2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pjesë ndërrimi për eskavator me vemëza
KEK-20-3410-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.P. " Solar "
600211289
2020-10-15 32320 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me elektromotora per kompresora-tersa
KEK-21-406-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Segment Kosova " SH.P.K.
601711593
2021-03-30 9191 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me një (1) kamion për bartjen e mbeturinave
UNITETI-20-3423-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. N.P.SH. "Elta"
600233879
2020-09-16 27150 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me paisje të vogla për nevojat e drejtorisë DSHP-së
622-20-6562-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " IT MARKET " SH.P.K.
600662557
2020-11-25 9750 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me drunjë dhe dërrasa për Minierë
12997 12998-21-1009-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " ALMAKOS -GROUP " SH.P.K.
600067799
2021-03-30 9794 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pune shtese ne ndertimin e Gjykates ne Fushe Kosove
328-19-9445-5-2-5
Këshilli Gjyqësor i Kosovës " Kompania Prishtina " Sh.p.k
600109723
2020-04-01 23683 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Ndërtimi i objektit te Qendrës se Mjekësisë Familjare ne Strellc te Epërm”
206-20-7429-5-2-1
MINISTRIA E SHËNDETËSISË CONSTRUMAX SH.P.K.
811273739
2021-02-01 258377 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i rrugës Sahit Tixhja , Tetova , Sadri Guraziu , Kroi , Evetari në Bllacë- Faza dyte
624-20-5073-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-10-28 25797 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kshilltar per modulin Menaxhimi i Kontratave sistemi E-Prokurim
611-21-395-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL Majlinda Kurrumeli
1231839778
2021-03-26 4390 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dezinfektimi i të gjitha objekteve publike dhe rrugëve lokale në kompetenc të Komunës me qëllim të marrjes së masave preventive kundër Virusit COVID-19
655-20-6441-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL D D D SH.P.K.
811319955
2020-11-19 49970 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks Kontratë për ndërtimin e memorialit të Komandant Drinit
622-20-8255-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2020-12-15 13876 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renoviranje toaleta u Gimnaziji u Severnoj Mitrovici
647-20-1591-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-06-02 29927 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me artikuj higjienik per familjet ne situat te veshtire ekonomike gjate situates me COVID 19
616-20-6095-1-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Proex SH.P.K.
810806862
2020-12-08 18060 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi i Zhveshtore ne Sodovinë te Jerlive
657-20-4333-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL VITI Nuhi Azemi
810786189
2020-09-11 2495 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me pajisje te teknologjise inforrmative
PR 2019-21-1641-1-3-6
N.P.L." PALLATI I RINISË " SH.A. Botek shpk
600151328
2021-04-21 9591 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Autoambulancë për nevojat e ISSH-së”
209-21-1142-1-2-1
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE LEDI MED SH.P.K.
810199613
2021-04-26 38850 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe Instalimi i pajisjeve Laboratorike për FIEK nga Projekti ERASMUS.
(Furnizimi dhe instalimi i sistemit të sensorëve për ujë, ajër dhe detektimin e telefonave mobil (smart) Specifikimi Teknikë i sistemit të Rrjetit pa Tela të Sensorëve në lumin Sitnicë)
UNIVERSITETI I PRISHTINËS IMPACT SH.P.K.- Dega në Kosovë
810844028
2020-09-09 25293 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Dru për Ngrohje për githa Njësite Operative te KRM “Pastrimi”, Prishtinë
Vete Financim-20-5841-1-3-6
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. N.P.SH. " SVARÇA "
600397310
2020-11-12 9600 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Transporti i nxënësve në Shkollat ,,Rexhep Mala’’ dhe ,,Abdullah Krashnica” dhe anasjelltas-Ritenderim
KM653-20-9-2-3-6
KOMUNA E KAMENICES " VICTORIA TOURS " SH.P.K.
600600672
2020-01-27 9888 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me materiale( kimikate) laboratorike
12997 12998-21-2363-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " UNI- LAB " SH.P.K.
810153461
2021-05-21 4901 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punët shtesë për projektin Mbindërtimi i objektit ekzistues të GJKK-së
243238-20-1204-5-2-5
GJYKATA KUSHTETUSE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS "Çeta -General Invest Group "
600040753
2020-05-07 34044 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

SERVISIMI I APARATEVE PËR SHUARJEN E ZJARREVE
623-20-4825-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N.T.SH. " Haxhi Benz "
601295042
2020-10-12 4242 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pajisje higjienike për mbrojtje nga Covid 19
Vete Financim-20-1363-1-3-5
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. Agron Commerce SH.P.K.
810364216
2020-05-05 4999 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me gjenerator për disa shkolla dhe QEAP Qerdhja-Lipjan
613-20-7562-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN N.N.SH."A & E COM"
602067862
2020-12-04 2195 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punë shtesë Ndërtimi i kanalizimit i ujerave të zeza në fshatin Novoselle, Radac, Jabllanice e madhe, Dubove e madhe dhe Ozdrim
210-20-1958-5-2-5
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor ILEAA - GR SH.P.K.
