2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert Juridik)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert për Mardhenje me publikun)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert për Diplomaci Ekonomike)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert për Menaxhim dhe Administrim)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të veçanta ekspertësh për mbështetje profesionale të MPJD në procesin e reformës dhe ri organizimit të brendshëm
(Një (1) Ekspert për Menaxhim dhe Administrim)
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-03-18 19404 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i Sistemit të Ujësjellësit për fshatrat ne Komunen e Vushtrrisë.
0-20-6185-5-2-1
CDI " DIAMANTI " SH.P.K.
810074493
2020-12-03 441785 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i Qendrës së Kulturës Hasan Prishtina në Vushtrri
VU644-20-7395-5-2-5
"KOMUNA E VUSHTRRISË" " Enggroup " SH.P.K.
600317540
2020-12-07 116818 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka IT opreme za potrebe sluzbi opstine Zubin Potok
645-20-4357-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL - ZUBIN POTOK " TMS MOBILE " SH.P.K.
600976784
2020-09-10 9788 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

ZHVILLIMI I NJË AOLIKACIONI TË LABORATORIT VIRTUAL RITENDERIM
611-20-7934-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL N.P."DC-OFFICE"
600588886
2020-12-02 5830 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me shirit transportues i gomes
KEK-20-6047-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Omega - I " SH.P.K
601071004
2020-11-16 20992 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ngritja e serave - Furnizimi dhe montimi - Vazhdim
624-20-5254-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " BERISHA CONSTRUCTION " SH.P.K.
601140007
2020-10-26 13000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me kartela chip DCN Bosh për sistemin DCN
101-20-6524-1-3-6
KUVENDI I KOSOVËS N.T.SH. " LABELA TEAM "
601026108
2020-11-09 1968 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka medicinskih zaštitnih odela, posteljina i jastuka za bolnicu
GRA618-20-1325-1-3-5
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA " Mobile - Dekor " SH.P.K.
601583364
2020-04-30 2160 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me Paisje te teknologjis se bardh
71206-20-6875-1-3-6
QENDRA E SHËNDETIT MENDOR DHE SHTËPIA INTEGRUESE NË BASHKËSI MITROVICË "eor group " SH.P.K.
810872946
2020-11-27 3388 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pajisje laboratorike
40800-20-5266-1-2-1
AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT N.T.P "ERAMED"
600017116
2020-11-05 123800 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Hartimi i planeve menaxhuese
(Hartimi i planeve menaxhuese Lot 2 Bredhiku 1380 ha dhe Opoja 2897 ha)
AGJENCIA PYJORE E KOSOVËS " AGRO FAM GROUP " SH.P.K.
601525241
2020-10-20 24899 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi FULL KASKO per automjetin Toyota Landcrueser
KEK-20-7002-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C.
601108386
2020-11-25 1392 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kontrollimi teknik i mjeteve motorike të PK-së
vetak-21-436-2-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A " ECO - ENG " SH.P.K.
600769163
2021-04-21 6703 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Organizimi i punëtorisë dy ditore me zyrtarët e raportimit për SMPK
613-21-1250-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN " BREZOVICA HOTEL SPA " SH.P.K.
810119116
2021-05-24 2145 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mbështetje profesionale për përfundimin e Planit Zhvillimor Komunal , në pjesen tekstuale dhe grafike për Komunën e Shtimes
617-20-7695-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K.
600507711
2020-12-08 7999 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky