2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizim me material shpenzues per video Lasparaskop dhe Video Histeroskop
(Furnizim me material shpenzues për Video Histeroskop të prodhuesit Karl Storz Lot 1)
701-20-4151-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-09-03 150 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Ofrimi i Sherbimve të Internetit
70433736-20-206-2-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " TelKos " L.L.C.
601690911
2020-03-02 537 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizim me artikuj ushqimorë për punëtoret e Minierës në Stantërg dhe Flotacioni në Tunel të Parë
12997 12998-20-4108-1-2-5
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " Beni Dona Plast SH.P.K.
810545981
2020-09-01 3 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 1 zona Qender Lipjan, Konjuh, Llot 2 zona perendimore, Llot 3 Zona Lindore
(Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 2 zona perendimore,)
613-21-789-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN RISAMONT SH.P.K.
811273424
2021-04-19 780 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 1 zona Qender Lipjan, Konjuh, Llot 2 zona perendimore, Llot 3 Zona Lindore
(Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 3 Zona Lindore)
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN RISAMONT SH.P.K.
811273424
2021-04-19 780 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 1 zona Qender Lipjan, Konjuh, Llot 2 zona perendimore, Llot 3 Zona Lindore
(Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra Llot 1 zona Qender)
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN RISAMONT SH.P.K.
811273424
2021-04-19 780 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizimi me material mbrojtës (dezinfektues, maska) sipas kërkesave dhe nevojave të AK-së (tenderi është i ndarë në 2 pjesë)
(Furnizimi me maska mbrojtëse sipas kërkesave dhe nevojave të AK-së)
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS SHINY 1 SH.P.K.
811423326
2021-03-25 280 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Mirëmbajtja dimrore e rrugve në Komunen e Gjilanit
651-21-76-2-2-5
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN " AVAG GROUP " SH.P.K.
601145297
2021-01-25 5 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

SHËRBIME DHE FURNIZIME PASTRIMI
12500-20-1724-2-3-6
ARKIVI I KOSOVES MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K.
810530354
2020-05-25 369 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Dezinfektimi i Objekteve ne KOSTT
KOSTT-20-1066-2-2-5
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. Sefedin Heta B.I.
810248759
2021-01-06 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Rrënimi i objekteve pa leje-projekt dy vjeqar.
656-20-4089-5-2-1
KOMUNA FERIZAJ Berisha Company SH.A.
810655251
2020-09-16 178 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizimi dhe montimi i Gjeneratorit dhe furnizim me material per servisimin e Gjeneratoreve te PK-se. LOT 1 Furnizim dhe montimi i Gjeneratorit per nevoja te PK-së LOT 2 Furnizim me material per servisimin e Gjeneratoreve te PK-së
(Furnizim dhe montimi i Gjeneratorit per nevoja te PK-së)
vetak-20-7613-1-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A "eor group " SH.P.K.
810872946
2020-12-31 788 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Dezinsektimi, dezinfektimi i objekteve dhe haposirave publike per ardsye te pandemise globale Covid 19,
656-20-1487-2-2-5
KOMUNA FERIZAJ EKOLOGJIA SH.P.K.
811320168
2020-05-11 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Sherbimet e varrimit ne teritorin e Komunes se Dragashit - 2020 (procedur e negocuar)
621-20-664-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME-DRAGASH
601690101
2020-03-20 150 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizim më Lëndë Djegëse (Naftë Dimërore dhe Benzinë)
70433736-20-5521-1-2-1
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. "AL-PETROL" SH.P.K.
600029848
2020-10-29 680 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Sigurimi fizik i objekteve ne kampusin e UP-së.
242-21-25-2-2-5
UNIVERSITETI I PRISHTINËS Rojet E Nderit SH.P.K.
810519209
2021-01-15 2 €
Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky