2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Aparat-Camer per nevojat e Zyres se Informimit(Kabineti i Kryetarit).
642-20-3981-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË " TRIO TEK " SH.P.K.
810814914
2020-11-12 1950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i stadiumit në Viti dhe rivitalizimi i stadiumit ne Pozheran. (LOT II.) -Drenazhimi.
657-20-2394-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL VITI N.N.P.T. " Engineering "
600227335
2020-07-16 29731 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA NË FHATRAT E MALISHEVËS NË DY PJESË LOTO 1 GUNCAT (lagja Kavaja dhe Karagoj) BARDHË (lagja Rexhavit, Aziz Berisha, Avdyl Kajtazi), Bellanicë dhe Senik (ANEKS)
62500-20-5075-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE GASHI ING SH.P.K
811280403
2021-01-20 7644 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Studim Fizibiliteti - Përmirsimi i efikasitetit të energjisë së ndriçimit publik në Komunën e Gjilanit
651-20-507-2-2-2
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K.
600507711
2020-11-10 19990 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RENOVIME TE VOGLA NE KULME TE DEMTUARA NE SHKOLLA
634-21-731-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ"
600188545
2021-03-25 1930 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pako ushqimore dhe higjienike
OB614-20-8448-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ Fatmir Mjeku B.I.
810383183
2020-12-30 14994 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e SMSC
?-20-296-2-2-5
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. "KOSOVA INFORMATION TECHNOLOGY"SH.A.
600633798
2020-10-19 69999 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rekonstruimi I objektit të shërbimeve rezidenciale-Garazha
631-20-2436-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI "
600222567
2020-06-29 9542 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e sistemit TI (Aklimatizim dhe UPS, në dhomën e serverëve)
60100-20-2415-2-2-1
AGJENCIA KATASTRALE E KOSOVËS " PROMPT INTERNATIONAL " SH.P.K.
600956182
2020-07-10 21402 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Souftueri per analizimin e te dhenave
302-20-8393-2-3-5
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM CaseWare IDEA B.V.
NL805372143
2020-12-31 8560 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i aneks objektit për aktivitete në shtëpinë me bazë në komunitet-Ritenderim
613-20-6337-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN "Detari " SH.P.K.
601087184
2020-12-11 19656 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sherbime televizive informative dhe përcjellja e aktiviteteve të KRU’Gjakova”sh.a-Gjakovë
KRURGJA-21-1332-2-3-5
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. "Syri" Sh.p.k.
600136891
2021-04-23 6000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i trotuareve me ndriqim publik në Sllovi
613-20-2372-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN BM Group SH.P.K.
810839251
2020-07-23 78320 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i rrugëve Kodra e Trimave Xhelë Muslia në Dobërdelan faza e dytë dhe Ndërtimi i rrugëve Reshat Shala Veli Gani Shala 27 Marsi Sopaj Jazi Hazer Shala në Neprebisht- faza e dyte
624-20-5614-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË FORTESA O.P.
810613407
2020-11-19 19945 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material higjienik
70040-20-375-1-2-1
SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË PM GROUP SH.P.K.
810846230
2020-04-01 32464 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ngritja e pemishtes me pemë të imta dredhzë me participim në Komunën e Prizrenit
622-20-1885-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Asim Thaqi B.I.
810991530
2020-07-10 59628 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punë shtesë(Rregullimi i parkut Mazgit i Lartë)
OB614-20-4527-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ " EING COM " SH.P.K.
810177536
2020-09-04 13300 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pajisje për PU (Policia Ushtarake) për nevoja te FSK-së
217-20-4107-1-2-1
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË Sodex Group SH.P.K.
810814063
2020-09-24 23394 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi i pajisjeve kundër zjarrit për njësinë e zarrfiksave në Shtërpcë
655-21-1509-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL "L & G" SH.P.K.
601212939
2021-05-06 14985 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndertimi i parqeve rekreativo-sportive, renovimi I Kompleksit Qafa - pune te paparapara
616-20-7059-5-3-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Rexha
810515223
2020-12-09 5461 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 306 Asfaltimi i rruges se varrezave të fshatit Llugaxhi | 2
4 4582 Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI | 2
5 6762 Ndertimi i murit mbrojtes te varrezat e fshatit Dubovikë | 2
6 11553 Nabavka opreme i pribora za kabinet biologije u Gimnaziji | 2
7 29 Furnizim me dru (ahu) për ngrohje dhe sharritja e tyre për nevojat e Komunës së Dragashit ( RITENDERIM -2X) | 2
8 1048 Furnizim me karrika dhe tavolina LOT 1 Dhe LOT 2 | 2
9 8168 Usluge skladištenja i distribucije nafte za grejanje | 2
10 736 Renovimi dhe dizajnimi i Ndertesa Qeveritare Lot 1-Ritender | 2

Kontakt
Clicky