2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnzim me teste antigjen covid-19
616-20-7749-1-1-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " AR - TECH " SH.P.K.
600729836
2020-11-30 290160 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

LOTO1 - FURNIZIMI DHE PAISJA ME KABINETE TE FIZIKES, KIMIS DHE BIOLOGJISE. LOTO2 - INVENTARIZIMI I QENDRES SE PARAGLLAJDIZMIT. LOTO3 - MIREMBAJTJA E INFRASTRUKTURES SPORTIVE. LOTO4 - NDERTIMI I KENDEVE PER LEXIM NE 13 SHKOLLA.
(LOTO2 - INVENTARIZIMI I QENDRES SE PARAGLLAJDIZMIT)
KOMUNA E ISTOGUT EUROPRINTY
810444878
2020-12-22 12220 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

LOTO1 - FURNIZIMI DHE PAISJA ME KABINETE TE FIZIKES, KIMIS DHE BIOLOGJISE. LOTO2 - INVENTARIZIMI I QENDRES SE PARAGLLAJDIZMIT. LOTO3 - MIREMBAJTJA E INFRASTRUKTURES SPORTIVE. LOTO4 - NDERTIMI I KENDEVE PER LEXIM NE 13 SHKOLLA.
(LOTO3 - MIREMBAJTJA E INFRASTRUKTURES SPORTIVE.)
KOMUNA E ISTOGUT EUROPRINTY
810444878
2020-12-22 12220 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i fushave sportive në disa shkolla
615-20-7239-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL NNSh VAAKAL
600090203
2020-12-21 38343 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me vajra dhe yndyrna
KEK-20-1362-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " ARDI & ARI " SH.P.K.
811253434
2020-07-20 26276 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me pjeset rezerve IT
701-20-7788-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES ARITECH
810821828
2020-12-23 12412 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Rregullimi i shtegut për gjatë Lumëbardhit, prej Urës se Gurit deri te ura afër tregut të Gjelbërt LOT 1- Kubezimi i shtegut përgjatë Lumëbardhit LOT 2- Punimi i shkallëve te ura e Gurit LOT 3- Ndërtimi i ndriçimit përgjatë Lumëbardhit LOT 4- Montimi dhe furnizimi i kamerave përgjatë Lumëbardhit
(LOT 4- Montimi dhe furnizimi i kamerave përgjatë Lumëbardhit)
KOMUNA E PEJES ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2021-05-07 18971 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim më Sulfat Alumini
70433736-21-1006-1-2-1
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2021-05-25 124300 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Shërbimet e publikimit ne gazetat serbe dhe malaziase
(Shërbimet e publikimit ne gazeten malazeze Nova Pobjeda)
239-20-31-2-2-5
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT "Dan Graf" doo Beograd
100291058
2020-02-21 47702 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me pjesë rezervë për pompat e sterilit dhe për makinat Floterike
12997 12998-20-1861-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N.T.P. " Xani-Inex "
600013099
2020-07-16 65599 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndertimi i salles se sporteve ne SHFMU. Veli Ballazhi ne Gorance - projekt 2 vjecar
659-20-1657-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.N.SH."WORLD MEDIUM"
600459235
2020-08-10 332095 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i kanaleve atmosferike dhe fekale LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “2 Korriku” , “Xhemajl Kada” dhe “Asllan Qeshme” LOT 2 - Ndërtimi i kanalit atmosferik dhe kanalizimit fekal në lagjen “Fidanishte” LOT 3 - Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “ Katund i Ri “
(LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “2 Korriku” , “Xhemajl Kada” dhe “Asllan Qeshme”)
635-20-1065-5-2-1
KOMUNA E PEJES N.P. " Auremont "
600021026
2020-06-03 73549 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i kanaleve atmosferike dhe fekale LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “2 Korriku” , “Xhemajl Kada” dhe “Asllan Qeshme” LOT 2 - Ndërtimi i kanalit atmosferik dhe kanalizimit fekal në lagjen “Fidanishte” LOT 3 - Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjën “ Katund i Ri “
(LOT 2 - Ndërtimi i kanalit atmosferik dhe kanalizimit fekal në lagjen “Fidanishte”)
KOMUNA E PEJES N.P. " Auremont "
600021026
2020-06-03 73549 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Sigurimi i automjeteve për nevojat e NJF-it dhe MF-Ritender
MF201-20-267-2-3-6
Ministria e Finacave SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË
600108569
2020-02-27 4729 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Trajtimi i vajrave me përmbajtje të Bifenileve të Polikloruara PCB
KEK-20-5699-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. Instituti " Inkos "SH.A.
600142319
2020-11-05 10384 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Rregullimi dhe asfaltimi i oborrit.KRM EKOREGJIONI-Njësia Operative Malishevë
KRMP-20-3937-5-2-1
K. Regj. e Mbeturinave " Ekoregjioni " SH.A. " Eko Term " SH.P.K.
601730478
2020-09-22 21195 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDERTIMI LOT 1- KANALIMZIMT NE DOLLOVE LOT 2- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE FSHATIN RUDICE
(NDERTIMI LOT 1- KANALIMZIMT NE DOLLOVE)
634-20-2530-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-07-17 53527 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDERTIMI LOT 1- KANALIMZIMT NE DOLLOVE LOT 2- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE FSHATIN RUDICE
(NDERTIMI LOT 2- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE NE FSHATIN RUDICE)
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-07-17 53527 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me pajisje dhe material mjekësor (maska mbrojtse,uniforma mbrojtese dhe alkool)
612-20-1187-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË " KIGA " SH.P.K.
810051946
2020-04-09 40500 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDËRTIMI I RRUGËVE NE VRELLË
633-20-5493-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2020-11-20 53840 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky