2401/50664

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me dru (ahu) për ngrohje dhe sharritja e tyre për nevojat e Komunës së Dragashit ( RITENDERIM -2X)
621-18-7059-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Avni Murtezi B.I.
811287540
2018-12-03 83460 €

Afatet kohore

“Rregullimi i sistemit te presionit automatik te Oksigjenit O2 tek cisterna statike, klinika interne”- Ritender
701-19-157-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Ndërtimi i dy shtëpive
OB614-18-7317-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ "Detari " SH.P.K.
601087184
2018-11-16 31640 €

Afatet kohore

Shenjezimi horizontal i rrugeve te QKUK-se
701-19-1160-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

SHËRBIME PËR PËRGATITJEN E FESTIVALIT TË NËNTË TË DOMATES NË MAMUSHË
(Furnizimi me materiale reklamuese dhe dekorative per festivalin e nëntë të domateve)
626-17-2811-2-2-1
KOMUNA E MAMUSHËS N.T.P. " Mobelland "
600079926
2017-07-27 16120 €

Afatet kohore

Furnizim me Pompë Uji
hor-18-4922-1-3-6
" HORTIKULTURA " SH.A. " DAR ING " SH.P.K.
601736450
2018-08-02 2224 €

Afatet kohore

HARTIMI I PROJEKTEVE TË NDRYSHME – Ritenderim
623-20-1767-2-1-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Renoviranje sanitarnih cvorova O.Š. Branko Radicevic u Severnoj Mitrovici
647-18-5935-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me paisje të TI-së për nevojat e Sistemit Prokurorial të Republikës së Kosovës
250-18-4593-1-2-1
PROKURORIA E SHTETIT ARITECH
810821828
2018-08-20 33878 €

Afatet kohore

Asfaltiranje puteva u Opstini Ranilug
661-18-8314-5-2-1
KOMUNA RANILLUG ,,VARNA " SH.P.K.
810112954
2018-12-17 27326 €

Afatet kohore

Pastrimi i shtratit lumit në Llaushë-Ritenderim
643-19-7993-5-2-1
K.K. SKENDERAJ N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Pelet për ngrohjen e Fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së
uhz-20-7149-1-3-6
UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË N.T.P.''GRESA - COMMERCE ''
600023741
2020-11-30 3360 €

Afatet kohore

Furnizim me hard disqe per serveret e HP
?-18-4512-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi
613-17-4288-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2017-11-27 25933 €

Afatet kohore

Renovimi i Arkivit Historik, Muzeut dhe Galerisë së Arteve.
656-18-7538-5-2-1
KOMUNA FERIZAJ N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

''Furnizim me teknologji informative (PC,Printer)''
KMDK-20-8165-1-3-6
"KOMPANI.PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË "SH.A N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me trasformator te ri dhe Riparimi i transformatorit ekzistues
(Furnizim me trasformator te ri )
70020-17-4441-1-2-1
SPITALI REGJIONAL " AULONA " SH.P.K.
600129333
2017-10-27 5269 €

Afatet kohore

Renovimi I nje pjese te kulmit ne Kliniken e Pediatrise
701-18-8216-5-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.P.T. "Arhing"
600136859
2019-03-25 9316 €

Afatet kohore

Rregullim i pompes vertikale Shumshkallshe STP Siqev KK Klinë
HIDRO-19-5957-5-3-6
KRU " Hidrodrini " SH.A. N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Uredenje korita reke kod tržnog centra u Gracanici
GRA618-18-5820-5-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA " ARBËRI -NS "SH.P.K.
601200124
2018-10-01 179532 €

Afatet kohore

Fondi emergjent - Shërbimet për zjarrfikës
624-17-2922-2-2-1
KOMUNA SUHAREKË N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

RIPARIMI I CHILLERIT NË ADMINISTRATË-RITENDER
214-18-4914-2-3-6
POLICIA E KOSOVËS " I.P.N.EU " SH.P.K.
810079154
2018-08-02 5000 €

Afatet kohore

Hartimi i planeve të detajuar
655-19-7107-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.N.SH. " Vizion Project "
600278370
2020-01-13 18700 €

Afatet kohore

Ritender-Studimi i Fizibilitetit të sektorit të Sterilizimit dhe Hemodijalizes pran SHSKUK-së
(LOT 1)
00220-19-6141-2-2-1
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS D&D Business Support Center L.L.C.
811374462
2019-10-01 46020 €

Afatet kohore

RISHPALLJE SERVISIMI I AUTOMJETEVE TË KK-MALISHEVË
62500-17-4871-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizimi me Fidane ARRE dhe LAJTHI.
642-18-8307-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË "SEMENARNA" SH.P.K.
600389565
2019-02-11 9996 €

Afatet kohore

“Furnizim me pajise te TI-së - Server për MPB-ARC”
214-20-6569-1-2-1
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME Infosoft Systems SH.P.K.
811159476
2020-12-18 21269 €

Afatet kohore

Rekonstrukcija krova obrazovnog centra u Lapljem Selu
GRA618-20-5631-5-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA N.N.T."A.B.C."
600067369
2020-10-21 14712 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi dhe dizajnimi i Ndertesa Qeveritare Lot 1-Ritender
202-19-4520-5-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE N.N.P. "AS-ING"
600731344
2019-08-20 29421 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Blerja e automjetit për vaksinim dhe patronazh për QKMF”Adem Ukëhaxhaj” në Deçan
631-17-3648-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN Mercom Company SH.P.K.
810298548
2017-09-04 16980 €

Afatet kohore

Asfaltimi i rrugëve Musli Krasniqi - Siboc, Jusuf Pllana dhe K.Devojka - Plemetin
OB614-20-6403-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ BASHKIMI METI SH.P.K.
811336529
2020-11-06 67488 €

Afatet kohore

Përkthimi i dokumenteve zyrtare në gjuhë të huaja për nevojat e Masht_it,
208 Udheheqesi-19-3666-2-2-1
MINISTRIA E ARSIMIT N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizimi me Material Madicinal (Mantilla,kllompe,pantolla)
70040-19-9270-1-2-1
SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË " Fame " SH.P.K.
601148176
2020-02-05 14133 €

Afatet kohore

Zgjerimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap - muret mbrojtëse afër mureve
615-19-8338-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL NNSh VAAKAL
600090203
2019-12-06 59543 €

Afatet kohore

Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Deçan
631-18-8175-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Izgradnja elektro instalacija za prikljucenje socijalnih zgrada u Lapljem Selu na elektro mrežu
GRA618-19-4749-5-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA N.N.T."A.B.C."
600067369
2019-08-08 31948 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me karrika dhe tavolina LOT 1 Dhe LOT 2
(Furnizim me karrika dhe tavolina LOT 1)
202-18-7750-1-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " GALANTERIA " SH.P.K.
601300750
2018-12-03 12625 €

Afatet kohore

Mirëmbajtja e Kompleksit Memorial “ Adem Jashari “Prekaz- Skenderaj
253-17-2080-2-1-1
AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS ( AMKMK ) N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

RITENDERIM- FURNIZIM ME MISH DHE PRODUKTE TE TIJA
70020-17-5108-1-2-1
SPITALI REGJIONAL N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Mirembajtja e hapsirave publike
634-18-6848-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Mirembajtja dhe perditesimi ii kutise elektronike- Ritender
202-19-4706-2-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në fshatin Volljakë - Komuna e Klinës-RITENDER
0-19-6609-5-2-1
CDI " Muratori " SH.P.K.
810048498
2019-10-11 229179 €

Afatet kohore

Furnizim me kalda
KM653-20-5382-1-2-1
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL N.N.P."B-ENGINEERING"
600756540
2020-10-21 15555 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Lot 1 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Pantin dhe Samadraxhë -Vushtri. Lot 2 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Frasher- Mitrovicë
(Lot 1 Zgjerimi i sistemit të ujitjes në fshtin Pantin dhe Samadraxh-Vushtri)
203-17-2005-5-1-1
MIN.E BUJQËSISË,PYLLTARISË DHE ZHVILL. RURAL " K-ING " SH.P.K.
600505880
2017-08-21 507657 €

Afatet kohore

Furnizim me barna dhe material shpenzues për nevojat e QKMF dhe QMU
616-20-7879-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES N.T.SH."Koslabor"
810635188
2020-12-18 112555 €

Afatet kohore

Renovimi i hapësirave te jashtme te ndërtesave te MASHT dhe ASHAK
202-19-5115-5-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " BENI COMPANY " SH.P.K.
600868965
2019-11-04 46493 €

Afatet kohore

Sherbime shtypi (botimi dhe furnizimi i vjetarit 2018)
659-19-236-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL EUROPRINTY
810444878
2019-02-28 1350 €

Afatet kohore

Transporti i nxënësve në relacione të ndryshme (LOT I, II, III, IV)
(LOT I. Transporti per nxenesit ne relacionin Podgorc-Viti dhe anasjelltas)
657-17-3741-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI "Merkatori" SH.A.
600008850
2017-09-11 2060 €

Afatet kohore

Izgradnje trotoara u Tomancu - deonica II
661-20-4990-5-2-1
KOMUNA RANILLUG " Ardhmëria" SH.P.K.
600085064
2020-10-02 12296 €

Afatet kohore

Furnizim me Video gastroskop kompatibel per video sistemin ekzistues Olympus optera
701-19-578-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.T.P "ERAMED"
600017116
2019-03-29 9999 €

Afatet kohore

Furnizim me UPS për Kino-projektorin e kinemas
657-20-2632-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL VITI N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me tabela Elektronike
242-17-3975-1-2-1
UNIVERSITETI I PRISHTINËS " AXA " SH.P.K.
600730784
2017-10-16 23727 €

Afatet kohore

Mirëmbajtja hixhenike e objektit të administratës komunale dhe objekteve publike në Deçan
631-17-2340-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Sherbimet e servisimit dhe mirembajtjes te veturave zyrtar
40800-16-174-2-2-1
AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare
(Montimi i Laminatit)
242-18-7233-5-2-1
UNIVERSITETI I PRISHTINËS " A & F CONSTRUCTION " SH.P.K.
601022809
2018-10-29 30824 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sanimi i Dëmtimeve në Qendra e Shtabit të Përgjithshëm Likovc, Skenderaj – Faza II-të
253-18-7136-5-3-6
AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS ( AMKMK ) CONSTRUCTION GROUP SH.P.K.
810831645
2018-10-15 9745 €

Afatet kohore

Furnizim me blloka te paraqitjes se kandidadeve , blloka te ngasjes te vlersimit
205-18-6047-1-3-6
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Sherbimet hoteliere ne ndertesat qeveritare Lot 1 dhe Lot 2
(Ministria e puneve te jashtme)
202-16-307-2-1-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me paisje për dhomën operative të SHKK-së.
33600-20-5028-1-2-1
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS InterAdria L.L.C.
810819336
2020-11-06 21953 €

Afatet kohore

KYQJA NË RRJETIN ELEKTRIK E OBJEKTIT TË MUZEUT DHE SAHATË KULLES K.MALISHEVË
62500-20-8207-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE "ERPOWER" SH.P.K
600023262
2021-01-11 3590 €

Afatet kohore

Rekonstruimi i QKMF Adem Ukëhaxhaj -Deçan
631-19-8901-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN " SHALA - BUILDING " SH.P.K
810180844
2019-12-09 8667 €

Afatet kohore

“Shërbime hoteliere në objektin e MKK-së”
211-18-3713-2-2-1
MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM N.T.P. ' GLOBAL PARAJSA '
600227856
2018-07-09 52612 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i ndrqimit publik
617-20-7863-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL "MONTING" SH.P.K.
810091455
2020-12-17 35070 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Infrastrukturni radovi
646-17-5079-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Radule Stevic B.I.
811123760
2017-12-08 18372 €

Afatet kohore

Renoviranje fiskulturne sale Srednje tehnicke škole Mihajlo Petrovic Alas u Severnoj Mitrovici
647-17-3357-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim dhe shërbime të internetit, VPN dhe WLAN për Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina’’
242-19-9542-1-2-1
UNIVERSITETI I PRISHTINËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

“Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së” 2 Lote
(Lot 1)
00220-20-7515-1-1-1
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Organizimi i një punëtorie pas përfundimit të vizitave për evaluim të rezultateve preliminare të vizitave sistematike.
622-18-2949-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT N.T.T.,,Halimaj-Reisen"
600025341
2018-05-14 3900 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim e paisje Teknike
242-18-5403-1-3-6
UNIVERSITETI I PRISHTINËS N.P. " Data Com"
600319455
2018-09-03 1630 €

Afatet kohore

Renovimi i shkollave në Deçan
631-19-5731-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN Ermal Dinaj B.I.
810756273
2019-08-29 44388 €

Afatet kohore

Furnizim me pleh artificial
612-21-2309-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË "eor group " SH.P.K.
810872946
2021-05-19 9914 €

Afatet kohore

Furnizim me pompë për largimin e ujit nga Miniera
12997 12998-20-5817-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Rregullimi i vendit ku do të ndërtohet objekti i zjarrëfikësve
636-18-4376-5-3-6
KOMUNA E JUNIKUT Lulzim Beqiraj B.I.
810215394
2018-07-09 1140 €

Afatet kohore

Sigurimi i objektit dhe paisjeve
NP Termoskos.sha-18-988-2-3-6
Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A. "SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA"SH.A
600017877
2018-03-16 7778 €

Afatet kohore

Kanalizimi fekal në Rakinicë - faza 2 - Ritender
643-20-5335-5-2-1
K.K. SKENDERAJ N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me produktin IBANDRONATE
00220-19-6140-1-2-1
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

RREGULLIMI I QENDRËS SË QYTETIT NË MAMUSHË -Ri-Tender
626-17-3966-5-2-1
KOMUNA E MAMUSHËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe Doma zdravlja
645-18-2223-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL - ZUBIN POTOK MADEKOS SH.P.K.
811560293
2018-05-03 9874 €

Afatet kohore

Furnizimi dhe vendosja e rrjetit kontrollues për monitorimin e mbarëvajtjes në punë tëpersonelit të QKMF-së
656-19-3963-1-3-6
KOMUNA FERIZAJ N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me paisje nga projekti Impulse
242-18-6459-1-2-1
UNIVERSITETI I PRISHTINËS N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Ndërtimi i rezervarit të ujit në piken Kufitare në Stançiç- Komuna e Gjilanit- Ri Tender
651-19-8619-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Shërbimet e transportit me autobus per nevojat e klubeve sportive dhe njesive tjera të Komunës
657-17-2708-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI N.T."VITIA TRANS"
600246616
2017-07-24 8453 €

Afatet kohore

Furnizim me matrial shpenzuës për mbrojtjen nga Covid-19
617-20-7935-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL " INFINITT " SH.P.K.
601614177
2020-12-17 47735 €

Afatet kohore

Mbikqyrja e projekteve LOT I - Revidimi dhe mbikqyrja e projektit Ndertimi i skemes se furnizimit me uje ne Ferizaj. (Fabrika e ujit). LOT II - Mbikqyrja e projektit Bashkimi i Qytetit .
(LOT II - Mbikqyrja e projektit Bashkimi i qytetit .)
656-18-8046-2-2-1
KOMUNA FERIZAJ N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Transporti i nxenesve ne relacionet sipas Lot. 1 - 35 - Ri tender
(Lot1 Transporti i nxënësve në fshatin Strofc nga Lagja Aliu, Hasani, Jashari, Isufi dhe Ademi në SHFMU,,Liria''në Strofc dhe anasjelltas)
VU644-18-2250-2-2-1
"KOMUNA E VUSHTRRISË" N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

FURNIZIM ME PIJE PËR NEVOJA TË UNIVERISTETIT TE GJAKOVES “FEHMI AGANI”
97800-18-5883-1-3-6
UNIVERSITETI I GJAKOVËS "FEHMI AGANI" N.T.P. " A& B Market "
600297198
2018-10-15 1906 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Izgradnja i opremanje decjeg igralista u selima Ranilug i Ropotovo
661-17-4823-5-2-1
KOMUNA RANILLUG IZMORNIK D.O.O.
810328056
2017-11-20 13770 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Furnizim me pijata gota lugë njëpërdorimëshe folije”
701-21-1617-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " Teknika " SH.P.K.
810133116
2021-04-20 9435 €

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Izrada potpornog zida i sanacija dela ulice Cara Dušana
646-18-8729-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Radule Stevic B.I.
811123760
2018-12-03 16619 €