2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shqyrtimet e Ashensoreve ne Ndertesat Qeveritare
202-20-126-1-3-6
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " GMC KOSOVA " SH.P.K.
601244198
2020-02-27 8998 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Ndërtimi i fushave sportive në disa shkolla
615-20-4643-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL " Burimi - E " Sh.p.k.
600084446
2020-10-27 27094 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizimi me libra për koleksionet e BKK-së
90900-20-6073-1-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves NTP,,Artini "
600068838
2020-10-26 9041 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

“Furnizimi me certifikata të origjinës Eur.1”
201 13300-20-1569-1-3-6
Dogana e Kosovës MEDIATECH & PRINT SH.P.K.
810839425
2020-06-26 1200 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi i instrumenteve gjeodozike,
KEK-20-7422-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " DWH-KOSOVA" SH.P.K.
600301204
2020-12-25 2856 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Servisiranje i održavanje vozila
660-21-579-2-2-1
KOMUNA E KLLOKOTIT N.T.SH. "AUTO - BEKA"
600160999
2021-04-27 3553 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizimi me nafte dhe benzine
70433702-21-1160-1-2-1
K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. Petrol Company - SH.P.K.
810527195
2021-05-20 10980 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizim me pemë dhe perime
KM653-20-261-1-3-6
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL Dauti Komerc SH.P.K.
810655524
2020-03-02 2160 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizim me Karburante
?-21-764-1-1-1
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. Petrol Company - SH.P.K.
810527195
2021-05-10 23400 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I DEPONISE NË TYQEP
633-20-1996-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT " SIB " SH.P.K.
600242325
2020-06-26 14875 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Rregullimi i stadiumeve në Dobrajë të Madhe dhe Magure - Faza II
613-20-3675-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN N.T.P. "FERIZI"
600338538
2020-09-01 125854 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka higijenske zaštitne opreme (Zaštitne maske, dezinfekciona sredstva itd.)
641-20-1096-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.SH.T " NERAMED "
601095286
2020-04-08 31970 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servsisimi i ngrohjes qendrore ne SHM Gjimnazi Ulpiana dhe SHFMU Emin Duraku Banullë
613-21-217-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN Isa Dragaqina B.I.
810715170
2021-02-03 3334 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Participimi me donatorë Furnizim ma 3D Printer dhe Multiboard
KM653-20-8038-1-2-1
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.
600046991
2020-12-18 30240 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me një pompë për largimin e ujit nga Miniera
12997 12998-21-814-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " Comet SH.P.K.
810806937
2021-04-14 19765 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Reklamime online, publikimi i artikujtve të sponzorizuar të KRU Gjakova dhe përcjellja e tyre mediave të tjera.
KRURGJA-20-59-2-3-6
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. A.L. " KOSOVA PRESS " SH.P.K.
600115928
2020-02-21 3600 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim dhe instalim te pajisjeve te rrjetit (Firewall dhe Switch
250-20-4112-1-2-1
PROKURORIA E SHTETIT " E - TECH " SH.P.K.
810013673
2020-09-15 67496 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ri-tender Mirëmbajtja e softuerit
221-21-1238-2-3-6
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL Art House SH.P.K.
810542151
2021-04-02 5239 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me module elektronike për kontrollorin MAUELL dhe rregullimi i kontrollorit ne B1
KEK-20-1046-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. GE STEAM POWER SERVICE FRANCE REPRESENTATIVE OFFICE IN KOSOVO DEGA NË KOSOVË
811384049
2020-08-26 115000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert Juridik)
216-20-7994-2-2-1
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert Juridik)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert për Mardhenje me publikun)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert për Diplomaci Ekonomike)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert për Menaxhim dhe Administrim)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert për Menaxhim dhe Administrim)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i Sistemit të Ujësjellësit për fshatrat ne Komunen e Vushtrrisë.
0-20-6185-5-2-1
CDI " DIAMANTI " SH.P.K.
810074493
2020-12-03 441785 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i Qendrës së Kulturës Hasan Prishtina në Vushtrri
VU644-20-7395-5-2-5
"KOMUNA E VUSHTRRISË" " Enggroup " SH.P.K.
600317540
2020-12-07 116818 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka IT opreme za potrebe sluzbi opstine Zubin Potok
645-20-4357-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL - ZUBIN POTOK " TMS MOBILE " SH.P.K.
600976784
2020-09-10 9788 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

ZHVILLIMI I NJË AOLIKACIONI TË LABORATORIT VIRTUAL RITENDERIM
611-20-7934-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL N.P."DC-OFFICE"
600588886
2020-12-02 5830 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me shirit transportues i gomes
KEK-20-6047-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Omega - I " SH.P.K
601071004
2020-11-16 20992 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ngritja e serave - Furnizimi dhe montimi - Vazhdim
624-20-5254-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " BERISHA CONSTRUCTION " SH.P.K.
601140007
2020-10-26 13000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me kartela chip DCN Bosh për sistemin DCN
101-20-6524-1-3-6
KUVENDI I KOSOVËS N.T.SH. " LABELA TEAM "
601026108
2020-11-09 1968 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka medicinskih zaštitnih odela, posteljina i jastuka za bolnicu
GRA618-20-1325-1-3-5
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA " Mobile - Dekor " SH.P.K.
601583364
2020-04-30 2160 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me Paisje te teknologjis se bardh
71206-20-6875-1-3-6
QENDRA E SHËNDETIT MENDOR DHE SHTËPIA INTEGRUESE NË BASHKËSI MITROVICË "eor group " SH.P.K.
810872946
2020-11-27 3388 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pajisje laboratorike
40800-20-5266-1-2-1
AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT N.T.P "ERAMED"
600017116
2020-11-05 123800 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Hartimi i planeve menaxhuese
(Hartimi i planeve menaxhuese Lot 2 Bredhiku 1380 ha dhe Opoja 2897 ha)
AGJENCIA PYJORE E KOSOVËS " AGRO FAM GROUP " SH.P.K.
601525241
2020-10-20 24899 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi FULL KASKO per automjetin Toyota Landcrueser
KEK-20-7002-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C.
601108386
2020-11-25 1392 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kontrollimi teknik i mjeteve motorike të PK-së
vetak-21-436-2-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A " ECO - ENG " SH.P.K.
600769163
2021-04-21 6703 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Organizimi i punëtorisë dy ditore me zyrtarët e raportimit për SMPK
613-21-1250-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN " BREZOVICA HOTEL SPA " SH.P.K.
810119116
2021-05-24 2145 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mbështetje profesionale për përfundimin e Planit Zhvillimor Komunal , në pjesen tekstuale dhe grafike për Komunën e Shtimes
617-20-7695-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K.
600507711
2020-12-08 7999 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndertimi i rrugëve lokaleb5 Prilli, Rexhë Mehmeti, Qel Brahimi, Nuhe Zeneli Sinan Xhela -Varrezave, Grejkoc
624-21-468-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË FORTESA SH.P.K.
810974049
2021-04-07 69487 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Rregullimi i oborrit dhe kthinave në qendrat për Azil në Vranidoll dhe Magure”
(“Rregullimi i oborrit dhe kthinave në qendrat për Azil në Vranidoll dhe Magure”Lot 2 Rregullimi i kthinave në objektin e akomodimit në Qendrën e Azilit në Magure)
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME BLENOR SH.P.K.
811224005
2020-10-21 11915 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me kamion special per mbeturina kompaktor 10m3- i perdorur
KRMC-20-4502-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave "Çabrati"SH.A. " Dreni - A " SH.P.K.
601607528
2020-10-01 21950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me kompjuter dhe printer
UNITETI-20-4198-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. ARITECH
810821828
2020-09-04 5444 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

DIGJITALIZIMI I INSTITUCIONEVE ARSIMORE - PROJEKTI E-SHKOLLORI
62500-20-1672-2-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE ILLYRIAN SH.P.K.
810863789
2020-05-21 38053 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i krojeve publike
659-20-3306-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL Company " Murseli "SH.P.K.
810306010
2020-08-10 4865 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi i sistemit për dozimin e polielektrolitit
KEK-20-399-5-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. NTP ,, Elektro D-T Projekt "
600180161
2020-05-05 39530 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës ,,Ndertimi i Rrugës Nacionale N2, Nedakovc – Smerkovnicë, Lot 3
205-21-2018-5-2-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES R & Rukolli
810618366
2021-05-06 149786 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material mbrojtës për dezinfektim-cov-19
NPL.ST.AUT-21-262-1-3-6
"STACIONI I AUTOBUSËVE" SH.A. " I.P.N.EU " SH.P.K.
810079154
2021-02-23 1015 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me veshmbathje
214-20-638-1-3-6
POLICIA E KOSOVËS Sodex Group SH.P.K.
810814063
2020-04-17 6888 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Organizimi i trajnimeve për fermerët në lëmi të ndryshme
656-20-7105-2-3-6
KOMUNA FERIZAJ N.SH." Economic Developement Consulting "
601677951
2020-11-27 8840 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Mjete Mbrojtese Higjenike (Maska mbrojtese, dezinfektues, etj.)
70433736-20-997-1-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. N.P.SH. " SVARÇA "
600397310
2020-04-15 7450 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi i disa shkollave me paisje-kositëse bari me derivate-Ritenderim
613-20-4958-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN " INFINITT " SH.P.K.
601614177
2020-09-24 3499 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rehabilitimi si dhe izolimi i fasades tek zyret kryesore ne Decan, si dhe ndertimi i shtepizes per roje , rrethoja si dhe vendosje e portes se metalit.
HIDRO-20-8132-5-2-1
KRU " Hidrodrini " SH.A. Ramiz Mala B.I.
810309882
2021-02-24 19779 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material për masat Anti Covid-19
(Furnizim me material për masat Anti Covid-19-Arsimi)
KUVENDI I KOMUNËS MADEKOS SH.P.K.
811560293
2020-12-01 83402 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Procedure e Negociuar pa Publikimi te njoftimit per kontrate - Vazhdim i Kontrates - Sigurim Fizik i Objektit Spitalor
220-70001-0731-21-2483-2-2-5
VEPRIMTARIT E SPITALEVE Kompania E Sigurimit Fizik Scorpion
810680092
2021-05-10 26981 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirmbajtja preventive dhe remonti per mullinjet e Bll A3,A4,A5 ne TCA
KEK-21-179-5-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " MONTING ENERGJETIKA " SH.P.K.
810798829
2021-03-24 440631 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIMI ME LAPTOP
101-20-744-1-2-1
KUVENDI I KOSOVËS N.T.P. " VLORA "
600155255
2020-07-01 19571 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe instalimi i modulit N4EFS0,kartelës ETF8 dhe pajisjes testuese OTDR portative
KOSTT-20-6627-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. InterAdria L.L.C.
810819336
2020-12-11 19942 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me instrumentacion për V.SH, fryset e blozes, pompat furnizuese
KEK-20-944-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. B & D ENGINEERING SH.P.K.
811470989
2020-10-29 16933 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i murit dhe sanimi i rrugës Kushavec-Kontratë dy vjeçare
632-20-5204-5-2-1
KUVENDI I KOMUNËS " Euroasphalt "Sh.p.k.
600128468
2020-10-22 149361 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Izgradnja lokalnih puteva u Opštini Klokot
660-20-3223-5-2-1
KOMUNA E KLLOKOTIT "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2020-11-09 39335 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe montimi I tubit te rentgenit
VU644-21-1375-1-2-1
"KOMUNA E VUSHTRRISË" LEDI MED SH.P.K.
