2401/27667

Red Flagged Tenders

All information and tenders are from the public procurement system

e-Procurement

Signature date

Economic Operator

Contract Price

Contracting Authority

Red Flags


RedFlags Tender Contracting Authority Economic Operator Signaturedate ContractPrice

Estimated Value Comparison

RIPARIMI I INFRASTRUKTURËS TOKËSORE TË DËMTUAR NGA VËRSHIMET E UJRAVE ATMOSFERIKE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË MALISHEVËS
62500-21-58-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " FAM - ing " SH.P.K.
810091968
2021-01-29 29885 €

Estimated Value Comparison

NDERTIMI I KANALIZIMIT NE KASHICE-FAZA II.
633-20-4540-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2020-10-27 10185 €

Estimated Value Comparison

“Rregullimi i trotuareve prej Qendrës Rinore deri te palestra”
617-21-943-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Berisha Company SH.A.
810655251
2021-04-13 34964 €

Estimated Value Comparison

Rregullimi i hapësirës te shtëpia malore te Uji Gropuar(Kopanovoda)
622-20-4560-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " Puna" Sh.p.k.
600185872
2020-10-22 14551 €

Estimated Value Comparison

Implementimi I platformes se E-Shkollorit
616-21-563-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES ILLYRIAN SH.P.K.
810863789
2021-03-25 87760 €

Estimated Value Comparison

LOT 1- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE RANOC-LESKOC LOT 2- NDERTIMI I KANALIZIMIT LESKOC -RANOC FAZA 3
634-20-4623-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " ALTICOM " SH.P.K.
600669842
2020-10-02 29870 €

Estimated Value Comparison

Furnizim me maska,mantilla,denzinfektues dhe doreza- Kerkese Emergjente
SHMF-220-20-1828-1-3-5
QENDRA SHENDETESORE MENTALE HAREJA " KIGA " SH.P.K.
810051946
2020-05-15 4950 €

Estimated Value Comparison

Furnizimi me disqe dhe Power Module
?-20-61-1-3-5
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. "KOSOVA INFORMATION TECHNOLOGY"SH.A.
600633798
2020-08-13 6600 €

Estimated Value Comparison

“Furnizim me shtrojë dhe mbulojë për nevojat e SHPMPF, ISSH dhe SHFSH”
209-20-5787-1-3-6
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE " Sankos " Sh.p.k.
600238093
2020-11-05 7713 €

Estimated Value Comparison

Format zgjedhore ( formularët zgjedhore) për zgjedhjet për Kryetare Komune ne Podujeve
320-20-512-1-3-5
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P.
810446072
2020-03-02 5627 €

Estimated Value Comparison

Rregullimi i rrugës Lam -Kllokoq komuna e Novobërdës
654-20-6653-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL " GLOBUS CONSTRUCTION-S " SH.P.K.
810093344
2020-10-28 1659 €

Estimated Value Comparison

Furnizim me veshmbathje për personelin e QKMF
615-20-6938-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL N.T.SH. " ETNO - ART "
601292783
2020-11-25 4832 €

Estimated Value Comparison

Furnizim dhe instalim i gazrave medicionale - Oksigjenit, ajrit te komprimuar
10/220/70050/00000/0731-20-3127-1-3-6
SPITALI "SHEIKH ZAYED" N.T.SH. " Elektromontimi "
600015102
2020-09-18 9564 €

Estimated Value Comparison

Materialet promovues - pjesa parë
635-20-2605-2-3-6
KOMUNA E PEJES Shpend N. Belegu B.I.
810756679
2020-06-26 8200 €

Estimated Value Comparison

Pune shtese Asfaltimi i rrugëve në fshatin Cërrnillë – projekt dy vjeçar-
656-20-2204-5-3-5
KOMUNA FERIZAJ " Rahovica Comerce " SH.P.K.
810165903
2020-11-05 9628 €

Estimated Value Comparison

Furnizim me material sanitar për nevojat e QKMF-së Dr. “Shpëtim Robaj” në Malishevë
62500-20-2409-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-07-10 29617 €

Estimated Value Comparison

Projekte të vogla brenda Drejtorisë së turizmit. Realizimi i projektit Dimri Kulturor
622-20-7810-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Sfinga SH.P.K.
810600280
2020-12-30 9775 €

Estimated Value Comparison

Rregullimi i shtratit të Lumit Lumbardh në Deçan-Punë shtesë
631-20-3609-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN " Infra-Plus " SH.P.K.
810175225
2020-07-24 294560 €

Estimated Value Comparison

Nabavka IT opreme
GRA618-20-2514-1-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA ARITECH
810821828
2020-08-17 22713 €

Estimated Value Comparison

Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere.
70433736-21-1145-1-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " BAK - ING " SH.P.K.
810116211
2021-04-26 5672 €
20 / 736
Ranking of indicators based on the nr. of Red Flags

The contract price is very near the estimated tender value

1194

The contract price is higher than the estimated tender value

715

Deadline

448

Weighted price tender

94

Only one bidder in open procedure

17

Negotiated procedure without publication of contract notice

12

The contract price is more than 40% lower than the estimated tender value

2

Abnormally low price tender

0

The winner of contract is in the Black List

0
TOP 10
Contracting Authorities
with the most Red Flags
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenders with the
most Red Flags
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Contact
Clicky