2401/27667

Red Flagged Tenders

All information and tenders are from the public procurement system

e-Procurement

Signature date

Economic Operator

Contract Price

Contracting Authority

Red Flags


RedFlags Tender Contracting Authority Economic Operator Signaturedate ContractPrice

Price Comparison

Furnzim me teste antigjen covid-19
616-20-7749-1-1-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " AR - TECH " SH.P.K.
600729836
2020-11-30 290160 €

Price Comparison

LOTO1 - FURNIZIMI DHE PAISJA ME KABINETE TE FIZIKES, KIMIS DHE BIOLOGJISE. LOTO2 - INVENTARIZIMI I QENDRES SE PARAGLLAJDIZMIT. LOTO3 - MIREMBAJTJA E INFRASTRUKTURES SPORTIVE. LOTO4 - NDERTIMI I KENDEVE PER LEXIM NE 13 SHKOLLA.
KOMUNA E ISTOGUT EUROPRINTY
810444878
2020-12-22 12220 €

Price Comparison

LOTO1 - FURNIZIMI DHE PAISJA ME KABINETE TE FIZIKES, KIMIS DHE BIOLOGJISE. LOTO2 - INVENTARIZIMI I QENDRES SE PARAGLLAJDIZMIT. LOTO3 - MIREMBAJTJA E INFRASTRUKTURES SPORTIVE. LOTO4 - NDERTIMI I KENDEVE PER LEXIM NE 13 SHKOLLA.
KOMUNA E ISTOGUT EUROPRINTY
810444878
2020-12-22 12220 €

Price Comparison

Ndërtimi i fushave sportive në disa shkolla
615-20-7239-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL NNSh VAAKAL
600090203
2020-12-21 38343 €

Price Comparison

Furnizim me vajra dhe yndyrna
KEK-20-1362-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " ARDI & ARI " SH.P.K.
811253434
2020-07-20 26276 €

Price Comparison

Furnizim me pjeset rezerve IT
701-20-7788-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES ARITECH
810821828
2020-12-23 12412 €

Price Comparison

Rregullimi i shtegut për gjatë Lumëbardhit, prej Urës se Gurit deri te ura afër tregut të Gjelbërt LOT 1- Kubezimi i shtegut përgjatë Lumëbardhit LOT 2- Punimi i shkallëve te ura e Gurit LOT 3- Ndërtimi i ndriçimit përgjatë Lumëbardhit LOT 4- Montimi dhe furnizimi i kamerave përgjatë Lumëbardhit
KOMUNA E PEJES ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2021-05-07 18971 €

Price Comparison

Furnizim më Sulfat Alumini
70433736-21-1006-1-2-1
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2021-05-25 124300 €

Price Comparison

Shërbimet e publikimit ne gazetat serbe dhe malaziase
239-20-31-2-2-5
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT "Dan Graf" doo Beograd
100291058
2020-02-21 47702 €

Price Comparison

Furnizim me pjesë rezervë për pompat e sterilit dhe për makinat Floterike
12997 12998-20-1861-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N.T.P. " Xani-Inex "
600013099
2020-07-16 65599 €

Price Comparison

Ndertimi i salles se sporteve ne SHFMU. Veli Ballazhi ne Gorance - projekt 2 vjecar
659-20-1657-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.N.SH."WORLD MEDIUM"
600459235
2020-08-10 332095 €

Price Comparison

Ndërtimi i kanaleve atmosferike dhe fekale LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “2 Korriku” , “Xhemajl Kada” dhe “Asllan Qeshme” LOT 2 - Ndërtimi i kanalit atmosferik dhe kanalizimit fekal në lagjen “Fidanishte” LOT 3 - Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “ Katund i Ri “
635-20-1065-5-2-1
KOMUNA E PEJES N.P. " Auremont "
600021026
2020-06-03 73549 €

Price Comparison

Ndërtimi i kanaleve atmosferike dhe fekale LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “2 Korriku” , “Xhemajl Kada” dhe “Asllan Qeshme” LOT 2 - Ndërtimi i kanalit atmosferik dhe kanalizimit fekal në lagjen “Fidanishte” LOT 3 - Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “ Katund i Ri “
KOMUNA E PEJES N.P. " Auremont "
600021026
2020-06-03 73549 €

Price Comparison

Sigurimi i automjeteve për nevojat e NJF-it dhe MF-Ritender
MF201-20-267-2-3-6
Ministria e Finacave SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË
600108569
2020-02-27 4729 €

Price Comparison

Trajtimi i vajrave me përmbajtje të Bifenileve të Polikloruara PCB
KEK-20-5699-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. Instituti " Inkos "SH.A.
600142319
2020-11-05 10384 €

Price Comparison

Rregullimi dhe asfaltimi i oborrit.KRM EKOREGJIONI-Njësia Operative Malishevë
KRMP-20-3937-5-2-1
K. Regj. e Mbeturinave " Ekoregjioni " SH.A. " Eko Term " SH.P.K.
601730478
2020-09-22 21195 €

Price Comparison

NDERTIMI LOT 1- KANALIMZIMT NE DOLLOVE LOT 2- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE FSHATIN RUDICE
634-20-2530-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-07-17 53527 €

Price Comparison

NDERTIMI LOT 1- KANALIMZIMT NE DOLLOVE LOT 2- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE FSHATIN RUDICE
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-07-17 53527 €

Price Comparison

Furnizim me pajisje dhe material mjekësor (maska mbrojtse,uniforma mbrojtese dhe alkool)
612-20-1187-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË " KIGA " SH.P.K.
810051946
2020-04-09 40500 €

Price Comparison

NDËRTIMI I RRUGËVE NE VRELLË
633-20-5493-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2020-11-20 53840 €
20 / 736
Ranking of indicators based on the nr. of Red Flags

The contract price is very near the estimated tender value

1194

The contract price is higher than the estimated tender value

715

Deadline

448

Weighted price tender

94

Only one bidder in open procedure

17

Negotiated procedure without publication of contract notice

12

The contract price is more than 40% lower than the estimated tender value

2

Abnormally low price tender

0

The winner of contract is in the Black List

0
TOP 10
Contracting Authorities
with the most Red Flags
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenders with the
most Red Flags
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 140 SHËRBIME PËR PËRGATITJEN E FESTIVALIT TË NËNTË TË DOMATES NË MAMUSHË | 2
4 7762 Ndërtimi i poligoneve sportive në Komunën e Skenderajt | 2
5 8094 Ndërtimi i Memorialëve, Lapidareve dhe Varrezave ne disa fshatra të Komunës së Istogut | 2
6 11939 ''Furnizim me Kemikate dhe materiale tjera Shpenzuese''-Ritender. | 2
7 6459 Pastrimi dhe mirembajtja higjenike e objektit te Komunes se Ferizaj, dhe institucioneve tjera qe funkdionojne ne kuader te Komunes se Ferizajt | 2
8 10373 MIRËMBAJTJA E SISTEMIT DCN DHE AUDIO-VIDEO | 2
9 11367 Izrada studije izvodljivosti multietnickog projekta preciscavanja otpadnih voda u selima Zupce i Cabra u opstini Zubin Potok | 2
10 12012 Furnizim me uniforma dhe kllompe | 2

Contact
Clicky