2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit - Ramja e Deshmorëve
205-21-2084-5-2-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES KAG - Asphalt Company SH.P.K.
810593518
2021-05-07 48445 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pjesë rezervë nga goma
12997 12998-20-5148-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " INTER TRADING COMPANY SH.P.K.
811275347
2020-10-14 16949 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me reagenca për analizën D Dimer
622-20-8148-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
810800161
2020-12-14 35997 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me paisje medicinale për nevojat e QKMF-së
657-20-6913-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL VITI " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-12-17 8939 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ritender Furnizimi dhe montimi me artikuj për nxemje dhe klimatizim
PR 2019-21-2266-1-3-6
N.P.L." PALLATI I RINISË " SH.A. " Liria " SH.P.K.
601609342
2021-05-12 3847 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërrimin i kulmit, në Ndërtesën e hirit, në kuotën +28m, në TC”KOSOVA B
KEK-20-363-5-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " EING COM " SH.P.K.
810177536
2020-05-13 49990 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Botimet, Rekuzitat dhe Banera për Kuvnedin Komunal-Shtime
617-20-1962-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL MEDIATECH & PRINT SH.P.K.
810839425
2020-06-10 8631 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“ Furnizim me preparate kimike – analiza e mostrave për laborator”
201 13300-20-8196-1-3-6
Dogana e Kosovës N.T.SH." BIZUN "
600360044
2020-12-25 2492 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Shërbime lidhur me dizajn, dekorim dhe shtypje për nëvojat e Komunës së Skenderajt.
643-21-348-2-2-1
K.K. SKENDERAJ N.SH."FOTO KABASHI"
600329008
2021-04-29 243 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Dezinfektimi i objekteve shkollore
652-20-2599-2-3-6
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK SAMIRE OSMANI B.I.
601544499
2020-07-13 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Kryerja e sherbimeve te ankandit publik
616-20-7652-2-3-6
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES SHTËPIA E ANKANDEVE " KOSOVA " SH.P.K.
600685715
2021-01-01 8 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizim me rekuizita sportive për nevojat e Drejtorisë së Sportit dhe Drejtorisë se Arsimit
657-20-8292-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL VITI N.T.SH. " Kushtrimi "
600221379
2021-03-02 359 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

TRANSPORTI I PACIENTËVE NË HEMODIALIZË MALISHEVË- PRIZREN DHE ANASJELLTAS
62500-20-7382-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE Valbon S. Berisha B.I.
811155838
2021-01-13 298 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Shërbimet e dezinfektimit të hapësirave të brendëshme për parandalimin e përhapjes së COVID-19
KM653-20-4558-2-3-6
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL " Dezinfektimi Profesional " SH.P.K.
810195223
2020-09-15 990 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Hartimimi i projekteve me infrastrukture rrugore
616-20-7476-2-1-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Arhiko .ING O.P.
811274084
2021-05-17 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Mbikqyrja e projekteve të DKRS në Komunën e Prizrenit
622-20-4617-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " SIB-BKA " SH.P.K
600923876
2020-12-23 0 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Mirmbajtja e komplekseve memoriale në Komunën e Prizrenit
622-20-8582-2-1-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Visar Kuçi B.I.
811039579
2021-03-10 309 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

SERVSIM DHE MIREMBAJTJE E PAISJEVE TE T.I - KOMPJUTERVE -MONITOREVE -UPS DHE PISJEVE TE NGJASHME
634-21-743-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS RIKON SH.P.K.
811502542
2021-04-09 262 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

Furnizim me shujta të thata për punëtoret në Minieren e Stantërgut dhe Flotacioni ne Tunel të Parë
12997 12998-20-1650-1-2-5
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " NNH,, Verona "
600211867
2020-05-28 2 €

Në këtë tender është përdorur procedura me poentim të çmimit

FURNIZIM ME PAKO EMERGJENTE PER NEVOJTARET
611-20-8010-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL " ATC " SH.P.K.
810130427
2020-12-08 42 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky