2401/50664

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me dru (ahu) për ngrohje dhe sharritja e tyre për nevojat e Komunës së Dragashit ( RITENDERIM -2X)
621-18-7059-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Avni Murtezi B.I.
811287540
2018-12-03 83460 €

Afatet kohore

“Rregullimi i sistemit te presionit automatik te Oksigjenit O2 tek cisterna statike, klinika interne”- Ritender
701-19-157-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Ndërtimi i dy shtëpive
OB614-18-7317-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ "Detari " SH.P.K.
601087184
2018-11-16 31640 €

Afatet kohore

Shenjezimi horizontal i rrugeve te QKUK-se
701-19-1160-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

SHËRBIME PËR PËRGATITJEN E FESTIVALIT TË NËNTË TË DOMATES NË MAMUSHË
(Furnizimi me materiale reklamuese dhe dekorative per festivalin e nëntë të domateve)
626-17-2811-2-2-1
KOMUNA E MAMUSHËS N.T.P. " Mobelland "
600079926
2017-07-27 16120 €

Afatet kohore

Furnizim me Pompë Uji
hor-18-4922-1-3-6
" HORTIKULTURA " SH.A. " DAR ING " SH.P.K.
601736450
2018-08-02 2224 €

Afatet kohore

HARTIMI I PROJEKTEVE TË NDRYSHME – Ritenderim
623-20-1767-2-1-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Renoviranje sanitarnih cvorova O.Š. Branko Radicevic u Severnoj Mitrovici
647-18-5935-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me paisje të TI-së për nevojat e Sistemit Prokurorial të Republikës së Kosovës
250-18-4593-1-2-1
PROKURORIA E SHTETIT ARITECH
810821828
2018-08-20 33878 €

Afatet kohore

Asfaltiranje puteva u Opstini Ranilug
661-18-8314-5-2-1
KOMUNA RANILLUG ,,VARNA " SH.P.K.
810112954
2018-12-17 27326 €

Afatet kohore

Pastrimi i shtratit lumit në Llaushë-Ritenderim
643-19-7993-5-2-1
K.K. SKENDERAJ N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Pelet për ngrohjen e Fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së
uhz-20-7149-1-3-6
UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË N.T.P.''GRESA - COMMERCE ''
600023741
2020-11-30 3360 €

Afatet kohore

Furnizim me hard disqe per serveret e HP
?-18-4512-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi
613-17-4288-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2017-11-27 25933 €

Afatet kohore

Renovimi i Arkivit Historik, Muzeut dhe Galerisë së Arteve.
656-18-7538-5-2-1
KOMUNA FERIZAJ N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

''Furnizim me teknologji informative (PC,Printer)''
KMDK-20-8165-1-3-6
"KOMPANI.PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË "SH.A N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me trasformator te ri dhe Riparimi i transformatorit ekzistues
(Furnizim me trasformator te ri )
70020-17-4441-1-2-1
SPITALI REGJIONAL " AULONA " SH.P.K.
600129333
2017-10-27 5269 €

Afatet kohore

Renovimi I nje pjese te kulmit ne Kliniken e Pediatrise
701-18-8216-5-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.P.T. "Arhing"
600136859
2019-03-25 9316 €

Afatet kohore

Rregullim i pompes vertikale Shumshkallshe STP Siqev KK Klinë
HIDRO-19-5957-5-3-6
KRU " Hidrodrini " SH.A. N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Uredenje korita reke kod tržnog centra u Gracanici
GRA618-18-5820-5-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA " ARBËRI -NS "SH.P.K.
601200124
2018-10-01 179532 €

Afatet kohore

Fondi emergjent - Shërbimet për zjarrfikës
624-17-2922-2-2-1
KOMUNA SUHAREKË N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

RIPARIMI I CHILLERIT NË ADMINISTRATË-RITENDER
214-18-4914-2-3-6
POLICIA E KOSOVËS " I.P.N.EU " SH.P.K.
810079154
2018-08-02 5000 €

Afatet kohore

Hartimi i planeve të detajuar
655-19-7107-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.N.SH. " Vizion Project "
600278370
2020-01-13 18700 €

Afatet kohore

Ritender-Studimi i Fizibilitetit të sektorit të Sterilizimit dhe Hemodijalizes pran SHSKUK-së
(LOT 1)
00220-19-6141-2-2-1
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS D&D Business Support Center L.L.C.
811374462
2019-10-01 46020 €

Afatet kohore

RISHPALLJE SERVISIMI I AUTOMJETEVE TË KK-MALISHEVË
62500-17-4871-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizimi me Fidane ARRE dhe LAJTHI.
642-18-8307-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË "SEMENARNA" SH.P.K.
600389565
2019-02-11 9996 €

Afatet kohore

“Furnizim me pajise te TI-së - Server për MPB-ARC”
214-20-6569-1-2-1
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME Infosoft Systems SH.P.K.
811159476
2020-12-18 21269 €

Afatet kohore

Rekonstrukcija krova obrazovnog centra u Lapljem Selu
GRA618-20-5631-5-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA N.N.T."A.B.C."
600067369
2020-10-21 14712 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi dhe dizajnimi i Ndertesa Qeveritare Lot 1-Ritender
202-19-4520-5-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE N.N.P. "AS-ING"
600731344
2019-08-20 29421 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Blerja e automjetit për vaksinim dhe patronazh për QKMF”Adem Ukëhaxhaj” në Deçan
631-17-3648-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN Mercom Company SH.P.K.
810298548
2017-09-04 16980 €

Afatet kohore

Asfaltimi i rrugëve Musli Krasniqi - Siboc, Jusuf Pllana dhe K.Devojka - Plemetin
OB614-20-6403-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ BASHKIMI METI SH.P.K.
811336529
2020-11-06 67488 €

Afatet kohore

Përkthimi i dokumenteve zyrtare në gjuhë të huaja për nevojat e Masht_it,
208 Udheheqesi-19-3666-2-2-1
MINISTRIA E ARSIMIT N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizimi me Material Madicinal (Mantilla,kllompe,pantolla)
70040-19-9270-1-2-1
SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË " Fame " SH.P.K.
601148176
2020-02-05 14133 €

Afatet kohore

Zgjerimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap - muret mbrojtëse afër mureve
615-19-8338-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL NNSh VAAKAL
600090203
2019-12-06 59543 €

Afatet kohore

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Deçan
631-18-8175-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Izgradnja elektro instalacija za prikljucenje socijalnih zgrada u Lapljem Selu na elektro mrežu
GRA618-19-4749-5-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA N.N.T."A.B.C."
600067369
2019-08-08 31948 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me karrika dhe tavolina LOT 1 Dhe LOT 2
(Furnizim me karrika dhe tavolina LOT 1)
202-18-7750-1-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " GALANTERIA " SH.P.K.
601300750
2018-12-03 12625 €

Afatet kohore

Mirëmbajtja e Kompleksit Memorial “ Adem Jashari “Prekaz- Skenderaj
253-17-2080-2-1-1
AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS ( AMKMK ) N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

RITENDERIM- FURNIZIM ME MISH DHE PRODUKTE TE TIJA
70020-17-5108-1-2-1
SPITALI REGJIONAL N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Mirembajtja e hapsirave publike
634-18-6848-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Mirembajtja dhe perditesimi ii kutise elektronike- Ritender
202-19-4706-2-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në fshatin Volljakë - Komuna e Klinës-RITENDER
0-19-6609-5-2-1
CDI " Muratori " SH.P.K.
810048498
2019-10-11 229179 €

Afatet kohore

Furnizim me kalda
KM653-20-5382-1-2-1
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL N.N.P."B-ENGINEERING"
600756540
2020-10-21 15555 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Lot 1 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Pantin dhe Samadraxhë -Vushtri. Lot 2 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Frasher- Mitrovicë
(Lot 1 Zgjerimi i sistemit të ujitjes në fshtin Pantin dhe Samadraxh-Vushtri)
203-17-2005-5-1-1
MIN.E BUJQËSISË,PYLLTARISË DHE ZHVILL. RURAL " K-ING " SH.P.K.
600505880
2017-08-21 507657 €

Afatet kohore

Furnizim me barna dhe material shpenzues për nevojat e QKMF dhe QMU
616-20-7879-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES N.T.SH."Koslabor"
810635188
2020-12-18 112555 €

Afatet kohore

Renovimi i hapësirave te jashtme te ndërtesave te MASHT dhe ASHAK
202-19-5115-5-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " BENI COMPANY " SH.P.K.
600868965
2019-11-04 46493 €

Afatet kohore

Sherbime shtypi (botimi dhe furnizimi i vjetarit 2018)
659-19-236-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL EUROPRINTY
810444878
2019-02-28 1350 €

Afatet kohore

Transporti i nxënësve në relacione të ndryshme (LOT I, II, III, IV)
(LOT I. Transporti per nxenesit ne relacionin Podgorc-Viti dhe anasjelltas)
657-17-3741-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI "Merkatori" SH.A.
600008850
2017-09-11 2060 €

Afatet kohore

Izgradnje trotoara u Tomancu - deonica II
661-20-4990-5-2-1
KOMUNA RANILLUG " Ardhmëria" SH.P.K.
600085064
2020-10-02 12296 €

Afatet kohore

Furnizim me Video gastroskop kompatibel per video sistemin ekzistues Olympus optera
701-19-578-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.T.P "ERAMED"
600017116
2019-03-29 9999 €

50 / 2401

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 4402 Furnizim me defribilator për QKMF - Hani i Elezit | 2
4 8605 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore (zbatuese) sipas kërkesave të komunës së Vitisë | 2
5 1211 Lot 1 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Pantin dhe Samadraxhë -Vushtri. Lot 2 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Frasher- Mitrovicë | 2
6 10177 ''Furnizim me material për sera në FBV-së nga Projekti ERSAMUS +'' | 2
7 5182 Furnizim me medikamente për eutanazi tek qenet dhe macet | 2
8 6070 Vaksionimi i fondit blegtoral kundër sëmundjeve clostridiale | 2
9 10404 NDERTIMI ISISTEMIT TE UJIT DHE STACIONIT TE POMPAVE NE SHFMU CARAVIK DHE SHFMU SIQEVE | 2
10 7556 Shqyrtimet e Ashensoreve ne Ndertesat Qeveritare | 2

Kontakt
Clicky