2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punët shtesë për projektin Mbindërtimi i objektit ekzistues të GJKK-së
243238-20-1204-5-2-5
GJYKATA KUSHTETUSE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS "Çeta -General Invest Group "
600040753
2020-05-07 34044 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

SERVISIMI I APARATEVE PËR SHUARJEN E ZJARREVE
623-20-4825-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N.T.SH. " Haxhi Benz "
601295042
2020-10-12 4242 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pajisje higjienike për mbrojtje nga Covid 19
Vete Financim-20-1363-1-3-5
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. Agron Commerce SH.P.K.
810364216
2020-05-05 4999 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me gjenerator për disa shkolla dhe QEAP Qerdhja-Lipjan
613-20-7562-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN N.N.SH."A & E COM"
602067862
2020-12-04 2195 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punë shtesë Ndërtimi i kanalizimit i ujerave të zeza në fshatin Novoselle, Radac, Jabllanice e madhe, Dubove e madhe dhe Ozdrim
210-20-1958-5-2-5
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor ILEAA - GR SH.P.K.
810199035
2020-06-12 69696 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sherbimet e dezinfektimit të hapsirave publike.
652-20-1779-2-3-5
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK N.T.SH."ATOMIZERI D.D.D."
600411954
2020-05-18 2904 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDERTIMI I AMBULANTES DHE ZYRES SE VENDIT NE UJMIR
634-20-2373-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N.N.P. "EURO CONSTRUCTION"
600986866
2020-07-21 48716 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pastrimi i veturave të MKK-së
211-20-1206-2-3-6
MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM " AS Tech " SH.P.K.
601262611
2020-05-18 2490 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e automjeteve Ford transit Costom-kombi 1+8
KEK-20-3056-2-3-5
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.SH.T."A.S.VALI"
600227509
2020-09-09 6869 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Plotësimi i projektit me sasi shtes për ndërtimin e objektit të shkollës fillore “Luigj Gurakuqi” në Podujevë
208 Udheheqesi-20-5112-5-2-5
MINISTRIA E ARSIMIT N.N.SH. " TOP PROJEKT "
600381628
2020-11-09 69995 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pajisje për Fakultetin e Gjeoshkencave
97900-20-7034-1-3-6
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2020-11-20 9075 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbimet e konsulencës - Zyrtar për teatër
KM653-20-8364-2-3-6
KOMUNA E KAMENICES Natyrë Kallaba
1232256393
2021-01-01 2940 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Fusha e trashigimisë kulturore dhe arkitektonike{rregullimi i mullirit në Graboc}
OB614-20-3342-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ N.T.Sh.,,Marash - Shped" Sh.p.k
600526315
2020-09-04 37885 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rritja e Kapaciteteve te Oksigjenit-Njesive të paneleve te shperndarjes të oksigjenit pran shtretërve të pacientëve.
70010-20-8237-2-3-6
SPITALI REGJIONAL - PRIZREN N.T.SH. " Elektromontimi "
600015102
2020-12-22 9770 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT KRENA PJESA E TRETË “ Yllka Domi” deri në rrunën “ Ismail Qemajli, Gjakovë
632-20-8256-5-2-5
KUVENDI I KOMUNËS VB. TOFAJ
810962193
2020-12-17 77800 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rehabilitimi rruges ne fshatin Pogragj L=1675m'
651-20-7802-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2021-02-19 19996 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të sigurimeve shëndetësore dhe sigurimi i shëndetit në udhëtim
102-20-5975-2-3-6
ZYRA E PRESIDENTIT TË REPUBLIKES SE KOSOVËS SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A.
811291484
2020-11-06 9360 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja dhe montimi i kamerave për institucionet publike në Deçan
631-20-6396-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN K.S. Besa Security SH.P.K.
810500406
2020-11-02 7991 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me perde dhe tepiha për nevojat e AMK-së
204-20-8131-1-3-6
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Euro Roleta SH.P.K.
810814188
2020-12-31 1966 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne per nevojat e Postes Hibride
vetak-21-110-1-2-1
POSTA E KOSOVËS SH.A EUROPRINTY
810444878
2021-04-02 17386 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky