2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RIPARIMI I INFRASTRUKTURËS TOKËSORE TË DËMTUAR NGA VËRSHIMET E UJRAVE ATMOSFERIKE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË MALISHEVËS
62500-21-58-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " FAM - ing " SH.P.K.
810091968
2021-01-29 29885 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDERTIMI I KANALIZIMIT NE KASHICE-FAZA II.
633-20-4540-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2020-10-27 10185 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Rregullimi i trotuareve prej Qendrës Rinore deri te palestra”
617-21-943-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Berisha Company SH.A.
810655251
2021-04-13 34964 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i hapësirës te shtëpia malore te Uji Gropuar(Kopanovoda)
622-20-4560-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " Puna" Sh.p.k.
600185872
2020-10-22 14551 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Implementimi I platformes se E-Shkollorit
616-21-563-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES ILLYRIAN SH.P.K.
810863789
2021-03-25 87760 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

LOT 1- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE RANOC-LESKOC LOT 2- NDERTIMI I KANALIZIMIT LESKOC -RANOC FAZA 3
(LOT 1- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE RANOC-LESKOC)
634-20-4623-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " ALTICOM " SH.P.K.
600669842
2020-10-02 29870 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me maska,mantilla,denzinfektues dhe doreza- Kerkese Emergjente
SHMF-220-20-1828-1-3-5
QENDRA SHENDETESORE MENTALE HAREJA " KIGA " SH.P.K.
810051946
2020-05-15 4950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me disqe dhe Power Module
?-20-61-1-3-5
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. "KOSOVA INFORMATION TECHNOLOGY"SH.A.
600633798
2020-08-13 6600 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Furnizim me shtrojë dhe mbulojë për nevojat e SHPMPF, ISSH dhe SHFSH”
209-20-5787-1-3-6
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE " Sankos " Sh.p.k.
600238093
2020-11-05 7713 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Format zgjedhore ( formularët zgjedhore) për zgjedhjet për Kryetare Komune ne Podujeve
320-20-512-1-3-5
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P.
810446072
2020-03-02 5627 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i rrugës Lam -Kllokoq komuna e Novobërdës
654-20-6653-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL " GLOBUS CONSTRUCTION-S " SH.P.K.
810093344
2020-10-28 1659 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me veshmbathje për personelin e QKMF
615-20-6938-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL N.T.SH. " ETNO - ART "
601292783
2020-11-25 4832 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim dhe instalim i gazrave medicionale - Oksigjenit, ajrit te komprimuar
10/220/70050/00000/0731-20-3127-1-3-6
SPITALI "SHEIKH ZAYED" N.T.SH. " Elektromontimi "
600015102
2020-09-18 9564 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Materialet promovues - pjesa parë
635-20-2605-2-3-6
KOMUNA E PEJES Shpend N. Belegu B.I.
810756679
2020-06-26 8200 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pune shtese Asfaltimi i rrugëve në fshatin Cërrnillë – projekt dy vjeçar-
656-20-2204-5-3-5
KOMUNA FERIZAJ " Rahovica Comerce " SH.P.K.
810165903
2020-11-05 9628 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material sanitar për nevojat e QKMF-së Dr. “Shpëtim Robaj” në Malishevë
62500-20-2409-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-07-10 29617 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Projekte të vogla brenda Drejtorisë së turizmit. Realizimi i projektit Dimri Kulturor
622-20-7810-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Sfinga SH.P.K.
810600280
2020-12-30 9775 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i shtratit të Lumit Lumbardh në Deçan-Punë shtesë
631-20-3609-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN " Infra-Plus " SH.P.K.
810175225
2020-07-24 294560 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka IT opreme
GRA618-20-2514-1-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA ARITECH
810821828
2020-08-17 22713 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere.
70433736-21-1145-1-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " BAK - ING " SH.P.K.
810116211
2021-04-26 5672 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky