2401/27667

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Rok

''Furnizim me Material të ndryshëm shpenzues shëndetësor për nevojat e F.Mjekësisë''
242-20-6567-1-1-1
UNIVERSITETI I PRISHTINËS N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Furnizim me produktin Anti-venom immunoglobulin nga LE
00220-20-3256-1-3-6
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Adaptimi i kthinave shkollore si biblioteka dhe këndi i leximit-Ritender
KM653-20-7922-1-2-1
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Furnizim me dy PC (me pjesë përcjellëse) dhe një Laptop
OMNI-20-7676-1-3-6
QENDRA MULTIFUNKSIONALE SH.A. N/A
N/A
N/A N/A

Rok

FURNIZIME ME BARNA NE KUADER TE MBROJTJES NGA PANDEMIA COVID 19 ; LOT 1= BARNA ESENCIALE .LOT 2=BARNA NGA LISTA E PAKOS EMERGJENTE E BASRNAVE KUNDER COVID 19
634-20-7170-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Nabavka radnog alata i druge opreme
nema-20-6320-1-2-1
JAVNO - KOMUNALNO PRODUZECE EKOLOGIJA D.D. N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Izgradnja decijeg igralista za predskolsko u Malom Ropotovu i Korminjanu
661-20-4987-5-2-1
KOMUNA RANILLUG N.P.T. " DAQA "
600016986
2020-10-02 29286 €

Rok

Deratizimi, Dezinfektimi dhe Dezinsektimi i Ndertesave Qeveritare që menaxhohen nga MPB -Ritender
214-20-5999-2-1-1
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Furnizim me Heparin Natrium nga Lista Esenciale për nevojat e Klinikave të SHSKUK-së”
00220-21-1919-1-1-1
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Instalacija javne rasvete i zamena postojecih sijalica sa LED sijalicama u opštini Gracanica
GRA618-20-7371-5-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA BM Group SH.P.K.
810839251
2020-11-27 29587 €

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

Shërbimet e përkthimit dhe lektorimit për nevojat e Agjencive të Pavarura
UA/2016-20-2963-2-2-5
Agjencia Qendrore e Prokruimit N/A
N/A
N/A N/A

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

INVESTIMET NË TURIZËM - SHTIGJET E ECJES NË KOMUNËN E RAHOVECIT
623-20-4220-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N.N.T. " Etniku "
600366323
2020-08-27 4905 €

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndëtsor në Prishtinë
616-20-1037-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES N/A
N/A
N/A N/A

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

Shërbimet të pastrimit dhe mirmbajtjes së objekteve komunale
657-20-181-2-2-5
KUVENDI KOMUNAL VITI " AROMA PLUS " SH.P.K.
601206908
2020-02-17 9648 €

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

Rekosntruimi dhe asfaltimi I terenve sportive ne shkollat e Komunes se Parteshit dhe fushave sportive në oborrin e shtepisë se Kultures Partesh
658-20-4420-5-3-5
KOMUNA PARTESH Dua arch SH.P.K.
811431139
2020-08-27 7694 €

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

Sigurimi fizik i objekteve komunale, shkollave, QPS-le dhe QKMF-re
VU644-21-18-2-2-5
"KOMUNA E VUSHTRRISË" COMMANDO SH.P.K.
810974776
2021-01-20 94604 €

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

Ndertimi i rruges 7 Shtatori
651-20-6357-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN Pro & Co Group SH.P.K.
811092254
2020-11-09 32216 €

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

Sigurimi fizik i objekteve te Sistemit Prokurorial te Kosoves
250-21-426-2-2-5
PROKURORIA E SHTETIT Rojet E Nderit SH.P.K.
810519209
2021-02-12 11703 €

U ovom tenderu je korišćena procedura sa bodovanjem cena

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

Sigurimi Fizik i Objekteve
242-20-7593-2-2-5
UNIVERSITETI I PRISHTINËS Rojet E Nderit SH.P.K.
810519209
2020-11-20 2 €

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

MIRËMBAJTJA E SISTEMIT DCN DHE AUDIO-VIDEO
101-20-3956-2-3-5
KUVENDI I KOSOVËS " AVC Group " Sh.p.k.
600036851
2020-08-10 1720 €

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

Realizimi i Projektit Sekrete Kuzhine
RTK-21-52-2-2-5
RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS RTK " Event Recording Agency " L.L.C.
810055691
2021-02-01 80000 €

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

Furnizim me Anti-Venom Immunoglobulin
00220-21-2689-1-2-5
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS Flurim Nebija B.I.
810508004
2021-05-24 12015 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATRAT LOT I KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATRAT KORROTICË E ULËT EPËRME POKLEK I RI DHE I VJETËR SANKOC FUSHTICË E EPËRME DHE E ULËT LOT II KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATRAT GRADICË LIKOSHAN GLLANASELL GODANC DOBROSHEC QIKATOVË E VJETËR LOT III KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATRAT ABRI E EPËRME TËRDEC LLAPUSHNIK POTERRK VUKOC ARLLAT NEGROC GJERGJICE-PROJEKT DY VJEQAR
611-21-313-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.P.T. " PROGRESS "
811288746
2021-04-05 51111 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

ASFALTIMI I RRUGEVE LOT 1= ASFALTIMI I RRUGES UJMIR -SHATRIC,LOT 2= ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE QUPEVE. LOT 3= ASFALTIMI I RRUGES NE BOKSHIQ
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " ALTICOM " SH.P.K.
600669842
2020-09-11 55518 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Rregullimi dhe ndërtimi i rrethojave në disa shkolla
615-20-6354-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL BM Group SH.P.K.
810839251
2020-12-10 189012 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim i bibliotekës së qytetit me libra të rinjë-Furnizim me libra në SHLP Abdyl Rama në Shirokë dhe SHFMU Gjergj Kastrioti në Sallagrazgdë
624-20-3746-1-3-6
KOMUNA SUHAREKË N.T.P. " VLORA "
600155255
2020-08-31 4396 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Rifreskimi i licencave te firewallit FortiGate 201E.
302-20-5208-2-3-6
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM N.T.SH. " LABELA TEAM "
601026108
2020-10-06 3776 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Mirëmbajtja dhe zhvillimi i e- aplikacioneve -( kontratë 3 vjeqare)
632-20-6233-2-3-6
KUVENDI I KOMUNËS " APPDEC " SH.P.K.
600379219
2020-12-24 4824 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

“Furnizim emergjent me material mbrojtës për COVID-19”
206-20-8232-1-1-5
MINISTRIA E SHËNDETËSISË KO MED L.L.C.
811564948
2020-12-22 467500 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

“Furnizim emergjent me material mbrojtës për COVID-19”
MINISTRIA E SHËNDETËSISË KO MED L.L.C.
811564948
2020-12-22 467500 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

“Furnizim emergjent me material mbrojtës për COVID-19”
MINISTRIA E SHËNDETËSISË KO MED L.L.C.
811564948
2020-12-22 467500 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndertimi i rrugeve ne pjesen urbane me infrastrukture percjellese
616-20-1374-5-1-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " GËRLICA - COMPANY " SH. P.K.
600162911
2021-05-20 540566 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi dhe Montimi i El.motorit me Pompe dhe Amortizatoreve te Gomes_Batllave
70433736-20-1427-1-1-1
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " EJONA " SH.P.K.
810089913
2020-09-17 124282 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me Uniforma Verore dhe Dimërore për Punëtor
Vete Financim-20-3699-1-2-1
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. N.P.T."PRINTEKS"
600043632
2020-11-11 33000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me makina shpuse dhe gypa për ajër të komprimuar
12997 12998-21-1484-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " ALMAKOS -GROUP " SH.P.K.
600067799
2021-05-26 33418 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me lëndë djegëse - dru
615-20-6361-1-1-1
KUVENDI KOMUNAL N.T.P. " Haxha "
600300412
2021-02-16 332880 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

“ Servisimi i automjeteve të MKK-së ”
211-20-3413-2-2-1
MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM Ideal Shala B.I.
810252114
2020-10-23 42081 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Asfaltimi i rrugëve dhe rregullimi i kanalizimit të ujrave të zeza, në fshatrat Gjurkovc, Godanc,Lagja e Pajtimit dhe Davidoc
617-20-3846-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL KOSOVA ASFALT SH.P.K.
811052646
2020-08-20 194419 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me pajisje zërimit për përkthim për nevojat e MM-së
217-20-6346-1-2-1
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË InterAdria L.L.C.
810819336
2020-12-04 10918 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me kompjuter dhe llaptop per nevojat e MM-se dhe FSK-se e ndare ne dy pjesë- lot
217-20-3447-1-1-1
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË S.D.S " SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTION " SH.P.K.
600609905
2020-10-19 98368 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnzim me teste antigjen covid-19
616-20-7749-1-1-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " AR - TECH " SH.P.K.
600729836
2020-11-30 290160 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

LOTO1 - FURNIZIMI DHE PAISJA ME KABINETE TE FIZIKES, KIMIS DHE BIOLOGJISE. LOTO2 - INVENTARIZIMI I QENDRES SE PARAGLLAJDIZMIT. LOTO3 - MIREMBAJTJA E INFRASTRUKTURES SPORTIVE. LOTO4 - NDERTIMI I KENDEVE PER LEXIM NE 13 SHKOLLA.
KOMUNA E ISTOGUT EUROPRINTY
810444878
2020-12-22 12220 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

LOTO1 - FURNIZIMI DHE PAISJA ME KABINETE TE FIZIKES, KIMIS DHE BIOLOGJISE. LOTO2 - INVENTARIZIMI I QENDRES SE PARAGLLAJDIZMIT. LOTO3 - MIREMBAJTJA E INFRASTRUKTURES SPORTIVE. LOTO4 - NDERTIMI I KENDEVE PER LEXIM NE 13 SHKOLLA.
KOMUNA E ISTOGUT EUROPRINTY
810444878
2020-12-22 12220 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i fushave sportive në disa shkolla
615-20-7239-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL NNSh VAAKAL
600090203
2020-12-21 38343 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me vajra dhe yndyrna
KEK-20-1362-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " ARDI & ARI " SH.P.K.
811253434
2020-07-20 26276 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me pjeset rezerve IT
701-20-7788-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES ARITECH
810821828
2020-12-23 12412 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Rregullimi i shtegut për gjatë Lumëbardhit, prej Urës se Gurit deri te ura afër tregut të Gjelbërt LOT 1- Kubezimi i shtegut përgjatë Lumëbardhit LOT 2- Punimi i shkallëve te ura e Gurit LOT 3- Ndërtimi i ndriçimit përgjatë Lumëbardhit LOT 4- Montimi dhe furnizimi i kamerave përgjatë Lumëbardhit
KOMUNA E PEJES ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2021-05-07 18971 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim më Sulfat Alumini
70433736-21-1006-1-2-1
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2021-05-25 124300 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Shërbimet e publikimit ne gazetat serbe dhe malaziase
239-20-31-2-2-5
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT "Dan Graf" doo Beograd
100291058
2020-02-21 47702 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me pjesë rezervë për pompat e sterilit dhe për makinat Floterike
12997 12998-20-1861-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N.T.P. " Xani-Inex "
600013099
2020-07-16 65599 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndertimi i salles se sporteve ne SHFMU. Veli Ballazhi ne Gorance - projekt 2 vjecar
659-20-1657-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.N.SH."WORLD MEDIUM"
600459235
2020-08-10 332095 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i kanaleve atmosferike dhe fekale LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “2 Korriku” , “Xhemajl Kada” dhe “Asllan Qeshme” LOT 2 - Ndërtimi i kanalit atmosferik dhe kanalizimit fekal në lagjen “Fidanishte” LOT 3 - Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “ Katund i Ri “
635-20-1065-5-2-1
KOMUNA E PEJES N.P. " Auremont "
600021026
2020-06-03 73549 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i kanaleve atmosferike dhe fekale LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “2 Korriku” , “Xhemajl Kada” dhe “Asllan Qeshme” LOT 2 - Ndërtimi i kanalit atmosferik dhe kanalizimit fekal në lagjen “Fidanishte” LOT 3 - Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “ Katund i Ri “
KOMUNA E PEJES N.P. " Auremont "
600021026
2020-06-03 73549 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Sigurimi i automjeteve për nevojat e NJF-it dhe MF-Ritender
MF201-20-267-2-3-6
Ministria e Finacave SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË
600108569
2020-02-27 4729 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Trajtimi i vajrave me përmbajtje të Bifenileve të Polikloruara PCB
KEK-20-5699-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. Instituti " Inkos "SH.A.
600142319
2020-11-05 10384 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Rregullimi dhe asfaltimi i oborrit.KRM EKOREGJIONI-Njësia Operative Malishevë
KRMP-20-3937-5-2-1
K. Regj. e Mbeturinave " Ekoregjioni " SH.A. " Eko Term " SH.P.K.
601730478
2020-09-22 21195 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDERTIMI LOT 1- KANALIMZIMT NE DOLLOVE LOT 2- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE FSHATIN RUDICE
634-20-2530-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-07-17 53527 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDERTIMI LOT 1- KANALIMZIMT NE DOLLOVE LOT 2- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE FSHATIN RUDICE
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-07-17 53527 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me pajisje dhe material mjekësor (maska mbrojtse,uniforma mbrojtese dhe alkool)
612-20-1187-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË " KIGA " SH.P.K.
810051946
2020-04-09 40500 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

NDËRTIMI I RRUGËVE NE VRELLË
633-20-5493-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2020-11-20 53840 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi dhe instalimi i kamerave ne shkolla dhe sistemi i alarmit
632-20-4077-1-2-1
KUVENDI I KOMUNËS "PROFESSIONAL ALARM" L.L.C.
810321498
2020-09-18 21460 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Informimi Publik për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës 14 shkurt 2021
320-21-81-2-2-5
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE " INNOVATION MEDIA " SH.P.K.
810107327
2021-02-04 68148 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Larja e Automjeteve te KPMM-se
318-20-2024-2-3-6
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE Nehat Sopjani B.I.
810472431
2020-06-19 4355 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Vendosja e sistemit Alarmues dhe mirembajtja e tyre dhe vendosja e Kamerave
nuk ka-20-3335-2-3-6
Komp. Rajon Ujësjellësit''Hidromorava'' SH.A. K.S. Besa Security SH.P.K.
810500406
2020-09-24 5292 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me paisje të IT-së për Zyrën e Informimit të Komunës së Skenderajt - Ritender
643-20-3424-1-3-6
K.K. SKENDERAJ " FutureBITS " SH.P.K.
810149676
2020-10-02 11995 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

FURNIZIM ME VESHMBATHJE DHE ENË KUZHINE
KM653-20-3622-1-3-6
KOMUNA E KAMENICES " KEGA " SH.P.K.
810140749
2020-08-25 6802 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ngritja e pemishteve me arrë dhe lajthi në Komunën e Prizrenit
622-20-2025-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " FIDANEX " SH.P.K.
810028953
2020-10-28 187761 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Fusha Sportive dhe Rekreacion
611-20-5300-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL IBRAHIM KURRUMELI B.I.
810249450
2020-11-19 112919 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

Nabavka mlinskih obloga
12054-20-304-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " "V&V Company" D.O.O.
810111899
2020-03-18 123891 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ri-tender “Furnizim Emergjent me aparatura medicionale -Ventilator (respiratore) për mbrojtje nga Corona-Virusi”
206-20-1130-1-1-5
MINISTRIA E SHËNDETËSISË PHARMA LEADER L.L.C.
810856320
2020-04-30 1782000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

FURNIZIMI I SHKOLLAVE ME MJETE TE DEZINFEKTIMIT SIPAS MASTER PLANIT PER ZHVILLIMIN E MESIMIT NE KUSHTE PANDEMIJE PER VITIN SHKOLLORE 20 21.
633-20-5940-1-2-5
KOMUNA E ISTOGUT " NOA TRADING " SH.P.K.
601627807
2020-11-09 33000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Nabavka ulaznog grla mlina za Flotaciju Leposavic
12054-20-8089-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " ''MAJA BNB'' D.O.O.
601102677
2021-01-13 22850 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi dhe instalimi i sistemit të kamerave në Qendren Korrektuese në Smrekovnicë, Furnizimi dhe instalimi i sistemit sinjalizues me senzor përgjatë perimetrit të sigurisë në Burgun e Siguris së Lartë, dhe furnizimi dhe instalimii penguesve të valëve në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë.
33600-20-3383-1-2-1
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS "PROFESSIONAL ALARM" L.L.C.
810321498
2020-10-23 30888 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizimi dhe instalimi i sistemit të kamerave në Qendren Korrektuese në Smrekovnicë, Furnizimi dhe instalimi i sistemit sinjalizues me senzor përgjatë perimetrit të sigurisë në Burgun e Siguris së Lartë, dhe furnizimi dhe instalimii penguesve të valëve në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë.
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS "PROFESSIONAL ALARM" L.L.C.
810321498
2020-10-23 30888 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i terreneve sportive faza e parë. Ndërtimi i fushës së mbyllur të tenisit në Prizren
622-20-3572-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2020-09-29 117576 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës dhe montimi i paisjeve të kuzhinës LOT 1- Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës LOT 2- Montimi i paisjeve të kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës
635-20-4609-5-2-1
KOMUNA E PEJES N.P.SH. " ONI DESIGN "
600312574
2020-09-30 68933 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Servisimi dhe mirëmbajtja e instrumenteve për trajtime kirurgjike ortopedike
701-21-149-2-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " BEE IT " SH.P.K.
810112623
2021-03-11 123723 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Servisimi dhe mirembajtja e pajisjes radiologjike, digjitale, statike dhe mobile
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES NPT" Medica" Sh.p.k
600190665
2020-10-26 18000 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

RREGULLIMI I KULMIT DHE MEREMETIM NE OBJEKTIN E KRYQIT TE KUQ NE KLINE
634-21-906-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ"
600188545
2021-03-19 3844 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

“Sigurimi i veturave zyrtare TPL, TPL Plus dhe Full Kasko–EU ”
243238-21-884-2-2-1
GJYKATA KUSHTETUSE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A.
811296054
2021-04-20 33001 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

FURNIZIM ME PAKO USHQIMORE-HIGJENIKE PËR FAMILJET ME KUSHTE TË RËNDA EKONOMIKE DHE SOCIALE TË SHKAKTUAR NGA PANDEMIA COVID-19
62500-20-1858-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " PAJTIMI " SH.P.K.
810125452
2020-05-21 22175 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Sigurimi i Operimeve per Sherbimet e Navigimit Ajror
254-20-6149-2-2-1
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C.
601108386
2020-12-11 169991 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Ndërtimi i shtepis se pleqve në Prizren
622-21-818-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2021-05-03 234330 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me goma te jashtme per damper
KEK-21-1106-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ,, Eurogoma " Sh.p.k.
600232061
2021-04-13 7380 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim dhe instalimi i kabllos elektrik për kyçjen e Objektit të MKRS-së me rrjetin elektroenergjetik
701-20-928-1-2-5
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES ILEAA - GR SH.P.K.
810199035
2020-04-03 37893 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me Tape Drive LTO7 për Tape library TS3200
KEK-20-113-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. InterAdria L.L.C.
810819336
2020-03-02 7580 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me Toner
318-20-260-1-3-6
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE Comtrade Computers O.K.
600018718
2020-03-04 3965 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me kushineta
KEK-20-3016-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ECO TRADE SHPK
600157863
2020-08-21 6450 €

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

Furnizim me 2 (dy) llaptopa
UNITETI-20-7171-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. N.P.SH " Elektro Montimi"
600206553
2020-12-08 1372 €