810199035
2020-06-12 69696 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sherbimet e dezinfektimit të hapsirave publike.
652-20-1779-2-3-5
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK N.T.SH."ATOMIZERI D.D.D."
600411954
2020-05-18 2904 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDERTIMI I AMBULANTES DHE ZYRES SE VENDIT NE UJMIR
634-20-2373-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N.N.P. "EURO CONSTRUCTION"
600986866
2020-07-21 48716 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pastrimi i veturave të MKK-së
211-20-1206-2-3-6
MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM " AS Tech " SH.P.K.
601262611
2020-05-18 2490 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e automjeteve Ford transit Costom-kombi 1+8
KEK-20-3056-2-3-5
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.SH.T."A.S.VALI"
600227509
2020-09-09 6869 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Plotësimi i projektit me sasi shtes për ndërtimin e objektit të shkollës fillore “Luigj Gurakuqi” në Podujevë
208 Udheheqesi-20-5112-5-2-5
MINISTRIA E ARSIMIT N.N.SH. " TOP PROJEKT "
600381628
2020-11-09 69995 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pajisje për Fakultetin e Gjeoshkencave
97900-20-7034-1-3-6
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2020-11-20 9075 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbimet e konsulencës - Zyrtar për teatër
KM653-20-8364-2-3-6
KOMUNA E KAMENICES Natyrë Kallaba
1232256393
2021-01-01 2940 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Fusha e trashigimisë kulturore dhe arkitektonike{rregullimi i mullirit në Graboc}
OB614-20-3342-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ N.T.Sh.,,Marash - Shped" Sh.p.k
600526315
2020-09-04 37885 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rritja e Kapaciteteve te Oksigjenit-Njesive të paneleve te shperndarjes të oksigjenit pran shtretërve të pacientëve.
70010-20-8237-2-3-6
SPITALI REGJIONAL - PRIZREN N.T.SH. " Elektromontimi "
600015102
2020-12-22 9770 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT KRENA PJESA E TRETË “ Yllka Domi” deri në rrunën “ Ismail Qemajli, Gjakovë
632-20-8256-5-2-5
KUVENDI I KOMUNËS VB. TOFAJ
810962193
2020-12-17 77800 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rehabilitimi rruges ne fshatin Pogragj L=1675m'
651-20-7802-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2021-02-19 19996 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të sigurimeve shëndetësore dhe sigurimi i shëndetit në udhëtim
102-20-5975-2-3-6
ZYRA E PRESIDENTIT TË REPUBLIKES SE KOSOVËS SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A.
811291484
2020-11-06 9360 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja dhe montimi i kamerave për institucionet publike në Deçan
631-20-6396-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN K.S. Besa Security SH.P.K.
810500406
2020-11-02 7991 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me perde dhe tepiha për nevojat e AMK-së
204-20-8131-1-3-6
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Euro Roleta SH.P.K.
810814188
2020-12-31 1966 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne per nevojat e Postes Hibride
vetak-21-110-1-2-1
POSTA E KOSOVËS SH.A EUROPRINTY
810444878
2021-04-02 17386 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinsektimi (3D) i hapësirave ne objektet e brendshme të UHZ-së
uhz-20-5930-2-3-5
UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË "KRASNIQI"SH.P.K.
600387882
2020-10-09 2995 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sherbimi mirembajtjes se kamerave te sigurise
102-20-400-2-3-5
ZYRA E PRESIDENTIT TË REPUBLIKES SE KOSOVËS 3ANGLE SH.P.K.
811336793
2020-03-10 2227 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirmbajtja dhe servisimi i sistemit të ventilimit dhe klimatizimit në Klinikën e Kardiokirurgjisë
701-20-7186-2-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "HVAC SYSTEM CO." SH.P.K.
810051417
2021-05-17 68000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pastrimi i rezervoareve te naftes
KEK-20-4363-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. MAZREKU SH.P.K.
811303784
2020-09-17 1770 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Kimikale (Hipoklorit natriumi-NaOCL dhe Klor të gazet- CL2)
nuk ka-21-595-1-2-1
Komp. Rajon Ujësjellësit''Hidromorava'' SH.A. Afrim Sadriu B.I.
810661779
2021-04-09 59810 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me aparate saldimi
KEK-20-5807-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. VIVAB SH.P.K.
810805997
2020-12-16 18566 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i trotuareve (llot II) - punë shtesë
615-20-5537-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL Toifor Sh.p.k.
600090633
2020-10-12 32196 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i depove te armatimit ne kazermen e FSK-se ne Ferizaj, Gjilan dhe Istog( Project 2 vjeçar)
217-20-4036-5-1-1
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË ADA CONSULTING GROUP SH.P.K.
810794215
2020-11-17 699874 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim Emergjent me Maska FFP2 dhe Rroba mbrojtese kunder CoronaVirusit
220-20-970-1-3-5
SPITALI FERIZAJ "RIMI-ALTEX"SH.P.K.
600623971
2020-03-26 5750 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me tiketa të peshores
UNITETI-21-9-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. ' Migros - 2 ' SH.P.K.
810017310
2021-02-11 2300 €

50 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky