2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

RIPARIMI I INFRASTRUKTURËS TOKËSORE TË DËMTUAR NGA VËRSHIMET E UJRAVE ATMOSFERIKE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË MALISHEVËS
62500-21-58-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " FAM - ing " SH.P.K.
810091968
2021-01-29 29885 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

NDERTIMI I KANALIZIMIT NE KASHICE-FAZA II.
633-20-4540-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2020-10-27 10185 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

“Rregullimi i trotuareve prej Qendrës Rinore deri te palestra”
617-21-943-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Berisha Company SH.A.
810655251
2021-04-13 34964 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi i hapësirës te shtëpia malore te Uji Gropuar(Kopanovoda)
622-20-4560-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " Puna" Sh.p.k.
600185872
2020-10-22 14551 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Implementimi I platformes se E-Shkollorit
616-21-563-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES ILLYRIAN SH.P.K.
810863789
2021-03-25 87760 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

LOT 1- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE RANOC-LESKOC LOT 2- NDERTIMI I KANALIZIMIT LESKOC -RANOC FAZA 3
634-20-4623-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " ALTICOM " SH.P.K.
600669842
2020-10-02 29870 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me maska,mantilla,denzinfektues dhe doreza- Kerkese Emergjente
SHMF-220-20-1828-1-3-5
QENDRA SHENDETESORE MENTALE HAREJA " KIGA " SH.P.K.
810051946
2020-05-15 4950 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizimi me disqe dhe Power Module
?-20-61-1-3-5
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. "KOSOVA INFORMATION TECHNOLOGY"SH.A.
600633798
2020-08-13 6600 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

“Furnizim me shtrojë dhe mbulojë për nevojat e SHPMPF, ISSH dhe SHFSH”
209-20-5787-1-3-6
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE " Sankos " Sh.p.k.
600238093
2020-11-05 7713 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Format zgjedhore ( formularët zgjedhore) për zgjedhjet për Kryetare Komune ne Podujeve
320-20-512-1-3-5
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P.
810446072
2020-03-02 5627 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi i rrugës Lam -Kllokoq komuna e Novobërdës
654-20-6653-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL " GLOBUS CONSTRUCTION-S " SH.P.K.
810093344
2020-10-28 1659 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me veshmbathje për personelin e QKMF
615-20-6938-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL N.T.SH. " ETNO - ART "
601292783
2020-11-25 4832 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim dhe instalim i gazrave medicionale - Oksigjenit, ajrit te komprimuar
10/220/70050/00000/0731-20-3127-1-3-6
SPITALI "SHEIKH ZAYED" N.T.SH. " Elektromontimi "
600015102
2020-09-18 9564 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Materialet promovues - pjesa parë
635-20-2605-2-3-6
KOMUNA E PEJES Shpend N. Belegu B.I.
810756679
2020-06-26 8200 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Pune shtese Asfaltimi i rrugëve në fshatin Cërrnillë – projekt dy vjeçar-
656-20-2204-5-3-5
KOMUNA FERIZAJ " Rahovica Comerce " SH.P.K.
810165903
2020-11-05 9628 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me material sanitar për nevojat e QKMF-së Dr. “Shpëtim Robaj” në Malishevë
62500-20-2409-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-07-10 29617 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Projekte të vogla brenda Drejtorisë së turizmit. Realizimi i projektit Dimri Kulturor
622-20-7810-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Sfinga SH.P.K.
810600280
2020-12-30 9775 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rregullimi i shtratit të Lumit Lumbardh në Deçan-Punë shtesë
631-20-3609-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN " Infra-Plus " SH.P.K.
810175225
2020-07-24 294560 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Nabavka IT opreme
GRA618-20-2514-1-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA ARITECH
810821828
2020-08-17 22713 €

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere.
70433736-21-1145-1-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " BAK - ING " SH.P.K.
810116211
2021-04-26 5672 €
20 / 736
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

1194

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

715

Rok

448

Tender sa ponderisanom cenom

94

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

17

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

12

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

2

Nenormalno niska cena tendera

0

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky