2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Vazhdimi i ndërtimit të Shkolla fillore “Avbdullah Shabani” Carralevë –(Punë Shtesë)
617-21-1466-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL " Edona " Sh.p.k.
600270657
2021-04-07 14239 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME BUQETA LULESH, KURORA, KUPA SPORTIVE DHE PLLAKA TË NDRYSHME PËR NEVOJA TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE, KULTURORE DHE TË ADMINISTRATËS.
62500-20-8096-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE N.T. " A & N "
811155094
2021-01-11 9935 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punët finale të mureve,shtyllave dhe Trotuareve në Portën Hyrse UMIB
97900-20-6051-5-3-6
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË Ekrem Bislimi B.I.
810564006
2020-11-19 7999 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e E-kioskave dhe avancimi i programit- Qertifikata e pronës
624-20-2133-2-3-6
KOMUNA SUHAREKË " PBC " SH.P.K.
810845985
2020-07-14 8950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

LARJA E VETURAVE ZYRTAVE
62500-20-1868-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE Afrim R. Mazreku B.I.
811152800
2020-07-10 3737 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi, Instalimi dhe mirembajtja e sistemit per zhvillimin e biznesit
10908-20-7541-1-3-6
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. JOLIX SH.P.K.
811275024
2020-12-03 8992 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me mjete te punës për Ndërtimtari Ri-Tender
1909466981031194-20-7004-1-2-1
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. N.P.SH. " SVARÇA "
600397310
2020-12-11 17405 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

„Furnizimi me material dhe paisje mbrojtese per shkolla kunder virusit Covid-19”-Ritender
616-20-4726-1-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " Teknika " SH.P.K.
810133116
2020-08-31 59890 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pelet
615-20-4644-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.P.T. " Burimi "
600069307
2020-10-26 119922 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Kompjuterë dhe pajisje të IT-së-Ritender I
214329-20-4303-1-2-1
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS InterAdria L.L.C.
810819336
2020-10-12 15958 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Popravka putnickog lifta u ulici Kolašinska S 1 u Severnoj Mitrovici
647-20-835-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-03-26 3930 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka istražne bušilice za potrebe rudnika Crnac i Belo Brdo
12054-20-5043-1-1-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " "V&V Company" D.O.O.
810111899
2020-11-03 398840 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me instrumente kirurgjike staplera
701-21-245-1-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES SOLUTION D MEDICAL SH.P.K.
811484683
2021-03-15 119876 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka i ugradnja itisona za potrebe Opštine Severna Mitrovica
647-20-8026-1-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA Dragiša Jovanovic B.I.
810696560
2021-01-07 19500 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks kontratë për vendosjen e shtresës së dytë të asfaltit në rrugën për në fshatin Novoselan.
622-20-5444-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "SEFERI-CO" SH.P.K.
810100537
2020-12-02 37187 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me brusha elektrike.
KEK-20-2377-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ARITECH
810821828
2020-07-27 5952 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i rezervarit të ujit në fshatin Radeshë ( RITENDERIM)(punime shtesë)
621-20-6961-5-3-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Ridvan Elezi B.I.
811271642
2020-11-16 1812 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dodatni radovi-Izgradnja puta Rajanovec-Bozovce
661-20-4928-5-3-5
KOMUNA RANILLUG Dua arch SH.P.K.
811431139
2020-09-08 4586 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pjesë rezervë për makinat vetëngarkuese me ajër të komprimuar - CAVO 310
12997 12998-20-2308-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N.P.T. " a - com "
600112172
2020-07-09 69974 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi i Auto pergjegjesise
?-20-6724-2-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. LINK INSURANCE BROKERS SH.P.K.
811310185
2020-11-19 2243 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RIPARIMI I INFRASTRUKTURËS TOKËSORE TË DËMTUAR NGA VËRSHIMET E UJRAVE ATMOSFERIKE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË MALISHEVËS
62500-21-58-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " FAM - ing " SH.P.K.
810091968
2021-01-29 29885 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDERTIMI I KANALIZIMIT NE KASHICE-FAZA II.
633-20-4540-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2020-10-27 10185 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Rregullimi i trotuareve prej Qendrës Rinore deri te palestra”
617-21-943-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Berisha Company SH.A.
810655251
2021-04-13 34964 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i hapësirës te shtëpia malore te Uji Gropuar(Kopanovoda)
622-20-4560-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " Puna" Sh.p.k.
600185872
2020-10-22 14551 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Implementimi I platformes se E-Shkollorit
616-21-563-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES ILLYRIAN SH.P.K.
810863789
2021-03-25 87760 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

LOT 1- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE RANOC-LESKOC LOT 2- NDERTIMI I KANALIZIMIT LESKOC -RANOC FAZA 3
(LOT 1- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE RANOC-LESKOC)
634-20-4623-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " ALTICOM " SH.P.K.
600669842
2020-10-02 29870 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me maska,mantilla,denzinfektues dhe doreza- Kerkese Emergjente
SHMF-220-20-1828-1-3-5
QENDRA SHENDETESORE MENTALE HAREJA " KIGA " SH.P.K.
810051946
2020-05-15 4950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me disqe dhe Power Module
?-20-61-1-3-5
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. "KOSOVA INFORMATION TECHNOLOGY"SH.A.
600633798
2020-08-13 6600 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Furnizim me shtrojë dhe mbulojë për nevojat e SHPMPF, ISSH dhe SHFSH”
209-20-5787-1-3-6
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE " Sankos " Sh.p.k.
600238093
2020-11-05 7713 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Format zgjedhore ( formularët zgjedhore) për zgjedhjet për Kryetare Komune ne Podujeve
320-20-512-1-3-5
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P.
810446072
2020-03-02 5627 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i rrugës Lam -Kllokoq komuna e Novobërdës
654-20-6653-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL " GLOBUS CONSTRUCTION-S " SH.P.K.
810093344
2020-10-28 1659 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me veshmbathje për personelin e QKMF
615-20-6938-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL N.T.SH. " ETNO - ART "
601292783
2020-11-25 4832 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim dhe instalim i gazrave medicionale - Oksigjenit, ajrit te komprimuar
10/220/70050/00000/0731-20-3127-1-3-6
SPITALI "SHEIKH ZAYED" N.T.SH. " Elektromontimi "
600015102
2020-09-18 9564 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Materialet promovues - pjesa parë
635-20-2605-2-3-6
KOMUNA E PEJES Shpend N. Belegu B.I.
810756679
2020-06-26 8200 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pune shtese Asfaltimi i rrugëve në fshatin Cërrnillë – projekt dy vjeçar-
656-20-2204-5-3-5
KOMUNA FERIZAJ " Rahovica Comerce " SH.P.K.
810165903
2020-11-05 9628 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material sanitar për nevojat e QKMF-së Dr. “Shpëtim Robaj” në Malishevë
62500-20-2409-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-07-10 29617 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Projekte të vogla brenda Drejtorisë së turizmit. Realizimi i projektit Dimri Kulturor
622-20-7810-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Sfinga SH.P.K.
810600280
2020-12-30 9775 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i shtratit të Lumit Lumbardh në Deçan-Punë shtesë
631-20-3609-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN " Infra-Plus " SH.P.K.
810175225
2020-07-24 294560 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka IT opreme
GRA618-20-2514-1-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA ARITECH
810821828
2020-08-17 22713 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere.
70433736-21-1145-1-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " BAK - ING " SH.P.K.
810116211
2021-04-26 5672 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi i banjove në shkollën shtjefën Gjeqovi në Janjevë
613-20-647-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN N.T.P. "EURO COOP "
600102983
2020-05-06 10548 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Vegla Pune
Vete Financim-20-669-1-1-1
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. KLATEO L.L.C.
811399791
2020-09-11 128461 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Rindërtimi i Lapidarit të Dëshmorëve në Hereq” - Gjakovë, Faza e –II-të
253-20-6153-5-2-1
AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS ( AMKMK ) "Al-Group" SHPK
810817588
2020-11-06 18000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me rrotulla kthyese me brinjë dhe te çelikta
KEK-20-8521-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ND SH.P.K.
810871609
2021-03-04 49324 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNZIM ME GYPA PER RIPARIM TE KANALIZIMIT NE SFERK
634-20-7092-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N.P.T. " PROGRESS "
811288746
2020-11-23 4067 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Ndërrues te Shpejtësive , Brezona dhe Pompë Hidraulike
Vete Financim-20-3258-1-3-6
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. " DIELLI CONSTRUCTION & EQUIPMENT " SH.P.K.
810052910
2020-08-28 9888 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Art në hapësirat publike (jepi ngjyrë Prishtinës)
616-20-7964-2-2-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " T Consulting " SH.A.
601024772
2021-02-15 50350 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me mjete te renda për Asfalt
(Furnizim me Kamion Vetëshkrakues lot 2)
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. " DIELLI CONSTRUCTION & EQUIPMENT " SH.P.K.
810052910
2020-12-03 121929 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kontrolla Teknike e Automjeteve te KPMM-se
318-20-2666-2-3-6
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE EUROSTANDARD COMPANY SH.P.K.
810796063
2020-07-15 1890 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Asfaltimi i rrugëve dhe kanalizimit në fshatin Pjetershticë (Punë Shtesë)
617-20-3851-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL "ARLINDI"SHPK
811049916
2020-08-04 3978 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ritender-Servisimi i paisjeve Laboratorike LOT 3
701-20-8103-2-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "BIO-LAB" SH.P.K.
810098443
2020-12-25 5300 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Knauf dhe Materiale tjera përcjellës
?-20-7464-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. N.P.SH. " SVARÇA "
600397310
2021-01-07 8561 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndertimi i rrugeve lokale ne lagjene e Gasheve ne Krushice e Poshtme -Faza e dyte
624-20-6553-5-3-6
KOMUNA SUHAREKË "AM GROUP"SH.P.K.
600704862
2020-11-30 7014 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mbjellja e barit në stadionin Dobrajë e Madhe
613-21-673-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN " I.P.N.EU " SH.P.K.
810079154
2021-04-02 8448 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

''Organizimi i Akademisë së lidershipit dhe vullnetarizimit në Kosovë''
242-20-7869-2-3-6
UNIVERSITETI I PRISHTINËS G.I.Grafo - Loni SH.P.K.
810499633
2020-12-18 7546 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Zgjerimi i rrugës Nacionale N9.1, Segmenti Rakovinë- Dollc, Lot 3
205-21-2104-5-1-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES ,,Lika Trade" Sh.p.k.
600026555
2021-05-07 523913 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Digjitalizimi i shërbimeve-Furnizim me aparat të pritjes - Ritenderim
KM653-21-2016-1-3-6
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL N.P.SH. "AFA-ING"
600003595
2021-05-06 6984 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Riparimi dhe atestimi i pajisjeve frenuese
10908-20-2463-5-2-1
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. " PROXOR TRADE " SH.P.K.
600912605
2020-08-12 11966 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Atestimi ngjyrosja e bobolave të oksigjenit medicional si dhe furnizimi dhe montimi i valvuleve në të njëjtat
701-20-1478-2-2-5
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.T.SH "SHALA GAS"
600032263
2020-05-07 13763 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Punët e pa parashikuese për projektin Renovimi i Sallës së Kirurgjisë Plastike, Ambulantave të ORL-së, Oftalmologjis, Lokopedisë dhe Sterilizimit Qendror”
701-20-1179-5-2-5
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES TERMOMONTIMI
810197104
2020-04-20 19400 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me klor te gaztë dhe hipoklorit natriumi
70433736-21-333-1-2-5
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. Seykos SH.P.K.
810547474
2021-02-19 27865 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Groposja e Plancenteve dhe mbetjeve tjera Patologjike
220-70001-0731-21-767-2-2-1
VEPRIMTARIT E SPITALEVE KOSOVA LIMO FERIZAJ SH.P.K.
811048306
2021-03-25 11988 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi Fizik Objekteve Spitalore
220-70001-0731-21-430-2-3-5
VEPRIMTARIT E SPITALEVE Kompania E Sigurimit Fizik Scorpion
810680092
2021-03-03 7818 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dezifektimi Emergjent i te gjitha dhe hapsirave te Univerzitetit te Mitrovicës në kuader te Kampusit Universitar.
97900-20-881-2-3-5
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË Shaqir Brahimi B.I.
810555203
2020-05-26 2960 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Transporti i Nxënësve me Nevoja të Veqanta
62500-20-6749-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE Valbon S. Berisha B.I.
811155838
2021-01-15 3859 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim emeregjent me tesete serologjikte per SARS-COVID -19
616-20-6368-1-1-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
810800161
2020-10-21 163920 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME GELQERE TË HIDRATIZUAR
KEK-21-21-1-2-5
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " EXAKT " SH.P.K.
601524417
2021-01-21 120000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me invertar
616-20-1293-1-1-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " A & F CONSTRUCTION " SH.P.K.
601022809
2020-08-13 149450 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i ujë instalimeve në MPJ
214-20-3178-5-2-1
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME Halit S. Rama
810445941
2020-08-05 22501 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punët shtesë - Aneks i kontratës Punë ndertimore dhe civile për nevojat e Radarit MSSR Mode S
254-20-7743-5-2-5
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR " PROMPT INTERNATIONAL " SH.P.K.
600956182
2020-12-21 10921 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi dhe mirmbajtja e Ashensorit(Liftit ) ne Repartin e Dializes
220-20-2783-2-3-6
SPITALI FERIZAJ "HYMERI ELEVATORS" L.L.C.
600236609
2020-06-30 3489 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Transporti i nxënësve në relacionin Muqibabë deri në Velekinc dhe anasjelltass
651-20-5662-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN " VICTORIA TOURS " SH.P.K.
600600672
2020-10-26 6549 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve ekzistuese kulturore dhe sportive -faza dytë -renovimi i teshatoreve të KB Bashkimi
622-20-6789-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2020-12-08 29943 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi dhe mirembajtja e SIPAP-ve neonatal
220-70001-0731-20-686-2-3-6
VEPRIMTARIT E SPITALEVE Medical
600184121
2020-03-27 9881 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me DOWFROTH 250
12997 12998-21-232-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N.P.T. " a - com "
600112172
2021-03-15 32214 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Laura
600-20-8510-1-3-5
Ndërrmarrja Publike Lokale Prishtina Parking SH.A. " ARMAKOS " SH.P.K.
600755112
2021-02-02 2150 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Menaxhimi dhe Monitorimi i kontrollës së gjeneratorëve në ndërtesat qeveritare nga distanca të cilët menaxhohen nga MAP''
202-19-9684-2-2-1
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " ODISEJA " SH.P.K.
810042557
2020-09-10 89340 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Harta Strategjike e Zhurmës për Zonën Qendër të Qytetit
616-20-4475-3-2-2
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K.
600507711
2021-05-21 49950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi dhe mirëmbajtja e Aparaturave te Hemodializës dhe Sistemeve per Trajtim te Ujit
701-21-1072-2-1-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES N.T.SH."M.S.MEDICOM"
600141816
2021-05-13 146381 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbimet e Sigurimit Fizikë të Objekteve të ish MPMS-së
209-21-2852-2-2-5
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE Rojet E Nderit SH.P.K.
810519209
2021-05-24 41644 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pajisje specijale medicionale vlera e të cilës nuk kalon mbi 1000 euro (një mijë euro) për nevojat e Spitalit të Përgjithshëm në Shtërpcë
655-20-8134-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " raymed " SH.P.K.
601724265
2020-12-22 9880 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Furnizim me Regensa për Laboratorin Citogjenetike për KOGJ”
701-21-901-1-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-04-23 14834 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Asfaltimi i rrugës Zaplluxhe-Qendra turistike ( projekt tre vjeqar )(punime shtesë)
621-20-6378-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-11-10 36339 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 5)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME LËNDË DJEGËSE - DRU DHE PELET PËR NGROHJE
62500-20-4479-1-1-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE N.T.P. " Haxha "
600300412
2021-01-20 184791 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

furnizim me inventar laboratorik per QRSHP Prizren , llot 2
711-20-7616-1-2-5
I.K. I SHËNDETËSISË PUBLIKE TË KOSOVËS " EKO TEST " SH.P.K
601649182
2020-12-04 10325 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e Data bazës se AKP-se
239-21-2071-2-2-5
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT " HARRISIA " SH.P.K.
600847604
2021-05-18 16319 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me lëndën e parë për qese të mbeturinave
33600-20-6629-1-3-6
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS PM GROUP SH.P.K.
810846230
2020-11-13 3960 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe montimi i kaldave të ngrohjes qendrore në Q. K. Dubravë
33600-20-3672-5-2-1
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS N.T.SH. " Mitroterm "
600050702
2020-09-30 21801 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe montimi i tepihve dhe laminatit në zyret e BKK-së -Ritender.
90900-20-5092-1-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves BLENOR SH.P.K.
811224005
2020-10-16 7345 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me reagjent punues dhe material shpenzues specifik-e ndar në 3 pjesë
(Furnizim me reagjent punues)
Spitali i Pergjithshem- Pejë "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-04-16 92913 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Blerja dhe montimi i ashensorit në QKMF
635-20-4525-1-2-1
KOMUNA E PEJES " EJONA " SH.P.K.
810089913
2020-09-30 37990 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i qerdhës së fëmijëve në fshatin LLabjan –Faza 1
654-20-8139-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL Gama Ing SH.P.K.
810868656
2020-12-09 3273 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Izgradnja objekta za vozace administracije Opstine
661-20-2669-5-3-6
KOMUNA RANILLUG " Vizioni BD " SH.P.K.
601737359
2020-07-03 9486 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me material anti covid
VU644-20-8180-1-3-6
"KOMUNA E VUSHTRRISË" " HAPPY " SH.P.K.
810079691
2021-03-10 9590 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Teste per Covid 19 (IgG dhe IgM), per aparat AFIAS
659-20-7140-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL " GENIUS KOSOVA " SH.P.K.
601684302
2020-12-03 24900 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pjese per trafo e LP