2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shqyrtimet e Ashensoreve ne Ndertesat Qeveritare
202-20-126-1-3-6
MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE " GMC KOSOVA " SH.P.K.
601244198
2020-02-27 8998 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Ndërtimi i fushave sportive në disa shkolla
615-20-4643-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL " Burimi - E " Sh.p.k.
600084446
2020-10-27 27094 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizimi me libra për koleksionet e BKK-së
90900-20-6073-1-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves NTP,,Artini "
600068838
2020-10-26 9041 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

“Furnizimi me certifikata të origjinës Eur.1”
201 13300-20-1569-1-3-6
Dogana e Kosovës MEDIATECH & PRINT SH.P.K.
810839425
2020-06-26 1200 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi i instrumenteve gjeodozike,
KEK-20-7422-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " DWH-KOSOVA" SH.P.K.
600301204
2020-12-25 2856 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Servisiranje i održavanje vozila
660-21-579-2-2-1
KOMUNA E KLLOKOTIT N.T.SH. "AUTO - BEKA"
600160999
2021-04-27 3553 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizimi me nafte dhe benzine
70433702-21-1160-1-2-1
K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. Petrol Company - SH.P.K.
810527195
2021-05-20 10980 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizim me pemë dhe perime
KM653-20-261-1-3-6
VEPRIMTARIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME PUBL Dauti Komerc SH.P.K.
810655524
2020-03-02 2160 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Furnizim me Karburante
?-21-764-1-1-1
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. Petrol Company - SH.P.K.
810527195
2021-05-10 23400 €

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I DEPONISE NË TYQEP
633-20-1996-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT " SIB " SH.P.K.
600242325
2020-06-26 14875 €

10 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky