2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit - Ramja e Deshmorëve
205-21-2084-5-2-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES KAG - Asphalt Company SH.P.K.
810593518
2021-05-07 48445 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pjesë rezervë nga goma
12997 12998-20-5148-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " INTER TRADING COMPANY SH.P.K.
811275347
2020-10-14 16949 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me reagenca për analizën D Dimer
622-20-8148-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
810800161
2020-12-14 35997 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me paisje medicinale për nevojat e QKMF-së
657-20-6913-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL VITI " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-12-17 8939 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ritender Furnizimi dhe montimi me artikuj për nxemje dhe klimatizim
PR 2019-21-2266-1-3-6
N.P.L." PALLATI I RINISË " SH.A. " Liria " SH.P.K.
601609342
2021-05-12 3847 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërrimin i kulmit, në Ndërtesën e hirit, në kuotën +28m, në TC”KOSOVA B
KEK-20-363-5-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " EING COM " SH.P.K.
810177536
2020-05-13 49990 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Botimet, Rekuzitat dhe Banera për Kuvnedin Komunal-Shtime
617-20-1962-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL MEDIATECH & PRINT SH.P.K.
810839425
2020-06-10 8631 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“ Furnizim me preparate kimike – analiza e mostrave për laborator”
201 13300-20-8196-1-3-6
Dogana e Kosovës N.T.SH." BIZUN "
600360044
2020-12-25 2492 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Shërbime lidhur me dizajn, dekorim dhe shtypje për nëvojat e Komunës së Skenderajt.
643-21-348-2-2-1
K.K. SKENDERAJ N.SH."FOTO KABASHI"
600329008
2021-04-29 243 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Dezinfektimi i objekteve shkollore
652-20-2599-2-3-6
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK SAMIRE OSMANI B.I.
601544499
2020-07-13 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Kryerja e sherbimeve te ankandit publik
616-20-7652-2-3-6
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES SHTËPIA E ANKANDEVE " KOSOVA " SH.P.K.
600685715
2021-01-01 8 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizim me rekuizita sportive për nevojat e Drejtorisë së Sportit dhe Drejtorisë se Arsimit
657-20-8292-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI N.T.SH. " Kushtrimi "
600221379
2021-03-02 359 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

TRANSPORTI I PACIENTËVE NË HEMODIALIZË MALISHEVË- PRIZREN DHE ANASJELLTAS
62500-20-7382-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE Valbon S. Berisha B.I.
811155838
2021-01-13 298 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Shërbimet e dezinfektimit të hapësirave të brendëshme për parandalimin e përhapjes së COVID-19
KM653-20-4558-2-3-6
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL " Dezinfektimi Profesional " SH.P.K.
810195223
2020-09-15 990 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Hartimimi i projekteve me infrastrukture rrugore
616-20-7476-2-1-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Arhiko .ING O.P.
811274084
2021-05-17 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Mbikqyrja e projekteve të DKRS në Komunën e Prizrenit
622-20-4617-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " SIB-BKA " SH.P.K
600923876
2020-12-23 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Mirmbajtja e komplekseve memoriale në Komunën e Prizrenit
622-20-8582-2-1-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Visar Kuçi B.I.
811039579
2021-03-10 309 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

SERVSIM DHE MIREMBAJTJE E PAISJEVE TE T.I - KOMPJUTERVE -MONITOREVE -UPS DHE PISJEVE TE NGJASHME
634-21-743-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS RIKON SH.P.K.
811502542
2021-04-09 262 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizim me shujta të thata për punëtoret në Minieren e Stantërgut dhe Flotacioni ne Tunel të Parë
12997 12998-20-1650-1-2-5
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " NNH,, Verona "
600211867
2020-05-28 2 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

FURNIZIM ME PAKO EMERGJENTE PER NEVOJTARET
611-20-8010-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL " ATC " SH.P.K.
810130427
2020-12-08 42 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizim me material shpenzues per video Lasparaskop dhe Video Histeroskop
(Furnizim me material shpenzues për Video Histeroskop të prodhuesit Karl Storz Lot 1)
701-20-4151-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-09-03 150 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Ofrimi i Sherbimve të Internetit
70433736-20-206-2-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " TelKos " L.L.C.
601690911
2020-03-02 537 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizim me artikuj ushqimorë për punëtoret e Minierës në Stantërg dhe Flotacioni në Tunel të Parë
12997 12998-20-4108-1-2-5
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " Beni Dona Plast SH.P.K.
810545981
2020-09-01 3 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 1 zona Qender Lipjan, Konjuh, Llot 2 zona perendimore, Llot 3 Zona Lindore
(Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 2 zona perendimore,)
613-21-789-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN RISAMONT SH.P.K.
811273424
2021-04-19 780 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 1 zona Qender Lipjan, Konjuh, Llot 2 zona perendimore, Llot 3 Zona Lindore
(Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 3 Zona Lindore)
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN RISAMONT SH.P.K.
811273424
2021-04-19 780 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 1 zona Qender Lipjan, Konjuh, Llot 2 zona perendimore, Llot 3 Zona Lindore
(Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 1 zona Qender)
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN RISAMONT SH.P.K.
811273424
2021-04-19 780 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizimi me material mbrojtës (dezinfektues, maska) sipas kërkesave dhe nevojave të AK-së (tenderi është i ndarë në 2 pjesë)
(Furnizimi me maska mbrojtëse sipas kërkesave dhe nevojave të AK-së)
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS SHINY 1 SH.P.K.
811423326
2021-03-25 280 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Mirëmbajtja dimrore e rrugve në Komunen e Gjilanit
651-21-76-2-2-5
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN " AVAG GROUP " SH.P.K.
601145297
2021-01-25 5 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

SHËRBIME DHE FURNIZIME PASTRIMI
12500-20-1724-2-3-6
ARKIVI I KOSOVES MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K.
810530354
2020-05-25 369 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Dezinfektimi i Objekteve ne KOSTT
KOSTT-20-1066-2-2-5
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. Sefedin Heta B.I.
810248759
2021-01-06 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Rrënimi i objekteve pa leje-projekt dy vjeqar.
656-20-4089-5-2-1
KOMUNA FERIZAJ Berisha Company SH.A.
810655251
2020-09-16 178 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizimi dhe montimi i Gjeneratorit dhe furnizim me material per servisimin e Gjeneratoreve te PK-se. LOT 1 Furnizim dhe montimi i Gjeneratorit per nevoja te PK-së LOT 2 Furnizim me material per servisimin e Gjeneratoreve te PK-së
(Furnizim dhe montimi i Gjeneratorit per nevoja te PK-së)
vetak-20-7613-1-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A "eor group " SH.P.K.
810872946
2020-12-31 788 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Dezinsektimi, dezinfektimi i objekteve dhe haposirave publike per ardsye te pandemise globale Covid 19,
656-20-1487-2-2-5
KOMUNA FERIZAJ EKOLOGJIA SH.P.K.
811320168
2020-05-11 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Sherbimet e varrimit ne teritorin e Komunes se Dragashit - 2020 (procedur e negocuar)
621-20-664-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME-DRAGASH
601690101
2020-03-20 150 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizim më Lëndë Djegëse (Naftë Dimërore dhe Benzinë)
70433736-20-5521-1-2-1
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. "AL-PETROL" SH.P.K.
600029848
2020-10-29 680 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Sigurimi fizik i objekteve ne kampusin e UP-së.
242-21-25-2-2-5
UNIVERSITETI I PRISHTINËS Rojet E Nderit SH.P.K.
810519209
2021-01-15 2 €

100 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky