2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pajisje specijale medicionale vlera e të cilës nuk kalon mbi 1000 euro (një mijë euro) për nevojat e Spitalit të Përgjithshëm në Shtërpcë
655-20-8134-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " raymed " SH.P.K.
601724265
2020-12-22 9880 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Furnizim me Regensa për Laboratorin Citogjenetike për KOGJ”
701-21-901-1-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-04-23 14834 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Asfaltimi i rrugës Zaplluxhe-Qendra turistike ( projekt tre vjeqar )(punime shtesë)
621-20-6378-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-11-10 36339 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së
(Lot 5)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " PROMED " SH.P.K
600597671
2021-03-31 37769 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME LËNDË DJEGËSE - DRU DHE PELET PËR NGROHJE
62500-20-4479-1-1-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE N.T.P. " Haxha "
600300412
2021-01-20 184791 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

furnizim me inventar laboratorik per QRSHP Prizren , llot 2
711-20-7616-1-2-5
I.K. I SHËNDETËSISË PUBLIKE TË KOSOVËS " EKO TEST " SH.P.K
601649182
2020-12-04 10325 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e Data bazës se AKP-se
239-21-2071-2-2-5
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT " HARRISIA " SH.P.K.
600847604
2021-05-18 16319 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me lëndën e parë për qese të mbeturinave
33600-20-6629-1-3-6
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS PM GROUP SH.P.K.
810846230
2020-11-13 3960 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe montimi i kaldave të ngrohjes qendrore në Q. K. Dubravë
33600-20-3672-5-2-1
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS N.T.SH. " Mitroterm "
600050702
2020-09-30 21801 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe montimi i tepihve dhe laminatit në zyret e BKK-së -Ritender.
90900-20-5092-1-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves BLENOR SH.P.K.
811224005
2020-10-16 7345 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me reagjent punues dhe material shpenzues specifik-e ndar në 3 pjesë
(Furnizim me reagjent punues)
Spitali i Pergjithshem- Pejë "KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K.
600197588
2021-04-16 92913 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Blerja dhe montimi i ashensorit në QKMF
635-20-4525-1-2-1
KOMUNA E PEJES " EJONA " SH.P.K.
810089913
2020-09-30 37990 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i qerdhës së fëmijëve në fshatin LLabjan –Faza 1
654-20-8139-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL Gama Ing SH.P.K.
810868656
2020-12-09 3273 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Izgradnja objekta za vozace administracije Opstine
661-20-2669-5-3-6
KOMUNA RANILLUG " Vizioni BD " SH.P.K.
601737359
2020-07-03 9486 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me material anti covid
VU644-20-8180-1-3-6
"KOMUNA E VUSHTRRISË" " HAPPY " SH.P.K.
810079691
2021-03-10 9590 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Teste per Covid 19 (IgG dhe IgM), per aparat AFIAS
659-20-7140-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL " GENIUS KOSOVA " SH.P.K.
601684302
2020-12-03 24900 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pjese per trafo e LP
KEK-21-963-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.SH. " ARB - COM "
600159322
2021-04-20 7930 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me ushqim të pemëve frutore
615-20-3916-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL " 3 D Factory " SH.P.K.
810776172
2020-08-06 44525 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punët në deponi të mbeturuinave
KRM-21-1673-5-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave"Ambienti"SH.A. N.T." Radoniqi Transport "
601055272
2021-05-19 24765 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Prokurimi i fondeve për regjistrim në klasën e parë në shkollat fillore në Mitrovicën e Veriut
(Nabavka ranceva za upisnike prvog razreda osnovnih škola u Severnoj Mitrovici)
647-20-2537-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA JELENA PERIC MILOSAVLJEVIC I.B.
810074948
2020-06-17 7980 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky