2401/50664

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me dru (ahu) për ngrohje dhe sharritja e tyre për nevojat e Komunës së Dragashit ( RITENDERIM -2X)
621-18-7059-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Avni Murtezi B.I.
811287540
2018-12-03 83460 €

Afatet kohore

“Rregullimi i sistemit te presionit automatik te Oksigjenit O2 tek cisterna statike, klinika interne”- Ritender
701-19-157-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Ndërtimi i dy shtëpive
OB614-18-7317-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ "Detari " SH.P.K.
601087184
2018-11-16 31640 €

Afatet kohore

Shenjezimi horizontal i rrugeve te QKUK-se
701-19-1160-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

SHËRBIME PËR PËRGATITJEN E FESTIVALIT TË NËNTË TË DOMATES NË MAMUSHË
(Furnizimi me materiale reklamuese dhe dekorative per festivalin e nëntë të domateve)
626-17-2811-2-2-1
KOMUNA E MAMUSHËS N.T.P. " Mobelland "
600079926
2017-07-27 16120 €

Afatet kohore

Furnizim me Pompë Uji
hor-18-4922-1-3-6
" HORTIKULTURA " SH.A. " DAR ING " SH.P.K.
601736450
2018-08-02 2224 €

Afatet kohore

HARTIMI I PROJEKTEVE TË NDRYSHME – Ritenderim
623-20-1767-2-1-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Renoviranje sanitarnih cvorova O.Š. Branko Radicevic u Severnoj Mitrovici
647-18-5935-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me paisje të TI-së për nevojat e Sistemit Prokurorial të Republikës së Kosovës
250-18-4593-1-2-1
PROKURORIA E SHTETIT ARITECH
810821828
2018-08-20 33878 €

Afatet kohore

Asfaltiranje puteva u Opstini Ranilug
661-18-8314-5-2-1
KOMUNA RANILLUG ,,VARNA " SH.P.K.
810112954
2018-12-17 27326 €

Afatet kohore

Pastrimi i shtratit lumit në Llaushë-Ritenderim
643-19-7993-5-2-1
K.K. SKENDERAJ N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Pelet për ngrohjen e Fakultetit të Biznesit dhe MTHM-së
uhz-20-7149-1-3-6
UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË N.T.P.''GRESA - COMMERCE ''
600023741
2020-11-30 3360 €

Afatet kohore

Furnizim me hard disqe per serveret e HP
?-18-4512-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi
613-17-4288-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2017-11-27 25933 €

Afatet kohore

Renovimi i Arkivit Historik, Muzeut dhe Galerisë së Arteve.
656-18-7538-5-2-1
KOMUNA FERIZAJ N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

''Furnizim me teknologji informative (PC,Printer)''
KMDK-20-8165-1-3-6
"KOMPANI.PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË "SH.A N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Furnizim me trasformator te ri dhe Riparimi i transformatorit ekzistues
(Furnizim me trasformator te ri )
70020-17-4441-1-2-1
SPITALI REGJIONAL " AULONA " SH.P.K.
600129333
2017-10-27 5269 €

Afatet kohore

Renovimi I nje pjese te kulmit ne Kliniken e Pediatrise
701-18-8216-5-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.P.T. "Arhing"
600136859
2019-03-25 9316 €

Afatet kohore

Rregullim i pompes vertikale Shumshkallshe STP Siqev KK Klinë
HIDRO-19-5957-5-3-6
KRU " Hidrodrini " SH.A. N/A
N/A
N/A N/A

Afatet kohore

Uredenje korita reke kod tržnog centra u Gracanici
GRA618-18-5820-5-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA " ARBËRI -NS "SH.P.K.
601200124
2018-10-01 179532 €
Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 4402 Furnizim me defribilator për QKMF - Hani i Elezit | 2
4 8605 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore (zbatuese) sipas kërkesave të komunës së Vitisë | 2
5 1211 Lot 1 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Pantin dhe Samadraxhë -Vushtri. Lot 2 Zgjerimi i sistemit të uitjes në fshatin Frasher- Mitrovicë | 2
6 10177 ''Furnizim me material për sera në FBV-së nga Projekti ERSAMUS +'' | 2
7 5182 Furnizim me medikamente për eutanazi tek qenet dhe macet | 2
8 6070 Vaksionimi i fondit blegtoral kundër sëmundjeve clostridiale | 2
9 10404 NDERTIMI ISISTEMIT TE UJIT DHE STACIONIT TE POMPAVE NE SHFMU CARAVIK DHE SHFMU SIQEVE | 2
10 7556 Shqyrtimet e Ashensoreve ne Ndertesat Qeveritare | 2

Kontakt
Clicky