2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me hardver per TIK
KOSTT-20-2748-1-1-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. Virtuo O.P.
810527111
2020-08-07 194108 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka vatrogasne opreme
641-20-5277-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ ALBKOS SAFETY SH.P.K.
811440908
2020-10-16 6740 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka Guma za jamsku, utovarno transportnu mehanizaciju i putnicka vozila
12054-20-8141-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " ''TRGOPROMET'' D.O.O.
601172878
2021-01-12 119086 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me seperator elektromagnetik dhe pjese per seperator
KEK-20-820-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.P. " Xani-Inex "
600013099
2020-06-17 14691 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Vazhdimi i punëve në sallën sportive Sllovi-Lipjan dhe rregullimi i terenit sportiv në sh.f.m.u Ismet Rraci-Klinë
(Rregullimi i terenve sportive ne sh.f.m.u.Ismet Rraci në Klinë)
208 Udheheqesi-20-3301-5-2-1
MINISTRIA E ARSIMIT . Limit L & B SH.P.K.
810593617
2020-09-09 37456 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME PAISJE MJEKËSORE
611-20-7572-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL KO MED L.L.C.
811564948
2020-12-08 9693 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Realizimi i programeve për nevojat e bibliotekës së qytetitnë Prizren
622-20-3331-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT ORGANIZATA JOQEVERITARE THY
600753801
2020-09-21 6893 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimie dhe rregullimi i parqeve publike
652-20-5936-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK N.P.T. " DAQA "
600016986
2020-11-11 25335 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Konsulent individual ligjor ne fushën e prokurimit
221-21-238-2-3-6
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL Diellzë Avdullahu
1244697433
2021-02-11 4680 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pastrimi i hapesirave te brendshme te QKUK-së
701-19-8924-2-1-5
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES LAGUNA SH.P.K.
810815285
2020-02-26 362705 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Konsulent individual për monitorimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar
221-21-79-2-3-6
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-02-08 2400 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Zgjerimi i rruges Avdurrahim Shehu-pune shtese
652-20-8301-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK " Kema - Company " Sh.p.k.
600118732
2020-12-18 19901 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

izrada prijektno-tehnicke dokumentacije za Rekonstrukciju i adaptaciju proizvodne hale za potrebe Vatrogasne jedinice
646-20-3810-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL "GARD - VUK" D.O.O.
601640370
2020-08-14 5950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Miëmbajtja,furnizimi dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit dhe hidrantëve të ujit në Objektet e Sistemit Prokurorial të Kosovës
250-20-3299-2-3-6
PROKURORIA E SHTETIT ALBKOS SAFETY SH.P.K.
811440908
2020-08-04 2861 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Furnizim me 250m3 dru zjarru per familjet e te kthyerve dhe komuniteteve ne nevojë”
211-20-7056-1-3-6
MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM NTP,,Rudina"
600360359
2020-12-17 9875 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me lënd djegse- Dru
VU644-20-8302-1-2-5
"KOMUNA E VUSHTRRISË" N.T.P." AGONITI "
600667862
2020-12-21 38010 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me gjenerator për Komunën e Junikut- RITENDER
636-20-5524-1-3-6
KOMUNA E JUNIKUT " PMC " SH.P.K.
810132481
2020-10-29 9480 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka razne robe
641-20-1705-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ GEJZER D.O.O.
810699936
2020-05-21 5844 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ri-tenderimi Mirëmbajtje dhe furnizimi i sistemit të digjitalizimit
NPL.ST.AUT-20-8643-2-2-1
"STACIONI I AUTOBUSËVE" SH.A. FARA GROUP SH.P.K.
811300178
2021-02-17 11760 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi i pusetave të ujit ne fshatin Brod
621-20-5044-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.N." BRRUTI ING "
600751946
2020-10-15 37002 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt




Clicky