810199613
2021-05-24 14757 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me paisje të TI-së-NJIF-K për vitin 2020 - Ritender
MF201-20-5402-1-2-1
Ministria e Finacave InterAdria L.L.C.
810819336
2020-10-27 14552 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Punime shtesë ne projektin Ndërtimi dhe Renovimi i Objekteve Shëndetësore LOT 2 – Ndërtimi i Aneksit te Urgjencës dhe Renovimi i QKMF ne Deçan”
206-20-7043-5-2-5
MINISTRIA E SHËNDETËSISË "HARST Group" SH.P.K.
810025090
2020-12-03 28719 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME PAISJE PER KABINETIN E INFERMJERIS –FARMACIS SHML “FEHMI LLADROVCI”
611-20-7691-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-12-08 9799 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës ,,Rehabilitimi i rrugës Rajonale Zhur-Dragash-Brod, Loti 1 – A2”
205-21-2199-5-2-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES RENELUAL TAHIRI SH.P.K.
810610099
2021-05-07 330091 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me IBM LTO-7 Ultrium Data Cartridge
?-21-354-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. " NOVUS " SH.P.K.
600834065
2021-03-08 8590 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i Objektit te Administratës - Punime Shtesë
21432700-21-464-5-2-5
AGJENCIA E MENAXHIMIT EMERGJENT "AL-BER" SH.P.K.
810134411
2021-02-22 70396 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDERTIMI FUSHAVE NDIMESE-FUSHA E TENISIT
634-21-2099-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS . Limit L & B SH.P.K.
810593617
2021-05-24 34505 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RENOVIMI I NYJEVE SANITARE NE SHKOLLA
611-20-5501-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL " IZO - H " SH.P.K.
810105842
2020-11-06 27888 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i Urave në pjesën perëndimore të Unazës Qendrore” - pune te paparapara
616-20-1954-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Rexha
810515223
2020-07-28 149707 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rekonstrukcija fasade zgrade u ulici Knjaza Milosa br.32
647-21-1463-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2021-04-23 74977 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me kompjuter dhe llaptop per nevojat e MM-se dhe FSK-se e ndare ne dy pjesë- lot
(Furnizim me kompjuter)
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË S.D.S " SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTION " SH.P.K.
600609905
2020-10-19 98368 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim dhe montimi i paisje për sisitemin e pritjes me radheë në QKMF- Shtime
617-21-2190-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " Matrix IM " SH.P.K.
810001959
2021-05-17 3780 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me senzor për detektimin e rrotave.
27700-20-8296-1-3-6
INFRASTRUKTURA E HEKURUDHAVE TË KOSOVËS-"INFRAKOS"SH.A. Shkumbin Bytyqi B.I.
810982464
2021-01-01 3971 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Angazhimi i Ekspertit për vlerësimin e kushteve dhe kritereve për mbrojtje nga rrezatimi në Kliniken e Radiologjisë
701-20-1198-2-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " GAMMA EXPERTS" SH.P.K.
810026387
2020-06-03 8800 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Masat mbrojtse kunder Koronavirusit COVIT-19
70433702-20-873-2-3-5
K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. SAMIRE OSMANI B.I.
601544499
2020-03-17 3881 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndertimi i kafazit te ashensorit ne QKMF kryesore ne Gjakove
632-20-7486-5-3-6
KUVENDI I KOMUNËS " EJONA " SH.P.K.
810089913
2020-12-10 4212 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kubëzimi i rrugëve në fshatin Brezne
621-20-5396-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.N." BRRUTI ING "
600751946
2020-10-19 58997 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me artikuj ushqimor të domosdoshem për familjet me nevoj mer rastin e shfaqjes së pandemis COVID -19
635-20-1208-1-2-5
KOMUNA E PEJES Express Store SH.P.K.
811351890
2020-04-20 99743 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks kontratë punime shtesë për ndërtimin e zyres së gjendjes civile në Mushnikovë
622-20-3750-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT E B GRUP SH.P.K.
811340603
2020-08-18 4599 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me paisje për shërbim te mbajtjes së ushtrimeve Laboratorike-SHFILE per mbajtjene ushtrimeve për Student.
97900-20-5586-1-3-6
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2020-11-19 3481 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I SHKOLLËS FILLORE NË RETI
623-20-4217-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N.N.T. " Etniku "
600366323
2020-08-27 32500 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

ZGJERIMI DHE RIPARIMI I RRUGES NGA GRABLAT GJERE TE LUGU I ZAJMIT.
633-20-5917-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT " SIB " SH.P.K.
600242325
2020-11-06 19655 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDERTIMI I PLLATOVE PËR NXËNSË DHE TROTUAR ME KUBEZA
611-20-5923-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.N.T. Milazim Shala
600071980
2020-11-26 37804 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

VAZHDIMI I GARANCISË DHE MBËSHTETJES PËR DELL BLADES DHE EMC STORAGE
MF201-21-53-1-2-1
Ministria e Finacave Infosoft Systems SH.P.K.
811159476
2021-03-03 46555 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Snabdevanje opremom za delovanje u vanrednim situacijama
661-20-3901-1-3-6
KOMUNA RANILLUG " HIDRO-ING " SH.P.K.
601221104
2020-08-19 2778 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava
(Prokurimi i pajisjeve mbrojtëse dhe dezinfektuesve)
646-21-1701-1-3-5
KUVENDI KOMUNAL SLOBODAN PETROVIC I.B.
810189565
2021-04-20 9995 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me vegla pune LOT I Furnizim me velga pune (Ri-tender)
HIDRO-20-3694-1-3-6
KRU " Hidrodrini " SH.A. Selver Shala B.I.
810600389
2020-08-20 6331 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RIPARIMI I SHTËPISË SË KULTURËS NË RATKOC
623-20-7362-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË NPN EUROING SH.P.K.
811302281
2020-11-23 11582 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Organizimi i puntorise per 17 persona per shqyrtimin e hartave zonal te Komunes se Lipjanit
613-20-6779-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN Naser Sadiku B.I.
810371914
2021-01-06 2893 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dezinfektimi EMERGJENT i hapsirave te disa Objekteve Skollore për shkak te [Infektimit te Personelit dhe nxënsve] me virusin KOVID 19
642-20-8278-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË Shaqir Brahimi B.I.
810555203
2021-01-29 3243 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka opreme za vizuelnu prezentaciju za potrebe srednjih škola u Severnoj Mitrovici
647-20-7230-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA ANASTASIJA GROZDANOVIC I.B.
810113530
2020-11-19 5400 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka kardiološke sonde za potrebe Doma zdravlja „Zvecan“
646-20-7016-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL N.T.SH."Koslabor"
810635188
2020-11-24 5975 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Akordimi i veglave muzikore
632-21-1353-2-3-6
KUVENDI I KOMUNËS N.SH. " AKORDI "
601088827
2021-05-12 1986 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks kontratë për ndërtimin e objektit shkollorë Dy Dëshmorët në Piranë faza e dytë
622-20-4745-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Ridvan Elezi B.I.
811271642
2020-09-11 52747 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Furnizim me instrumente kirurgjike për Klinikën e Kirurgjisë Plastike” -Ritender
701-20-3141-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES KO MED L.L.C.
811564948
2020-09-14 7790 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i disa tereneve sportive
615-20-3712-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Olti Trasing SH.P.K.
810514291
2020-10-05 198842 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kompletimi i objektit Administrativ në NJ.P Batushë-Ritender
KRURGJA-20-2631-5-2-1
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. LIMITPROJECT SH.P.K.
811312561
2020-08-26 180832 €

100 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur</