2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i murit dhe sanimi i rrugës Kushavec-Kontratë dy vjeçare
632-20-5204-5-2-1
KUVENDI I KOMUNËS " Euroasphalt "Sh.p.k.
600128468
2020-10-22 149361 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Izgradnja lokalnih puteva u Opštini Klokot
660-20-3223-5-2-1
KOMUNA E KLLOKOTIT "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2020-11-09 39335 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe montimi I tubit te rentgenit
VU644-21-1375-1-2-1
"KOMUNA E VUSHTRRISË" LEDI MED SH.P.K.
810199613
2021-05-24 14757 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me paisje të TI-së-NJIF-K për vitin 2020 - Ritender
MF201-20-5402-1-2-1
Ministria e Finacave InterAdria L.L.C.
810819336
2020-10-27 14552 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Punime shtesë ne projektin Ndërtimi dhe Renovimi i Objekteve Shëndetësore LOT 2 – Ndërtimi i Aneksit te Urgjencës dhe Renovimi i QKMF ne Deçan”
206-20-7043-5-2-5
MINISTRIA E SHËNDETËSISË "HARST Group" SH.P.K.
810025090
2020-12-03 28719 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME PAISJE PER KABINETIN E INFERMJERIS –FARMACIS SHML “FEHMI LLADROVCI”
611-20-7691-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-12-08 9799 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës ,,Rehabilitimi i rrugës Rajonale Zhur-Dragash-Brod, Loti 1 – A2”
205-21-2199-5-2-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES RENELUAL TAHIRI SH.P.K.
810610099
2021-05-07 330091 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me IBM LTO-7 Ultrium Data Cartridge
?-21-354-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. " NOVUS " SH.P.K.
600834065
2021-03-08 8590 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i Objektit te Administratës - Punime Shtesë
21432700-21-464-5-2-5
AGJENCIA E MENAXHIMIT EMERGJENT "AL-BER" SH.P.K.
810134411
2021-02-22 70396 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDERTIMI FUSHAVE NDIMESE-FUSHA E TENISIT
634-21-2099-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS . Limit L & B SH.P.K.
810593617
2021-05-24 34505 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RENOVIMI I NYJEVE SANITARE NE SHKOLLA
611-20-5501-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL " IZO - H " SH.P.K.
810105842
2020-11-06 27888 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i Urave në pjesën perëndimore të Unazës Qendrore” - pune te paparapara
616-20-1954-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Rexha
810515223
2020-07-28 149707 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rekonstrukcija fasade zgrade u ulici Knjaza Milosa br.32
647-21-1463-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2021-04-23 74977 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me kompjuter dhe llaptop per nevojat e MM-se dhe FSK-se e ndare ne dy pjesë- lot
(Furnizim me kompjuter)
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË S.D.S " SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTION " SH.P.K.
600609905
2020-10-19 98368 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim dhe montimi i paisje për sisitemin e pritjes me radheë në QKMF- Shtime
617-21-2190-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " Matrix IM " SH.P.K.
810001959
2021-05-17 3780 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me senzor për detektimin e rrotave.
27700-20-8296-1-3-6
INFRASTRUKTURA E HEKURUDHAVE TË KOSOVËS-"INFRAKOS"SH.A. Shkumbin Bytyqi B.I.
810982464
2021-01-01 3971 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Angazhimi i Ekspertit për vlerësimin e kushteve dhe kritereve për mbrojtje nga rrezatimi në Kliniken e Radiologjisë
701-20-1198-2-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " GAMMA EXPERTS" SH.P.K.
810026387
2020-06-03 8800 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Masat mbrojtse kunder Koronavirusit COVIT-19
70433702-20-873-2-3-5
K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. SAMIRE OSMANI B.I.
601544499
2020-03-17 3881 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndertimi i kafazit te ashensorit ne QKMF kryesore ne Gjakove
632-20-7486-5-3-6
KUVENDI I KOMUNËS " EJONA " SH.P.K.
810089913
2020-12-10 4212 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kubëzimi i rrugëve në fshatin Brezne
621-20-5396-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.N." BRRUTI ING "
600751946
2020-10-19 58997 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky