2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me material te ngjyrosura-bronzë, mesig dhe baker per nevojat të punës në TCA
KEK-20-1260-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.P. " Xani-Inex "
600013099
2020-06-05 19024 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Kubëzimi - LOT1 – Brrut dhe LOT2 – Orqushë
(LOT2 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktura përcjellëse në fshatin Orqushë)
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.N." BRRUTI ING "
600751946
2020-08-26 10192 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

FURNIZIM ME MATRIAL SHPENZUES PËR STOMATOLOGJI
611-20-5847-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL N.T.SH."Koslabor"
810635188
2020-10-28 5546 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Dru dhe pelet për institucionet arsimore dhe shëndetësoire
OB614-21-51-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI "
600222567
2021-01-19 42440 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me vajra dhe yndyrna
(Furnizim me Vaj SAE 15W-40)
12997 12998-21-692-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " Ballkan Petrol " SH.P.K.
810080036
2021-04-16 85892 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me bulona dhe dado
KEK-20-834-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. RH SH.P.K.
811352864
2020-05-05 1785 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

ASFALTIMI I RRUGEVE LOKALE NE RUDICE
634-20-5477-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " Quality Asphalt " SH.P.K.
810114786
2020-11-02 59887 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me litarë çeliku për Minieren me Flotacion në Stan Terg.
12997 12998-20-1381-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " ALMAKOS -GROUP " SH.P.K.
600067799
2020-08-07 47714 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me kompjuter dhe printer për Ndërmarrjen Publike NPL PRISHTINA PARKING
600-20-2474-1-3-5
Ndërrmarrja Publike Lokale Prishtina Parking SH.A. " INFINITT " SH.P.K.
601614177
2020-06-12 9206 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me pjesë të kamionave
KRM-21-543-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave"Ambienti"SH.A. N.P.T. "BOJKU HIDRAOLIK "
600002000
2021-04-15 61917 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndertimi i rrugeve lokale ne Komune 2 llot Budakove-Buzhale -faza e dytë
(Lot 1-Ndertimi i rrugevëve Behlul Bajrami -rr Ali Hoxha ''-vazhdim ,rr''Prroi-vazhdim , Raza Palushi ne Budakove -Faza e dyte)
624-20-6238-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-11-17 21716 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndertimi i rrugeve lokale ne Komune 2 llot Budakove-Buzhale -faza e dytë
(Lot -2-Nderimi I rrugeve lokale Brahim Avdyli ne Buzhale -Faza e dyte)
KOMUNA SUHAREKË " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-11-17 21716 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me material medicinal jashte LE per Vaskulare (set steril te sondes per ultraze)
701-20-554-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-04-01 6475 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

ENG Kamerë me të gjitha paisjet përcjellëse.
RTK-21-259-1-3-6
RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS RTK First Solution L.L.C.
811340504
2021-03-19 6032 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me bateri dhe pjese për makinat e pastrimit
KEK-21-261-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2021-04-07 9976 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

IEC104 Gateway për Monitorimin e Bllokut AK
KOSTT-20-4934-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. InterAdria L.L.C.
810819336
2020-12-16 32992 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me ujë për pije.
TU-21-618-1-3-6
N.P.K. " TRAFIKU URBAN " SH.A. ADEA GROUP - SH.P.K.
811182857
2021-03-19 4275 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me MFP
KEK-20-8575-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. AWA SH.P.K.
811345976
2021-01-29 1635 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Mirëmbajtja e hapësirave publike dhe menaxhimi me mbeturina
636-20-3686-2-3-6
KOMUNA E JUNIKUT VB. TOFAJ
810962193
2020-08-20 8496 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me goma te jashtme TL per damper
KEK-20-6389-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. Ideal Shala B.I.
810252114
2020-12-18 32422 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me goma
UNITETI-20-6450-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. Ideal Shala B.I.
810252114
2020-11-23 9780 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i Rrjeti te Ujësjellësit për 11 (njëmbëdhjete) Fshatrat e Komunës se Klinës - RITENDER
0-20-5739-5-1-1
CDI " HIDRO PROJECT " SH.P.K.
601173131
2020-11-12 1579926 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ
623-20-6225-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË ''Euro Project '' SH.P.K.
600045026
2020-11-13 107336 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me Pajisje Mjekësore
(LOTO-I- 1)Furnizim me Video gastroscop për shtyllën ekzistuese Karl Storz-sasia-1cope.)
70020-20-6758-1-2-1
SPITALI REGJIONAL " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-12-02 14000 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me Pajisje Mjekësore
(LOTO-II- 1)Sondë transrectale se bashku me gjilpërat udhërrëfyesin dhe goditësi (pishtolen)-sasia-1cope.)
SPITALI REGJIONAL " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-12-02 14000 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim më Sulfat Bakri dhë Permanganat Kaliumi
(Furnizim më Sulfat Bakri)
70433736-20-309-1-2-1
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2020-05-01 14460 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDERTIMI I BASENIT FILTRUES PER SHTIMIN E KAPACIETIT TE UJIT NE FABRIKEN EUJIT NE KLINE LOT 1- PUNET NDERTIMORE NE BASEN LOT 2- SISTEMI I FILTRIMIT DHE STACIONET E POMPIMIT
(NDERTIMI I BASENIT FILTRUES PER SHTIMIN E KAPACIETIT TE UJIT NE FABRIKEN EUJIT NE KLINE LOT 1- PUNET NDERTIMORE NE BASEN)
634-20-4743-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " HIDRO PROJECT " SH.P.K.
601173131
2020-10-01 66947 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDERTIMI I BASENIT FILTRUES PER SHTIMIN E KAPACIETIT TE UJIT NE FABRIKEN EUJIT NE KLINE LOT 1- PUNET NDERTIMORE NE BASEN LOT 2- SISTEMI I FILTRIMIT DHE STACIONET E POMPIMIT
(NDERTIMI I BASENIT FILTRUES PER SHTIMIN E KAPACIETIT TE UJIT NE FABRIKEN EUJIT NE KLINE LOT 2- SISTEMI I FILTRIMIT DHE STACIONET E POMPIMIT)
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " HIDRO PROJECT " SH.P.K.
601173131
2020-10-01 66947 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Renovimi i shkollës Migjeni në Kllodernicë dhe Shkollës Anton Cetta në Skenderaj
643-20-7286-5-2-1
K.K. SKENDERAJ Ekrem Bislimi B.I.
810564006
2020-12-21 29430 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDERTIMI I KANALIZIMEVE LOT1 RADULLOVC FAZA 2, L2-JAGOD-FAZA 2 ,LOT 3-RANOC-LESKOC-FAZA 2
(NDERTIMI I KANALIZIMEVE LOT1 RADULLOVC FAZA 2,)
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-06-26 37223 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

NDERTIMI I KANALIZIMEVE LOT1 RADULLOVC FAZA 2, L2-JAGOD-FAZA 2 ,LOT 3-RANOC-LESKOC-FAZA 2
(NDERTIMI I KANALIZIMEVE ,LOT 3-RANOC-LESKOC-FAZA 2)
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS Mirusha Company Sh.p.k
600048137
2020-06-26 37223 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me kabllo me fibra optik
?-20-5239-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. Astraplan SH.P.K.
810537920
2020-10-26 21004 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me paisje mjekesore sipas lloteve te ndara
(3000)
220-20-6743-1-3-6
SPITALI FERIZAJ E Medical Group SH.P.K.
811418153
2020-11-16 4782 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Rregullimi i fushave sportive
657-20-2339-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI " Vizioni BD " SH.P.K.
601737359
2020-08-11 131485 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me material higjenik
701-20-902-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES Beni Dona Plast SH.P.K.
810545981
2020-04-07 13990 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

RTU Adaptimi në Nënstacionet 110kV të KOSTT-it
KOSTT-20-4024-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. ABB Power Grids Zagreb d.o.o.
24690247227
2020-12-16 111510 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

“Furnizimi me reagjent kimik tretësira & kripëra dhe materiale shpenzuese, qelqurina dhe mjete mbështetëse operuese për pajisjet analizuese”
(Materiale shpenzuese, qelqurina dhe mjete mbështetëse operuese për pajisjet analizuese)
201 13300-20-347-1-3-6
Dogana e Kosovës "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2020-04-08 1741 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Opremanje inventarom zgrade mesne zajednice Bistrica
641-20-2695-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.P.SH " Elektro Montimi"
600206553
2020-07-15 6528 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me Xhamë për nevojat e NPB-së
1909466981031194-20-4660-1-3-6
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. Interplast SH.P.K.
810270471
2020-09-18 10803 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim urgjent me pako ushqimore - higjenike për familje në nevojë
615-20-1465-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL PM GROUP SH.P.K.
810846230
2020-04-24 129147 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi i disa shkollave me dollap librash per nxenes
613-20-6274-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN N.T.P. " Burimi Dekor "
600238580
2020-11-23 29400 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me ndarës të fuqisë, Izolator, Kleme dhe Buholca
(Furnizim me Buholca)
KOSTT-20-785-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. "MONTING" SH.P.K.
810091455
2020-06-17 36522 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me ndarës të fuqisë, Izolator, Kleme dhe Buholca
(Furnizim me ndarës të fuqisë 220kV dhe 110Kv)
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. "MONTING" SH.P.K.
810091455
2020-06-17 36522 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me ndarës të fuqisë, Izolator, Kleme dhe Buholca
(Furnizimi me pjese rezerve për transformatorë 110kV dhe 35kV)
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. "MONTING" SH.P.K.
810091455
2020-06-17 36522 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

“Ndërtimi i objektit te QKMF ne Mamushë”
206-20-6739-5-1-1
MINISTRIA E SHËNDETËSISË EBK SH.P.K.
811290874
2021-02-01 856681 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me material medicinal nga Lista Esenciale”
(Lot 1)
00220-20-7558-1-1-1
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " Interlab" SH.P.K.
601678008
2021-03-01 808344 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi me Reagense për Gem Premier dhe parametrin D-DIMER
(Furnizim me reagensa per D-DIMER per platformen IL ACL ELITE)
701-21-19-1-1-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-03-08 155000 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi me Reagense për Gem Premier dhe parametrin D-DIMER
(Furnizim me reagensa per Teste DDIMER per platformen TOSOH AIA 360)
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-03-08 155000 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me material harxhues për diagnostikë laboratorike në 2019-nCov
711-20-146-1-2-5
I.K. I SHËNDETËSISË PUBLIKE TË KOSOVËS N.T.P "ERAMED"
600017116
2020-02-19 28057 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me mjete te renda për Asfalt
(Furnizim me Cilindër ngjeshës me vibrim lot 3)
1909466981031194-20-443-1-1-1
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. " DIELLI CONSTRUCTION & EQUIPMENT " SH.P.K.
810052910
2020-12-03 121929 €

50 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky