2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shqyrtimet e Ashensoreve ne Ndertesat Qeveritare
202-20-126-1-3-6
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " GMC KOSOVA " SH.P.K.
601244198
2020-02-27 8998 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Ndërtimi i fushave sportive në disa shkolla
615-20-4643-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL " Burimi - E " Sh.p.k.
600084446
2020-10-27 27094 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizimi me libra për koleksionet e BKK-së
90900-20-6073-1-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves NTP,,Artini "
600068838
2020-10-26 9041 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

“Furnizimi me certifikata të origjinës Eur.1”
201 13300-20-1569-1-3-6
Dogana e Kosovës MEDIATECH & PRINT SH.P.K.
810839425
2020-06-26 1200 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi i instrumenteve gjeodozike,
KEK-20-7422-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " DWH-KOSOVA" SH.P.K.
600301204
2020-12-25 2856 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Servisiranje i održavanje vozila
660-21-579-2-2-1
KOMUNA E KLLOKOTIT N.T.SH. "AUTO - BEKA"
600160999
2021-04-27 3553 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizimi me nafte dhe benzine
70433702-21-1160-1-2-1
K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. Petrol Company - SH.P.K.
810527195
2021-05-20 10980 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizim me pemë dhe perime
KM653-20-261-1-3-6
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL Dauti Komerc SH.P.K.
810655524
2020-03-02 2160 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizim me Karburante
?-21-764-1-1-1
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. Petrol Company - SH.P.K.
810527195
2021-05-10 23400 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I DEPONISE NË TYQEP
633-20-1996-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT " SIB " SH.P.K.
600242325
2020-06-26 14875 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II
613-20-3675-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN N.T.P. "FERIZI"
600338538
2020-09-01 125854 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka higijenske zaštitne opreme (Zaštitne maske, dezinfekciona sredstva itd.)
641-20-1096-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.SH.T " NERAMED "
601095286
2020-04-08 31970 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servsisimi i ngrohjes qendrore ne SHM Gjimnazi Ulpiana dhe SHFMU Emin Duraku Banullë
613-21-217-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN Isa Dragaqina B.I.
810715170
2021-02-03 3334 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Participimi me donatorë Furnizim ma 3D Printer dhe Multiboard
KM653-20-8038-1-2-1
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.
600046991
2020-12-18 30240 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me një pompë për largimin e ujit nga Miniera
12997 12998-21-814-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " Comet SH.P.K.
810806937
2021-04-14 19765 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Reklamime online, publikimi i artikujtve të sponzorizuar të KRU Gjakova dhe përcjellja e tyre mediave të tjera.
KRURGJA-20-59-2-3-6
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. A.L. " KOSOVA PRESS " SH.P.K.
600115928
2020-02-21 3600 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim dhe instalim te pajisjeve te rrjetit (Firewall dhe Switch
250-20-4112-1-2-1
PROKURORIA E SHTETIT " E - TECH " SH.P.K.
810013673
2020-09-15 67496 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ri-tender Mirëmbajtja e softuerit
221-21-1238-2-3-6
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL Art House SH.P.K.
810542151
2021-04-02 5239 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me module elektronike për kontrollorin MAUELL dhe rregullimi i kontrollorit ne B1
KEK-20-1046-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. GE STEAM POWER SERVICE FRANCE REPRESENTATIVE OFFICE IN KOSOVO DEGA NË KOSOVË
811384049
2020-08-26 115000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert Juridik)
216-20-7994-2-2-1
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert Juridik)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert për Mardhenje me publikun)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert për Diplomaci Ekonomike)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert për Menaxhim dhe Administrim)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert për Menaxhim dhe Administrim)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i Sistemit të Ujësjellësit për fshatrat ne Komunen e Vushtrrisë.
0-20-6185-5-2-1
CDI " DIAMANTI " SH.P.K.
810074493
2020-12-03 441785 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i Qendrës së Kulturës Hasan Prishtina në Vushtrri
VU644-20-7395-5-2-5
"KOMUNA E VUSHTRRISË" " Enggroup " SH.P.K.
600317540
2020-12-07 116818 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka IT opreme za potrebe sluzbi opstine Zubin Potok
645-20-4357-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL - ZUBIN POTOK " TMS MOBILE " SH.P.K.
600976784
2020-09-10 9788 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

ZHVILLIMI I NJË AOLIKACIONI TË LABORATORIT VIRTUAL RITENDERIM
611-20-7934-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL N.P."DC-OFFICE"
600588886
2020-12-02 5830 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me shirit transportues i gomes
KEK-20-6047-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Omega - I " SH.P.K
601071004
2020-11-16 20992 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ngritja e serave - Furnizimi dhe montimi - Vazhdim
624-20-5254-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " BERISHA CONSTRUCTION " SH.P.K.
601140007
2020-10-26 13000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me kartela chip DCN Bosh për sistemin DCN
101-20-6524-1-3-6
KUVENDI I KOSOVËS N.T.SH. " LABELA TEAM "
601026108
2020-11-09 1968 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka medicinskih zaštitnih odela, posteljina i jastuka za bolnicu
GRA618-20-1325-1-3-5
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA " Mobile - Dekor " SH.P.K.
601583364
2020-04-30 2160 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me Paisje te teknologjis se bardh
71206-20-6875-1-3-6
QENDRA E SHËNDETIT MENDOR DHE SHTËPIA INTEGRUESE NË BASHKËSI MITROVICË "eor group " SH.P.K.
810872946
2020-11-27 3388 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pajisje laboratorike
40800-20-5266-1-2-1
AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT N.T.P "ERAMED"
600017116
2020-11-05 123800 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Hartimi i planeve menaxhuese
(Hartimi i planeve menaxhuese Lot 2 Bredhiku 1380 ha dhe Opoja 2897 ha)
AGJENCIA PYJORE E KOSOVËS " AGRO FAM GROUP " SH.P.K.
601525241
2020-10-20 24899 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi FULL KASKO per automjetin Toyota Landcrueser
KEK-20-7002-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C.
601108386
2020-11-25 1392 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kontrollimi teknik i mjeteve motorike të PK-së
vetak-21-436-2-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A " ECO - ENG " SH.P.K.
600769163
2021-04-21 6703 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Organizimi i punëtorisë dy ditore me zyrtarët e raportimit për SMPK
613-21-1250-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN " BREZOVICA HOTEL SPA " SH.P.K.
810119116
2021-05-24 2145 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mbështetje profesionale për përfundimin e Planit Zhvillimor Komunal , në pjesen tekstuale dhe grafike për Komunën e Shtimes
617-20-7695-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K.
600507711
2020-12-08 7999 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndertimi i rrugëve lokaleb5 Prilli, Rexhë Mehmeti, Qel Brahimi, Nuhe Zeneli Sinan Xhela -Varrezave, Grejkoc
624-21-468-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË FORTESA SH.P.K.
810974049
2021-04-07 69487 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Rregullimi i oborrit dhe kthinave në qendrat për Azil në Vranidoll dhe Magure”
(“Rregullimi i oborrit dhe kthinave në qendrat për Azil në Vranidoll dhe Magure”Lot 2 Rregullimi i kthinave në objektin e akomodimit në Qendrën e Azilit në Magure)
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME BLENOR SH.P.K.
811224005
2020-10-21 11915 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me kamion special per mbeturina kompaktor 10m3- i perdorur
KRMC-20-4502-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave "Çabrati"SH.A. " Dreni - A " SH.P.K.
601607528
2020-10-01 21950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me kompjuter dhe printer
UNITETI-20-4198-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. ARITECH
810821828
2020-09-04 5444 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

DIGJITALIZIMI I INSTITUCIONEVE ARSIMORE - PROJEKTI E-SHKOLLORI
62500-20-1672-2-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE ILLYRIAN SH.P.K.
810863789
2020-05-21 38053 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i krojeve publike
659-20-3306-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL Company " Murseli "SH.P.K.
810306010
2020-08-10 4865 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi i sistemit për dozimin e polielektrolitit
KEK-20-399-5-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. NTP ,, Elektro D-T Projekt "
600180161
2020-05-05 39530 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës ,,Ndertimi i Rrugës Nacionale N2, Nedakovc – Smerkovnicë, Lot 3
205-21-2018-5-2-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES R & Rukolli
810618366
2021-05-06 149786 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material mbrojtës për dezinfektim-cov-19
NPL.ST.AUT-21-262-1-3-6
"STACIONI I AUTOBUSËVE" SH.A. " I.P.N.EU " SH.P.K.
810079154
2021-02-23 1015 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me veshmbathje
214-20-638-1-3-6
POLICIA E KOSOVËS Sodex Group SH.P.K.
810814063
2020-04-17 6888 €

50 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 7556 Shqyrtimet e Ashensoreve ne Ndertesat Qeveritare | 2
4 8538 Furnizimi me automjet per dializ per nevojat e QKMF | 2
5 1919 Rregullimi i ndrqimit publik | 2
6 5957 Kontrollimi teknik i ashensoreve ne objektet e Sistemit Prokurorial te Kosoves | 2
7 6528 Furnizim me shpërndarës gypor dhe pajisje përcjellëse për GLN dhe instalim të rrjetit | 2
8 306 Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi | 2
9 4582 Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI | 2
10 6762 Ndertimi i murit mbrojtes te varrezat e fshatit Dubovikë | 2

Kontakt




Clicky