2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me mjete te renda për Asfalt
(Furnizim me Eskavator Ngarkues ( Backhoe Loader) lot 1)
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. " DIELLI CONSTRUCTION & EQUIPMENT " SH.P.K.
810052910
2020-12-03 121929 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i trotuarit dhe Ndriçimit publik në Komunën e Vitisë
657-20-2939-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI Pro & Co Group SH.P.K.
811092254
2020-07-22 444578 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi dhe montimi i serave për fermer
615-20-3286-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL Muharrem S. Rushiti B.I.
810637895
2020-09-22 20101 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndriqimi dhe rregullimi i hapësirave publike në Komunën e Pejës LOT 1- Ndërtimi i ndriqimit publik në fshatin Buqan dhe Kosuriq LOT 2- Ndërtimi i ndriqimit publik në lagjet Haxhi Zeka , Kristal dhe 7 Shtatori Pjesa e Parë I LOT 3- Ndërtimi i ndriqimit publik në lagjet Haxhi Zeka , Kristal dhe 7 Shtatori Pjesa e Dytë II LOT 4- Rregullimi i hapësirës publike në fshatin Zahaq dhe Llabjan LOT 5- Rregullimi i hapësirës publike prej Urës se Gurit deri te Enti për Urbanizëm Pjesa e Parë I LOT 6- Rregullimi i hapësirës publike prej Urës se Gurit deri te Enti për Urbanizëm Pjesa e Dytë II LOT 7- Rregullimi i hapësirës publike dhe Ambulantes në fshatin Kryshec
(LOT 2- Ndërtimi i ndriqimit publik në lagjet Haxhi Zeka , Kristal dhe 7 Shtatori Pjesa e Parë I)
KOMUNA E PEJES N.M.I.Q. ,, Montkomerce " Sh.p.k.
600065561
2020-07-23 66065 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimin me ndërprerës të fuqisë 110,35 kV dhe kabllo
(Furnizim me kabllo)
KOSTT-20-728-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. N.P.SH. "NISMA"
601910054
2020-06-16 42244 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimin me ndërprerës të fuqisë 110,35 kV dhe kabllo
(Furnizimin me ndërprerës të fuqisë 35 kV)
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. N.P.SH. "NISMA"
601910054
2020-06-16 42244 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Rregullimi i ndricimit publik ne zonen urbane dhe rurale
659-20-1887-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL "ERPOWER" SH.P.K
600023262
2020-07-07 13286 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me mjete pune për nevoja të shkollës së mesm teknike
615-20-3289-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL Eroll Guncati B.I.
810987761
2020-09-15 2320 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Angazhimin e firmës ligjore në rastin Iming d.o.o vs AKP (Arbitrazhi sipas Rregullave të UNICITRAL te vitit 2010)
239-20-1894-2-1-1
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT Mishcon de Reya LLP
OC399969
2021-01-18 590000 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

FURNIZIM DHE MONTIM ME RROLETA TE JASHTME PER BARNATOREN E SPITALIT
70020-20-3207-1-3-6
SPITALI REGJIONAL CONSTRUMAX SH.P.K.
811273739
2020-07-16 7710 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me pajisje të TI –së për nevojat e Agjencive të Pavarura
(Pjesa(lot) 2-Furnizim me pajisje për nevojat e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas)
Agjencia Qendrore e Prokruimit Brooklyn Custom Creations LLC Branch in Kosovo
811384015
2020-06-22 39898 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Hoqë e Qytetit në Prizren
622-20-4639-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT RENELUAL TAHIRI SH.P.K.
810610099
2020-10-22 292968 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit përgjatë rrugës nga tuneli deri në përfundim të rrugës magjistrale në fsh.Pasjak,Komuna e Gjilanit
nuk ka-21-1155-5-2-1
Komp. Rajon Ujësjellësit''Hidromorava'' SH.A. JERLIU GROUP SH.P.K.
811188061
2021-05-10 84692 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smirë. Kolishtë dhe Tërpezë
657-20-1729-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI " GËRLICA - COMPANY " SH. P.K.
600162911
2020-07-22 340653 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi me materiale për përgatitjen e festivalit të XII të domates dhe pajisje bujqësore”
(Furnizimi me materiale për përgatitjen e festivalit të XII të domates)
626-20-2148-1-2-1
KOMUNA E MAMUSHËS N. P.T. " Haxhijaha" Sh.p.k.
600039079
2020-08-04 65500 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Sigurimi fizik i objekteve të kujdeset primar shëndetësor në Prishtinë
616-21-2041-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Rojet E Nderit SH.P.K.
810519209
2021-05-07 72880 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Sinjalizimi rrugor dhe sistemi i unifikuar i adresave
624-20-2107-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË N.P.G. " Malsija "
600049622
2020-12-04 70763 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 1)
00220-20-2858-1-1-1
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 10)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 11)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 12)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 13)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 14)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 15)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 16)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 17)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 18)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 19)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 21)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 4)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 8)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 9)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me paisje laboratorike-Ritender
KM653-21-1695-1-2-1
KOMUNA E KAMENICES "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2021-05-19 69462 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Aneks kontratë- Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Rubovc deri te lumi Sitnica
613-20-4718-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN Remzi Sopa B.I.
810380022
2020-09-07 4730 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me reagjent punues dhe material shpenzues specifik-e ndar në 3 pjesë
(Furnizim me material shpenzues specifik)
70030-21-1024-1-2-1
Spitali i Pergjithshem- Pejë "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-04-16 92913 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me reagjent punues dhe material shpenzues specifik-e ndar në 3 pjesë
(Furnizim me reagjent për aparatim GEM PREMIER 3000)
Spitali i Pergjithshem- Pejë "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-04-16 92913 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me veshmbathje për puntorët e Komunës së Gjilanit
(Furnizim me uniformë për stafin e drejtoris se Kadaset , Gjeodezi dhe Pronë)
651-20-2312-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN "RIMI-ALTEX"SH.P.K.
600623971
2020-08-05 24040 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi me material mbrojtës shëndetësor për Komunen e Dragashit ( procedura negocuar)
621-20-1242-1-2-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Ruhi Duraku B.I.
810983537
2020-04-15 42405 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të llojit Mercedes Benz
101-20-6992-2-2-5
KUVENDI I KOSOVËS Afrim H. Morina B.I.
810575805
2020-11-27 103630 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i fushave të jashtme sportive LOT 1 - Ndërtimi i fushave sportive të hapura në fshatin Lutogllavë dhe Katundi i Ri LOT 2 - Ndërtimi i fushave sportive të hapura në fshatrat Novosellë,Trestenik dhe Jabllanic e Vogël
(LOT 1 - Ndërtimi i fushave sportive të hapura në fshatin Lutogllavë dhe Katundi i Ri)
635-20-3341-5-2-1
KOMUNA E PEJES N.N.P.,,Valbona - Gj"
600200571
2020-09-18 63379 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i shkollave të mesme çerdheve, renovimi i shkollave të mesme dhe vazhdimi i punimeve në shkollën e mesme të muzikës
(Ndërtimi i çerdhes në Komoran-Gllogoc)
208 Udheheqesi-20-4156-5-1-1
MINISTRIA E ARSIMIT Mercom Company SH.P.K.
810298548
2020-11-09 717532 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Rregullimi I fushave sportive
OB614-20-2079-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ NNSh VAAKAL
600090203
2020-07-31 44398 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi me Frysa te trusnisë se ulet
KEK-21-418-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " EKO TEST " SH.P.K
601649182
2021-05-18 72512 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Mirëmbajtja e Softuerit te Hyrave
318-20-1498-2-3-6
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE Quantix L.L.C.
811327502
2020-08-27 7599 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me gelqere te hidratizuar për Flotacionin në Tunel i Parë dhe Flotacionin në Kishnicë
12997 12998-20-815-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " CMC GROUP " SH.P.K.
600004478
2020-05-28 110330 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Derivate
22500-20-1357-1-3-6
KRU" DRINI I BARDHË" SH.A. Petrol Company - SH.P.K.
810527195
2020-07-22 6474 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizim me një (1) Autofshisë
UNITETI-20-4735-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. N.P.SH. "Elta"
600233879
2020-09-25 9990 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizim me material stomatologjik për nevojat e departamentit të stomatologjisë.
622-21-1045-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " MATKOS PHARM " SH .P.K.
811159624
2021-04-26 44808 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kontrollimi teknik i ashensoreve ne objektet e Sistemit Prokurorial te Kosoves
250-20-5397-2-3-6
PROKURORIA E SHTETIT " GMC KOSOVA " SH.P.K.
601244198
2020-10-28 3480 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Kontrollimi Teknik për Automjetet e KGjK-së dhe Gjykatave
328-20-1505-2-3-6
Këshilli Gjyqësor i Kosovës " ECO - ENG " SH.P.K.
600769163
2020-06-03 5280 €

50 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky