2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Vazhdimi i ndërtimit të Shkolla fillore “Avbdullah Shabani” Carralevë –(Punë Shtesë)
617-21-1466-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL " Edona " Sh.p.k.
600270657
2021-04-07 14239 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME BUQETA LULESH, KURORA, KUPA SPORTIVE DHE PLLAKA TË NDRYSHME PËR NEVOJA TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE, KULTURORE DHE TË ADMINISTRATËS.
62500-20-8096-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE N.T. " A & N "
811155094
2021-01-11 9935 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punët finale të mureve,shtyllave dhe Trotuareve në Portën Hyrse UMIB
97900-20-6051-5-3-6
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË Ekrem Bislimi B.I.
810564006
2020-11-19 7999 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e E-kioskave dhe avancimi i programit- Qertifikata e pronës
624-20-2133-2-3-6
KOMUNA SUHAREKË " PBC " SH.P.K.
810845985
2020-07-14 8950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

LARJA E VETURAVE ZYRTAVE
62500-20-1868-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE Afrim R. Mazreku B.I.
811152800
2020-07-10 3737 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi, Instalimi dhe mirembajtja e sistemit per zhvillimin e biznesit
10908-20-7541-1-3-6
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. JOLIX SH.P.K.
811275024
2020-12-03 8992 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me mjete te punës për Ndërtimtari Ri-Tender
1909466981031194-20-7004-1-2-1
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. N.P.SH. " SVARÇA "
600397310
2020-12-11 17405 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

„Furnizimi me material dhe paisje mbrojtese per shkolla kunder virusit Covid-19”-Ritender
616-20-4726-1-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " Teknika " SH.P.K.
810133116
2020-08-31 59890 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pelet
615-20-4644-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.P.T. " Burimi "
600069307
2020-10-26 119922 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Kompjuterë dhe pajisje të IT-së-Ritender I
214329-20-4303-1-2-1
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS InterAdria L.L.C.
810819336
2020-10-12 15958 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Popravka putnickog lifta u ulici Kolašinska S 1 u Severnoj Mitrovici
647-20-835-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-03-26 3930 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka istražne bušilice za potrebe rudnika Crnac i Belo Brdo
12054-20-5043-1-1-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " "V&V Company" D.O.O.
810111899
2020-11-03 398840 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me instrumente kirurgjike staplera
701-21-245-1-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES SOLUTION D MEDICAL SH.P.K.
811484683
2021-03-15 119876 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka i ugradnja itisona za potrebe Opštine Severna Mitrovica
647-20-8026-1-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA Dragiša Jovanovic B.I.
810696560
2021-01-07 19500 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks kontratë për vendosjen e shtresës së dytë të asfaltit në rrugën për në fshatin Novoselan.
622-20-5444-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "SEFERI-CO" SH.P.K.
810100537
2020-12-02 37187 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me brusha elektrike.
KEK-20-2377-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ARITECH
810821828
2020-07-27 5952 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i rezervarit të ujit në fshatin Radeshë ( RITENDERIM)(punime shtesë)
621-20-6961-5-3-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Ridvan Elezi B.I.
811271642
2020-11-16 1812 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dodatni radovi-Izgradnja puta Rajanovec-Bozovce
661-20-4928-5-3-5
KOMUNA RANILLUG Dua arch SH.P.K.
811431139
2020-09-08 4586 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pjesë rezervë për makinat vetëngarkuese me ajër të komprimuar - CAVO 310
12997 12998-20-2308-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N.P.T. " a - com "
600112172
2020-07-09 69974 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi i Auto pergjegjesise
?-20-6724-2-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. LINK INSURANCE BROKERS SH.P.K.
811310185
2020-11-19 2243 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky