2401/27667

Red Flagged Tenders

All information and tenders are from the public procurement system

e-Procurement

Signature date

Economic Operator

Contract Price

Contracting Authority

Red Flags


RedFlags Tender Contracting Authority Economic Operator Signaturedate ContractPrice

Estimated Value Comparison

Vazhdimi i ndërtimit të Shkolla fillore “Avbdullah Shabani” Carralevë –(Punë Shtesë)
617-21-1466-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL " Edona " Sh.p.k.
600270657
2021-04-07 14239 €

Estimated Value Comparison

FURNIZIM ME BUQETA LULESH, KURORA, KUPA SPORTIVE DHE PLLAKA TË NDRYSHME PËR NEVOJA TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE, KULTURORE DHE TË ADMINISTRATËS.
62500-20-8096-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE N.T. " A & N "
811155094
2021-01-11 9935 €

Estimated Value Comparison

Punët finale të mureve,shtyllave dhe Trotuareve në Portën Hyrse UMIB
97900-20-6051-5-3-6
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË Ekrem Bislimi B.I.
810564006
2020-11-19 7999 €

Estimated Value Comparison

Mirëmbajtja e E-kioskave dhe avancimi i programit- Qertifikata e pronës
624-20-2133-2-3-6
KOMUNA SUHAREKË " PBC " SH.P.K.
810845985
2020-07-14 8950 €

Estimated Value Comparison

LARJA E VETURAVE ZYRTAVE
62500-20-1868-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE Afrim R. Mazreku B.I.
811152800
2020-07-10 3737 €

Estimated Value Comparison

Furnizimi, Instalimi dhe mirembajtja e sistemit per zhvillimin e biznesit
10908-20-7541-1-3-6
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. JOLIX SH.P.K.
811275024
2020-12-03 8992 €

Estimated Value Comparison

Furnizim me mjete te punës për Ndërtimtari Ri-Tender
1909466981031194-20-7004-1-2-1
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. N.P.SH. " SVARÇA "
600397310
2020-12-11 17405 €

Estimated Value Comparison

„Furnizimi me material dhe paisje mbrojtese per shkolla kunder virusit Covid-19”-Ritender
616-20-4726-1-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " Teknika " SH.P.K.
810133116
2020-08-31 59890 €

Estimated Value Comparison

Furnizim me pelet
615-20-4644-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.P.T. " Burimi "
600069307
2020-10-26 119922 €

Estimated Value Comparison

Furnizim me Kompjuterë dhe pajisje të IT-së-Ritender I
214329-20-4303-1-2-1
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS InterAdria L.L.C.
810819336
2020-10-12 15958 €

Estimated Value Comparison

Popravka putnickog lifta u ulici Kolašinska S 1 u Severnoj Mitrovici
647-20-835-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-03-26 3930 €

Estimated Value Comparison

Nabavka istražne bušilice za potrebe rudnika Crnac i Belo Brdo
12054-20-5043-1-1-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " "V&V Company" D.O.O.
810111899
2020-11-03 398840 €

Estimated Value Comparison

Furnizim me instrumente kirurgjike staplera
701-21-245-1-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES SOLUTION D MEDICAL SH.P.K.
811484683
2021-03-15 119876 €

Estimated Value Comparison

Nabavka i ugradnja itisona za potrebe Opštine Severna Mitrovica
647-20-8026-1-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA Dragiša Jovanovic B.I.
810696560
2021-01-07 19500 €

Estimated Value Comparison

Aneks kontratë për vendosjen e shtresës së dytë të asfaltit në rrugën për në fshatin Novoselan.
622-20-5444-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "SEFERI-CO" SH.P.K.
810100537
2020-12-02 37187 €

Estimated Value Comparison

Furnizimi me brusha elektrike.
KEK-20-2377-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ARITECH
810821828
2020-07-27 5952 €

Estimated Value Comparison

Ndërtimi i rezervarit të ujit në fshatin Radeshë ( RITENDERIM)(punime shtesë)
621-20-6961-5-3-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Ridvan Elezi B.I.
811271642
2020-11-16 1812 €

Estimated Value Comparison

Dodatni radovi-Izgradnja puta Rajanovec-Bozovce
661-20-4928-5-3-5
KOMUNA RANILLUG Dua arch SH.P.K.
811431139
2020-09-08 4586 €

Estimated Value Comparison

Furnizim me pjesë rezervë për makinat vetëngarkuese me ajër të komprimuar - CAVO 310
12997 12998-20-2308-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N.P.T. " a - com "
600112172
2020-07-09 69974 €

Estimated Value Comparison

Sigurimi i Auto pergjegjesise
?-20-6724-2-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. LINK INSURANCE BROKERS SH.P.K.
811310185
2020-11-19 2243 €
20 / 736
Ranking of indicators based on the nr. of Red Flags

The contract price is very near the estimated tender value

1194

The contract price is higher than the estimated tender value

715

Deadline

448

Weighted price tender

94

Only one bidder in open procedure

17

Negotiated procedure without publication of contract notice

12

The contract price is more than 40% lower than the estimated tender value

2

Abnormally low price tender

0

The winner of contract is in the Black List

0
TOP 10
Contracting Authorities
with the most Red Flags
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenders with the
most Red Flags
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 1919 Rregullimi i ndrqimit publik | 2
4 5957 Kontrollimi teknik i ashensoreve ne objektet e Sistemit Prokurorial te Kosoves | 2
5 6528 Furnizim me shpërndarës gypor dhe pajisje përcjellëse për GLN dhe instalim të rrjetit | 2
6 11553 Nabavka opreme i pribora za kabinet biologije u Gimnaziji | 2
7 306 Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi | 2
8 4582 Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI | 2
9 6762 Ndertimi i murit mbrojtes te varrezat e fshatit Dubovikë | 2
10 29 Furnizim me dru (ahu) për ngrohje dhe sharritja e tyre për nevojat e Komunës së Dragashit ( RITENDERIM -2X) | 2

Contact
Clicky