2401/27667

Red Flagged Tenders

All information and tenders are from the public procurement system

e-Procurement

Signature date

Economic Operator

Contract Price

Contracting Authority

Red Flags


RedFlags Tender Contracting Authority Economic Operator Signaturedate ContractPrice

Price Comparison

FURNIZIM ME PAKO USHQIMORE-HIGJENIKE PËR FAMILJET ME KUSHTE TË RËNDA EKONOMIKE DHE SOCIALE TË SHKAKTUAR NGA PANDEMIA COVID-19
62500-20-1858-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " PAJTIMI " SH.P.K.
810125452
2020-05-21 22175 €

Price Comparison

Sigurimi i Operimeve per Sherbimet e Navigimit Ajror
254-20-6149-2-2-1
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C.
601108386
2020-12-11 169991 €

Price Comparison

Ndërtimi i shtepis se pleqve në Prizren
622-21-818-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2021-05-03 234330 €

Price Comparison

Furnizim me goma te jashtme per damper
KEK-21-1106-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ,, Eurogoma " Sh.p.k.
600232061
2021-04-13 7380 €

Price Comparison

Furnizim dhe instalimi i kabllos elektrik për kyçjen e Objektit të MKRS-së me rrjetin elektroenergjetik
701-20-928-1-2-5
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES ILEAA - GR SH.P.K.
810199035
2020-04-03 37893 €

Price Comparison

Furnizim me Tape Drive LTO7 për Tape library TS3200
KEK-20-113-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. InterAdria L.L.C.
810819336
2020-03-02 7580 €

Price Comparison

Furnizim me Toner
318-20-260-1-3-6
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE Comtrade Computers O.K.
600018718
2020-03-04 3965 €

Price Comparison

Furnizim me kushineta
KEK-20-3016-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ECO TRADE SHPK
600157863
2020-08-21 6450 €

Price Comparison

Furnizim me 2 (dy) llaptopa
UNITETI-20-7171-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. N.P.SH " Elektro Montimi"
600206553
2020-12-08 1372 €

Price Comparison

Furnizimi me paisje mjeksore dy llote
70040-20-5686-1-2-1
SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË " KosovaMed Healthcare " SH.P.K.
601670947
2020-11-06 39380 €

Price Comparison

Furnizim me vajra motorik
KRMC-20-1871-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Çabrati"SH.A. INTER TRADING COMPANY SH.P.K.
811275347
2020-06-09 9115 €

Price Comparison

Furnizim me material te Sterilizimit
10/220/70050/00000/0731-20-2342-1-3-6
SPITALI "SHEIKH ZAYED" PRO MEDICAL SH.P.K.
811394212
2020-09-18 6450 €

Price Comparison

Furnizim me barna nga Liste e re Esenciale
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS "MEDITECH" SH.P.K.
810828270
2021-04-01 22405 €

Price Comparison

Ndërtimi i Çerdhes për fëmije në lagjen Karagaq LOT 1- Ndërtimi i Çerdhes për fëmije në lagjen Karagaq - pjesa e parë LOT 2- Ndërtimi i Çerdhes për fëmije në lagjen Karagaq - pjesa e dytë – punët finale
635-21-1184-5-2-1
KOMUNA E PEJES Roza Komani B.I.
811129726
2021-05-20 247012 €

Price Comparison

Sigurimi Fizik i objekteve te Komunes - procedur e negocuar pa publikim
616-21-1551-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " SKYFTERAT - LIVE " SH.P.K.
600665709
2021-04-08 167040 €

Price Comparison

Projekte të vogla brenda drejtorisë së Turizmit- Konstruktimi i shtëpizave prej druri
622-20-8325-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Hysen Sopa B.I.
811042811
2021-02-23 17858 €

Price Comparison

Furnizimi dhe vendosja e paisjeve dhe mjeteve pë funcionalizimin e Laboratorit te Gjeoshkencave.
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË Arhiko .ING O.P.
811274084
2020-11-19 12809 €

Price Comparison

Furnizim me rrotë për vagoneta
12997 12998-20-4562-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " CMC GROUP " SH.P.K.
600004478
2020-09-21 11413 €

Price Comparison

Furnizimi dhe montimi i vinqit.
KEK-20-2007-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2020-07-09 6496 €

Price Comparison

Ndërtimi i depos qendrore të armatimit në kazermën e Prishtinës( projekt dy vjecare 2020 dhe 2021)
217-20-3550-5-2-1
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË N.P.T.'' Fanaj Inxhinjering ''
600033667
2020-09-07 280102 €
20 / 736
Ranking of indicators based on the nr. of Red Flags

The contract price is very near the estimated tender value

1194

The contract price is higher than the estimated tender value

715

Deadline

448

Weighted price tender

94

Only one bidder in open procedure

17

Negotiated procedure without publication of contract notice

12

The contract price is more than 40% lower than the estimated tender value

2

Abnormally low price tender

0

The winner of contract is in the Black List

0
TOP 10
Contracting Authorities
with the most Red Flags
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenders with the
most Red Flags
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Contact
Clicky