2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Vazhdimi i ndërtimit të Shkolla fillore “Avbdullah Shabani” Carralevë –(Punë Shtesë)
617-21-1466-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL " Edona " Sh.p.k.
600270657
2021-04-07 14239 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME BUQETA LULESH, KURORA, KUPA SPORTIVE DHE PLLAKA TË NDRYSHME PËR NEVOJA TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE, KULTURORE DHE TË ADMINISTRATËS.
62500-20-8096-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE N.T. " A & N "
811155094
2021-01-11 9935 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punët finale të mureve,shtyllave dhe Trotuareve në Portën Hyrse UMIB
97900-20-6051-5-3-6
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË Ekrem Bislimi B.I.
810564006
2020-11-19 7999 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e E-kioskave dhe avancimi i programit- Qertifikata e pronës
624-20-2133-2-3-6
KOMUNA SUHAREKË " PBC " SH.P.K.
810845985
2020-07-14 8950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

LARJA E VETURAVE ZYRTAVE
62500-20-1868-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE Afrim R. Mazreku B.I.
811152800
2020-07-10 3737 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi, Instalimi dhe mirembajtja e sistemit per zhvillimin e biznesit
10908-20-7541-1-3-6
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. JOLIX SH.P.K.
811275024
2020-12-03 8992 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me mjete te punës për Ndërtimtari Ri-Tender
1909466981031194-20-7004-1-2-1
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. N.P.SH. " SVARÇA "
600397310
2020-12-11 17405 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

„Furnizimi me material dhe paisje mbrojtese per shkolla kunder virusit Covid-19”-Ritender
616-20-4726-1-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " Teknika " SH.P.K.
810133116
2020-08-31 59890 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pelet
615-20-4644-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.P.T. " Burimi "
600069307
2020-10-26 119922 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Kompjuterë dhe pajisje të IT-së-Ritender I
214329-20-4303-1-2-1
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS InterAdria L.L.C.
810819336
2020-10-12 15958 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Popravka putnickog lifta u ulici Kolašinska S 1 u Severnoj Mitrovici
647-20-835-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-03-26 3930 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka istražne bušilice za potrebe rudnika Crnac i Belo Brdo
12054-20-5043-1-1-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " "V&V Company" D.O.O.
810111899
2020-11-03 398840 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me instrumente kirurgjike staplera
701-21-245-1-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES SOLUTION D MEDICAL SH.P.K.
811484683
2021-03-15 119876 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka i ugradnja itisona za potrebe Opštine Severna Mitrovica
647-20-8026-1-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA Dragiša Jovanovic B.I.
810696560
2021-01-07 19500 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks kontratë për vendosjen e shtresës së dytë të asfaltit në rrugën për në fshatin Novoselan.
622-20-5444-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "SEFERI-CO" SH.P.K.
810100537
2020-12-02 37187 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me brusha elektrike.
KEK-20-2377-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ARITECH
810821828
2020-07-27 5952 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i rezervarit të ujit në fshatin Radeshë ( RITENDERIM)(punime shtesë)
621-20-6961-5-3-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Ridvan Elezi B.I.
811271642
2020-11-16 1812 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dodatni radovi-Izgradnja puta Rajanovec-Bozovce
661-20-4928-5-3-5
KOMUNA RANILLUG Dua arch SH.P.K.
811431139
2020-09-08 4586 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pjesë rezervë për makinat vetëngarkuese me ajër të komprimuar - CAVO 310
12997 12998-20-2308-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " N.P.T. " a - com "
600112172
2020-07-09 69974 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi i Auto pergjegjesise
?-20-6724-2-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. LINK INSURANCE BROKERS SH.P.K.
811310185
2020-11-19 2243 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RIPARIMI I INFRASTRUKTURËS TOKËSORE TË DËMTUAR NGA VËRSHIMET E UJRAVE ATMOSFERIKE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË MALISHEVËS
62500-21-58-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " FAM - ing " SH.P.K.
810091968
2021-01-29 29885 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDERTIMI I KANALIZIMIT NE KASHICE-FAZA II.
633-20-4540-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2020-10-27 10185 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Rregullimi i trotuareve prej Qendrës Rinore deri te palestra”
617-21-943-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Berisha Company SH.A.
810655251
2021-04-13 34964 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i hapësirës te shtëpia malore te Uji Gropuar(Kopanovoda)
622-20-4560-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " Puna" Sh.p.k.
600185872
2020-10-22 14551 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Implementimi I platformes se E-Shkollorit
616-21-563-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES ILLYRIAN SH.P.K.
810863789
2021-03-25 87760 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

LOT 1- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE RANOC-LESKOC LOT 2- NDERTIMI I KANALIZIMIT LESKOC -RANOC FAZA 3
(LOT 1- ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NENETOKESORE RANOC-LESKOC)
634-20-4623-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS " ALTICOM " SH.P.K.
600669842
2020-10-02 29870 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me maska,mantilla,denzinfektues dhe doreza- Kerkese Emergjente
SHMF-220-20-1828-1-3-5
QENDRA SHENDETESORE MENTALE HAREJA " KIGA " SH.P.K.
810051946
2020-05-15 4950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me disqe dhe Power Module
?-20-61-1-3-5
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. "KOSOVA INFORMATION TECHNOLOGY"SH.A.
600633798
2020-08-13 6600 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Furnizim me shtrojë dhe mbulojë për nevojat e SHPMPF, ISSH dhe SHFSH”
209-20-5787-1-3-6
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE " Sankos " Sh.p.k.
600238093
2020-11-05 7713 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Format zgjedhore ( formularët zgjedhore) për zgjedhjet për Kryetare Komune ne Podujeve
320-20-512-1-3-5
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P.
810446072
2020-03-02 5627 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i rrugës Lam -Kllokoq komuna e Novobërdës
654-20-6653-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL " GLOBUS CONSTRUCTION-S " SH.P.K.
810093344
2020-10-28 1659 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me veshmbathje për personelin e QKMF
615-20-6938-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL N.T.SH. " ETNO - ART "
601292783
2020-11-25 4832 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim dhe instalim i gazrave medicionale - Oksigjenit, ajrit te komprimuar
10/220/70050/00000/0731-20-3127-1-3-6
SPITALI "SHEIKH ZAYED" N.T.SH. " Elektromontimi "
600015102
2020-09-18 9564 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Materialet promovues - pjesa parë
635-20-2605-2-3-6
KOMUNA E PEJES Shpend N. Belegu B.I.
810756679
2020-06-26 8200 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pune shtese Asfaltimi i rrugëve në fshatin Cërrnillë – projekt dy vjeçar-
656-20-2204-5-3-5
KOMUNA FERIZAJ " Rahovica Comerce " SH.P.K.
810165903
2020-11-05 9628 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material sanitar për nevojat e QKMF-së Dr. “Shpëtim Robaj” në Malishevë
62500-20-2409-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-07-10 29617 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Projekte të vogla brenda Drejtorisë së turizmit. Realizimi i projektit Dimri Kulturor
622-20-7810-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Sfinga SH.P.K.
810600280
2020-12-30 9775 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i shtratit të Lumit Lumbardh në Deçan-Punë shtesë
631-20-3609-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN " Infra-Plus " SH.P.K.
810175225
2020-07-24 294560 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka IT opreme
GRA618-20-2514-1-2-1
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA ARITECH
810821828
2020-08-17 22713 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere.
70433736-21-1145-1-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " BAK - ING " SH.P.K.
810116211
2021-04-26 5672 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi i banjove në shkollën shtjefën Gjeqovi në Janjevë
613-20-647-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN N.T.P. "EURO COOP "
600102983
2020-05-06 10548 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Vegla Pune
Vete Financim-20-669-1-1-1
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. KLATEO L.L.C.
811399791
2020-09-11 128461 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Rindërtimi i Lapidarit të Dëshmorëve në Hereq” - Gjakovë, Faza e –II-të
253-20-6153-5-2-1
AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS ( AMKMK ) "Al-Group" SHPK
810817588
2020-11-06 18000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me rrotulla kthyese me brinjë dhe te çelikta
KEK-20-8521-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ND SH.P.K.
810871609
2021-03-04 49324 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNZIM ME GYPA PER RIPARIM TE KANALIZIMIT NE SFERK
634-20-7092-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N.P.T. " PROGRESS "
811288746
2020-11-23 4067 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Ndërrues te Shpejtësive , Brezona dhe Pompë Hidraulike
Vete Financim-20-3258-1-3-6
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. " DIELLI CONSTRUCTION & EQUIPMENT " SH.P.K.
810052910
2020-08-28 9888 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Art në hapësirat publike (jepi ngjyrë Prishtinës)
616-20-7964-2-2-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " T Consulting " SH.A.
601024772
2021-02-15 50350 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me mjete te renda për Asfalt
(Furnizim me Kamion Vetëshkrakues lot 2)
"NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE" SH.A. " DIELLI CONSTRUCTION & EQUIPMENT " SH.P.K.
810052910
2020-12-03 121929 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kontrolla Teknike e Automjeteve te KPMM-se
318-20-2666-2-3-6
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE EUROSTANDARD COMPANY SH.P.K.
810796063
2020-07-15 1890 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Asfaltimi i rrugëve dhe kanalizimit në fshatin Pjetershticë (Punë Shtesë)
617-20-3851-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL "ARLINDI"SHPK
811049916
2020-08-04 3978 €

50 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky