2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mbështetja, mirëmbajtja dhe licencat vjetore për nevojat e Sistemit Informativ të Menaxhimit Financiar të Kosovës (SIMFK)
MF201-20-5526-2-1-5
Ministria e Finacave " FREEBALANCE KOSOVA " SH.P.K.
601167465
2021-02-11 674075 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

''Furnizim me paisje të ndryshme nga Projekti Erasmus+''
242-21-1847-1-3-6
UNIVERSITETI I PRISHTINËS " Inovix " SH.P.K.
810137051
2021-05-07 6050 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pije për Zyrën e kryetarit, kuvendin komunal,administratën komunale
659-20-361-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL D.P.H. Bifea "Safeti"
600539566
2020-03-09 9952 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në Komunën e Gjakovës-Kontratë dy vjeçare-Pjesa e Parë Lot II-Ndërtimi-Asfaltimi i rrugëve në fshatin Lipovec
632-20-4576-5-2-5
KUVENDI I KOMUNËS BERISHA COM SH.P.K.
811359274
2020-09-07 10465 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me reagensa per COVID19 (SARS COV2)– K.K. Dragash
621-20-6719-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
810800161
2020-11-30 117430 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi i Sensoreve per aparatin Sirona Xiox-XG
220-70900-20-7332-2-3-6
QENDRA KLIN.STOMATOLOGJIKE " BORA DENTAL " SH.P.K.
810022971
2020-11-27 7452 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kurse online të gjuhes angleze për Kendin Amerikan në BKK- Ritender
90900-20-6976-2-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves English Language School SH.P.K.
810864993
2020-11-19 4401 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Asfaltiranje prednjeg dela dvorišta Osnovne škole Sveti Sava u Severnoj Mitrovici
647-20-1785-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-06-03 21927 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

REHABILITIMI I TRANSFORMATORIT TR2 20MVA NS 110 35kV Gjilani
KOSTT-20-724-5-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. N.P.T. "Valfrigo"
600242458
2020-06-04 19458 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme za potrtebe opstine Leposavic
641-20-3722-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.SH.T " NERAMED "
601095286
2020-08-18 33910 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dezinfektimi i autobusëve dhe objektit
TU-20-2414-2-3-5
N.P.K. " TRAFIKU URBAN " SH.A. EKOLOGJIA SH.P.K.
811320168
2020-06-04 8972 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rekosntruimi dhe asfaltimi I terenve sportive ne shkollat e Komunes se Parteshit dhe fushave sportive në oborrin e shtepisë se Kultures Partesh
658-20-3037-5-2-1
KOMUNA PARTESH "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2020-07-28 84273 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi i Auto përgjegjësisë për Automjete
?-21-128-2-2-1
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. KS Kosova E Re SH.A.
810486135
2021-03-05 35522 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi dhe mirembajtja e Ashensoreve
10/220/70050/00000/0731-20-3164-2-3-6
SPITALI "SHEIKH ZAYED" "HYMERI ELEVATORS" L.L.C.
600236609
2020-09-18 2605 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka audio uredaja
647-20-4232-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA ŠVARCVALD D.O.O.
811290733
2020-08-20 4700 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks kontratë për ndërtimin e ujsjellësit në fshatin Gjonaj
622-20-6012-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT N.P.T. "Xërxa"
600026927
2020-10-13 48684 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

‘Furnizim me pajisje mobile per pastrimin e ujit (purifikim i ujit ), dhe kontejnere per transport te ujit, si dhe seti i pjeseve rezerve per nevojat e FSK-se, permes donacioneve
217-20-8381-1-1-5
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË DANFOS L.L.C.
810866147
2021-04-02 297700 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim, ndrrim, montim dhe balancim te gomave të sezonit dimëror
vetak-20-6295-1-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A " KEGA " SH.P.K.
810140749
2020-11-19 4120 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material per mirembajtje te objekteve (vegla pune, material elektrik, sanitari etj)
659-21-1682-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " INFINITT " SH.P.K.
601614177
2021-05-20 9877 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me pjesë rezervë për STB DVB 300 IP7630(Teledirigjues,Ridrejtues dhe kabllo HDMI)
?-21-708-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. " ENGEL " SH.P.K.
601717252
2021-03-26 9304 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Aparat-Camer per nevojat e Zyres se Informimit(Kabineti i Kryetarit).
642-20-3981-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË " TRIO TEK " SH.P.K.
810814914
2020-11-12 1950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i stadiumit në Viti dhe rivitalizimi i stadiumit ne Pozheran. (LOT II.) -Drenazhimi.
657-20-2394-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL VITI N.N.P.T. " Engineering "
600227335
2020-07-16 29731 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA NË FHATRAT E MALISHEVËS NË DY PJESË LOTO 1 GUNCAT (lagja Kavaja dhe Karagoj) BARDHË (lagja Rexhavit, Aziz Berisha, Avdyl Kajtazi), Bellanicë dhe Senik (ANEKS)
62500-20-5075-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE GASHI ING SH.P.K
811280403
2021-01-20 7644 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Studim Fizibiliteti - Përmirsimi i efikasitetit të energjisë së ndriçimit publik në Komunën e Gjilanit
651-20-507-2-2-2
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K.
600507711
2020-11-10 19990 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RENOVIME TE VOGLA NE KULME TE DEMTUARA NE SHKOLLA
634-21-731-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ"
600188545
2021-03-25 1930 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pako ushqimore dhe higjienike
OB614-20-8448-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ Fatmir Mjeku B.I.
810383183
2020-12-30 14994 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e SMSC
?-20-296-2-2-5
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. "KOSOVA INFORMATION TECHNOLOGY"SH.A.
600633798
2020-10-19 69999 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rekonstruimi I objektit të shërbimeve rezidenciale-Garazha
631-20-2436-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI "
600222567
2020-06-29 9542 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e sistemit TI (Aklimatizim dhe UPS, në dhomën e serverëve)
60100-20-2415-2-2-1
AGJENCIA KATASTRALE E KOSOVËS " PROMPT INTERNATIONAL " SH.P.K.
600956182
2020-07-10 21402 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Souftueri per analizimin e te dhenave
302-20-8393-2-3-5
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM CaseWare IDEA B.V.
NL805372143
2020-12-31 8560 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i aneks objektit për aktivitete në shtëpinë me bazë në komunitet-Ritenderim
613-20-6337-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN "Detari " SH.P.K.
601087184
2020-12-11 19656 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sherbime televizive informative dhe përcjellja e aktiviteteve të KRU’Gjakova”sh.a-Gjakovë
KRURGJA-21-1332-2-3-5
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. "Syri" Sh.p.k.
600136891
2021-04-23 6000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i trotuareve me ndriqim publik në Sllovi
613-20-2372-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN BM Group SH.P.K.
810839251
2020-07-23 78320 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i rrugëve Kodra e Trimave Xhelë Muslia në Dobërdelan faza e dytë dhe Ndërtimi i rrugëve Reshat Shala Veli Gani Shala 27 Marsi Sopaj Jazi Hazer Shala në Neprebisht- faza e dyte
624-20-5614-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË FORTESA O.P.
810613407
2020-11-19 19945 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material higjienik
70040-20-375-1-2-1
SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË PM GROUP SH.P.K.
810846230
2020-04-01 32464 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ngritja e pemishtes me pemë të imta dredhzë me participim në Komunën e Prizrenit
622-20-1885-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Asim Thaqi B.I.
810991530
2020-07-10 59628 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punë shtesë(Rregullimi i parkut Mazgit i Lartë)
OB614-20-4527-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ " EING COM " SH.P.K.
810177536
2020-09-04 13300 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pajisje për PU (Policia Ushtarake) për nevoja te FSK-së
217-20-4107-1-2-1
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË Sodex Group SH.P.K.
810814063
2020-09-24 23394 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi i pajisjeve kundër zjarrit për njësinë e zarrfiksave në Shtërpcë
655-21-1509-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL "L & G" SH.P.K.
601212939
2021-05-06 14985 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndertimi i parqeve rekreativo-sportive, renovimi I Kompleksit Qafa - pune te paparapara
616-20-7059-5-3-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Rexha
810515223
2020-12-09 5461 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtje dhe furnizimi i sistemit të digjitalizimit
NPL.ST.AUT-20-6297-2-2-1
"STACIONI I AUTOBUSËVE" SH.A. FARA GROUP SH.P.K.
811300178
2020-11-23 11760 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me perde për objektet shkollore
VU644-20-786-1-3-6
"KOMUNA E VUSHTRRISË" N.N.P. " Wenda "
600203939
2020-05-01 5694 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Snabdevanje zastitnim sredstvima protiv pandemije-korona virus za zdravstvene potrebe
661-20-1077-1-3-5
KOMUNA RANILLUG Argo Med
811318139
2020-04-07 7154 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi i Automjeteve te AME-së
21432700-21-1005-2-2-1
AGJENCIA E MENAXHIMIT EMERGJENT KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A.
601173371
2021-04-22 29760 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me detale në formë cilindrike per cilindrin rrotullues të ventilatorit shtytës
KEK-20-485-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. EKSIM COM SH.P.K.
811363184
2020-04-15 2950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi i zyrave administrative në katin përdhes dhe lidhja në mes dy hyrjeve A dhe B në UKZ
941-20-6761-5-2-1
UNIVERSITETI PUBLIK "KADRI ZEKA" N.T.SH. '' H-PROJEKT ''
600816089
2020-12-25 53431 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me kamion kompaktor të përdorur
KRM-20-569-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave"Ambienti"SH.A. INFINITY GROUP L.L.C.
811274456
2021-01-21 24780 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material për realizimin e skenografive dhe kostumografisë
632-21-1793-1-2-1
KUVENDI I KOMUNËS N.T.P. " LIVING STUDIO "
600387866
2021-05-21 14959 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i cerdhes Xixëllonjat
616-20-5188-5-1-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES "AL-BER" SH.P.K.
810134411
2021-03-11 748000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime shëndetësore për P.A.K
624-21-193-2-2-1
KOMUNA SUHAREKË HANDIKOS SUHAREKË
601189229
2021-03-08 34945 €

50 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky