-20-8180-1-3-6
"KOMUNA E VUSHTRRISË" " HAPPY " SH.P.K.
810079691
2021-03-10 9590 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me Teste per Covid 19 (IgG dhe IgM), per aparat AFIAS
659-20-7140-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL " GENIUS KOSOVA " SH.P.K.
601684302
2020-12-03 24900 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me pjese per trafo e LP
KEK-21-963-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.SH. " ARB - COM "
600159322
2021-04-20 7930 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me ushqim të pemëve frutore
615-20-3916-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL " 3 D Factory " SH.P.K.
810776172
2020-08-06 44525 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Punët në deponi të mbeturuinave
KRM-21-1673-5-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave"Ambienti"SH.A. N.T." Radoniqi Transport "
601055272
2021-05-19 24765 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Prokurimi i fondeve për regjistrim në klasën e parë në shkollat fillore në Mitrovicën e Veriut
647-20-2537-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA JELENA PERIC MILOSAVLJEVIC I.B.
810074948
2020-06-17 7980 €
20 / 736
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky