2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me artikuj ushqimor të domosdoshem për familjet me nevoj mer rastin e shfaqjes së pandemis COVID -19
635-20-1208-1-2-5
KOMUNA E PEJES Express Store SH.P.K.
811351890
2020-04-20 99743 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks kontratë punime shtesë për ndërtimin e zyres së gjendjes civile në Mushnikovë
622-20-3750-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT E B GRUP SH.P.K.
811340603
2020-08-18 4599 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me paisje për shërbim te mbajtjes së ushtrimeve Laboratorike-SHFILE per mbajtjene ushtrimeve për Student.
97900-20-5586-1-3-6
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2020-11-19 3481 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I SHKOLLËS FILLORE NË RETI
623-20-4217-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N.N.T. " Etniku "
600366323
2020-08-27 32500 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

ZGJERIMI DHE RIPARIMI I RRUGES NGA GRABLAT GJERE TE LUGU I ZAJMIT.
633-20-5917-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT " SIB " SH.P.K.
600242325
2020-11-06 19655 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDERTIMI I PLLATOVE PËR NXËNSË DHE TROTUAR ME KUBEZA
611-20-5923-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.N.T. Milazim Shala
600071980
2020-11-26 37804 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

VAZHDIMI I GARANCISË DHE MBËSHTETJES PËR DELL BLADES DHE EMC STORAGE
MF201-21-53-1-2-1
Ministria e Finacave Infosoft Systems SH.P.K.
811159476
2021-03-03 46555 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Snabdevanje opremom za delovanje u vanrednim situacijama
661-20-3901-1-3-6
KOMUNA RANILLUG " HIDRO-ING " SH.P.K.
601221104
2020-08-19 2778 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava
(Prokurimi i pajisjeve mbrojtëse dhe dezinfektuesve)
646-21-1701-1-3-5
KUVENDI KOMUNAL SLOBODAN PETROVIC I.B.
810189565
2021-04-20 9995 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me vegla pune LOT I Furnizim me velga pune (Ri-tender)
HIDRO-20-3694-1-3-6
KRU " Hidrodrini " SH.A. Selver Shala B.I.
810600389
2020-08-20 6331 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RIPARIMI I SHTËPISË SË KULTURËS NË RATKOC
623-20-7362-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË NPN EUROING SH.P.K.
811302281
2020-11-23 11582 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Organizimi i puntorise per 17 persona per shqyrtimin e hartave zonal te Komunes se Lipjanit
613-20-6779-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN Naser Sadiku B.I.
810371914
2021-01-06 2893 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dezinfektimi EMERGJENT i hapsirave te disa Objekteve Skollore për shkak te [Infektimit te Personelit dhe nxënsve] me virusin KOVID 19
642-20-8278-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË Shaqir Brahimi B.I.
810555203
2021-01-29 3243 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka opreme za vizuelnu prezentaciju za potrebe srednjih škola u Severnoj Mitrovici
647-20-7230-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA ANASTASIJA GROZDANOVIC I.B.
810113530
2020-11-19 5400 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka kardiološke sonde za potrebe Doma zdravlja „Zvecan“
646-20-7016-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL N.T.SH."Koslabor"
810635188
2020-11-24 5975 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Akordimi i veglave muzikore
632-21-1353-2-3-6
KUVENDI I KOMUNËS N.SH. " AKORDI "
601088827
2021-05-12 1986 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks kontratë për ndërtimin e objektit shkollorë Dy Dëshmorët në Piranë faza e dytë
622-20-4745-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Ridvan Elezi B.I.
811271642
2020-09-11 52747 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Furnizim me instrumente kirurgjike për Klinikën e Kirurgjisë Plastike” -Ritender
701-20-3141-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES KO MED L.L.C.
811564948
2020-09-14 7790 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i disa tereneve sportive
615-20-3712-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Olti Trasing SH.P.K.
810514291
2020-10-05 198842 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kompletimi i objektit Administrativ në NJ.P Batushë-Ritender
KRURGJA-20-2631-5-2-1
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. LIMITPROJECT SH.P.K.
811312561
2020-08-26 180832 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
2 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
3 140 SHËRBIME PËR PËRGATITJEN E FESTIVALIT TË NËNTË TË DOMATES NË MAMUSHË | 2
4 7762 Ndërtimi i poligoneve sportive në Komunën e Skenderajt | 2
5 8094 Ndërtimi i Memorialëve, Lapidareve dhe Varrezave ne disa fshatra të Komunës së Istogut | 2
6 11939 ''Furnizim me Kemikate dhe materiale tjera Shpenzuese''-Ritender. | 2
7 6459 Pastrimi dhe mirembajtja higjenike e objektit te Komunes se Ferizaj, dhe institucioneve tjera qe funkdionojne ne kuader te Komunes se Ferizajt | 2
8 10373 MIRËMBAJTJA E SISTEMIT DCN DHE AUDIO-VIDEO | 2
9 11367 Izrada studije izvodljivosti multietnickog projekta preciscavanja otpadnih voda u selima Zupce i Cabra u opstini Zubin Potok | 2
10 12012 Furnizim me uniforma dhe kllompe | 2

Kontakt
Clicky