2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Riparimi i sinjalizimit dhe mbrojtjes ne bllokun A4
KEK-20-3017-5-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. NTP ,, Elektro D-T Projekt "
600180161
2020-09-07 149256 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I OBJEKTIT TË FAKULTETIT TË ARTEVE (ekzekutimi I pozicioneve të pa parapara dhe të paparshikuara) PAS REVIDIMIT TË PROJEKTIT
uhz-20-8178-5-2-5
UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË Rexha
810515223
2020-12-14 369328 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim më Material Elektrik
70433736-21-1130-1-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " ELEKTRO - GG " SH.P.K.
601725990
2021-04-22 9810 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Qasja dhe shfrytezimi i platformes ZOOM per Video komunikim për nevojat e Akademisë se Drejtesise
UA/2016-20-6020-2-3-6
Agjencia Qendrore e Prokruimit ARITECH
810821828
2020-11-12 2479 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me tableta për shkollat e Komunës së Prizrenit
622-20-8447-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT EUROPRINTY
810444878
2021-03-03 65330 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i rrugës Skifter Arifi-Krahu 1
651-20-4756-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K.
810652942
2020-09-30 20264 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbimet e sigurimit të palëve të treta
10908-20-531-2-3-6
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. LINK INSURANCE BROKERS SH.P.K.
811310185
2020-05-01 1980 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i rezervarit të ujit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Zaplluxhe ( RITENDERIM)( punime shtesë)
621-20-6960-5-3-5
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI Ridvan Elezi B.I.
811271642
2020-11-16 2269 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi,montimi dhe funksionalizimi i pajisjeve per kontrolldhe barriera ne Objektet e Sistemit Prokurorial te Kosoves
250-20-6844-1-2-5
PROKURORIA E SHTETIT TETRONIKS L.L.C.
810863325
2020-11-09 27982 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Usluge fizickog obezbedenja opštinskih objekata
(Shërbimet e sigurimit fizik për objektet komunale)
GRA618-21-2551-2-3-5
SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA "MEB"L.L.C.
810975576
2021-05-12 7140 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i rrugeve . Rrustem Elshani (te vorrezat), Pjeter Budi , Xhemaj Kada në Sllapuzhan.Ndërtimi i rrugës Afrim Buqa në Luzhnicë.Ndërtimi i rrugeve lokale Isuf Meta segment, në Javor-Faza e dyte
624-20-5085-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-11-11 10665 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renoviranje sportskog terena i uredenje dvorišta u osnovnoj školi Branko Radicevic u Severnoj Mitrovici
647-20-1678-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-05-29 85997 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë
KRURGJA-20-335-2-3-5
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. Fatmir Murtezaj
811261916
2020-03-12 4740 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me makinizëm për vizatimet e fëmijëve
616-21-1788-1-3-6
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES ETIANI
811224766
2021-05-17 9876 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2021-2022-2023-RITENDER-3
vetak-20-8249-2-3-6
POSTA E KOSOVËS SH.A " ARENA COMPANY " SH.P.K.
810194720
2021-01-06 2697 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Hapja e rrugëve fushore- Faza e III- të
636-20-1695-5-2-1
KOMUNA E JUNIKUT VB. TOFAJ
810962193
2020-06-11 40851 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Plotesimi I dokumentacionit per kushtet dhe leje ndertimore per objektin teknik per sistemin e radiove ne Germi
254-20-425-2-3-6
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR BLENOR SH.P.K.
811224005
2020-09-22 4779 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës dhe montimi i paisjeve të kuzhinës LOT 1- Renovimi i kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës LOT 2- Montimi i paisjeve të kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës
(LOT 2- Montimi i paisjeve të kuzhinës në çerdhen Pëllumbat e Paqës)
KOMUNA E PEJES N.P.SH. " ONI DESIGN "
600312574
2020-09-30 68933 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Ciment
12997 12998-21-857-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " JEFES GROUP SH.P.K.
811487679
2021-03-23 3461 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I OBJEKTIT TË ÇERDHËS SË FËMIJËVE NË FSHATIN RATKOC
623-20-3129-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË NPN EUROING SH.P.K.
811302281
2020-07-10 39968 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dezinfektimi i objekteve dhe hapësirave publike
615-20-932-2-2-5
KUVENDI KOMUNAL D D D SH.P.K.
811319955
2020-04-13 93530 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Matja e Kënaqëshmerisë së Konsumatorëve për Furnizim me Ujë dhe Shërbime të Kanalizimit
70433736-20-36-2-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. " COMPASS IT " SH.P.K.
601250012
2020-02-10 3044 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Blerja e një veture të terrenit e kombinuar me kabinë dyshe dhe bartje të ngarkesës - automjet komandues për BPZ-Prishtinë
616-20-3076-1-2-1
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " AUTOTRADE " SH.P.K.
600289260
2020-08-14 47790 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK NË INSTITUCIONET EDUKATIVO-ARSIMORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS
62500-20-5645-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE EDONI OIL
811150961
2021-01-19 32041 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnzimi me papuçe frenuese për lokomotiva
10908-20-2778-1-2-1
OPERIMI ME TRENA I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS "TRAINKOS" SH.A. " Omega - I " SH.P.K
601071004
2020-08-19 13680 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I MUZEUT NË KRUSHË TË MADHE
623-20-5659-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË NPN EUROING SH.P.K.
811302281
2020-11-26 148918 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me material laboratorik për QKMF-Dragash –RITENDERIM
621-21-1522-1-3-6
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.T.SH. " Atom - Med "
600374326
2021-04-22 1965 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Blerja e kontenjerëve për vendbanimet e Komunës së Fushë Kosovës
612-20-5547-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË Seykos SH.P.K.
810547474
2020-11-05 68496 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Opremanje sanitetskog vozila
641-20-3792-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ N.SH.T " NERAMED "
601095286
2020-09-15 15240 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pastrimi dhe rregullimi i lumenjëve në Komunë - Reqan ,Mushtisht ,Terrnje ,Gelancë ,Vraniq ,Semetisht ,Leshan ,Sopijë-Faza e dytë
624-20-5683-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË N.T.P."PONI"
600446901
2021-01-15 84125 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndertimi dhe zgjerimi i rrjetit te kanalizimit dhe rrugeve ne fshatin Mollopolc - Faza II
617-20-5328-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Dashnim Jashari B.I.
810624082
2020-10-09 34722 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dezinfektimi emergjent i gjitha objekteve dhe hapësirave publike
632-20-998-2-2-5
KUVENDI I KOMUNËS N.T.SH."Truly Nolen" SH.P.K.
600115621
2020-03-31 98800 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rikonstruimi I rrugeve “Karl Gega”Ali Pashe Tepelena” dhe Gazemend Zajmi
616-20-4861-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K.
810962309
2020-10-02 66585 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me paisje medicinale për nevojat e shërbimeve shëndetësore të QKMF-së,QMF-ve dhe AMF-ve
622-20-7054-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " KONTI " SH.P.K.
810029753
2020-12-23 60435 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Organizimet e festave të fund vitit
632-20-6603-1-2-1
KUVENDI I KOMUNËS N.T.P. " LIVING STUDIO "
600387866
2020-12-14 29406 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

REHABILITIMI I RRUGEVE TE ASFALTUARA NE KOMUNEN E DRENASIT-PROJEKT DY VJEQAR
611-21-337-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL LIMORA SH.P.K.
810858079
2021-04-22 49817 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me reagenca per hormone
72701-20-5578-1-3-6
INSTITUTI I MJEKSIS PUNES KOSOVËS "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
600399217
2020-10-08 4971 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi i oborreve dhe parkingjeve te QKMF, QMF dhe AMF, - Punë Shtesë
624-20-8261-5-3-5
KOMUNA SUHAREKË Lumni Kokollari B.I.
600947305
2020-12-22 1484 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi dhe meremetimi i platos rreth BKK-se.
90900-20-3791-5-3-6
Biblioteka Kombetare e Kosoves "Al-Group" SHPK
810817588
2020-08-14 9590 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe montimi i serave
612-21-1637-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË N.T.P. " Adri Zaun - Rrethoja "
600035423
2021-05-03 43985 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me material higjenik
657-20-4950-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL VITI N.T.SH. " TRADITA TREGTARE "
601289037
2020-10-22 9182 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDERTIMI I TRIBINAVE NE STADIUMIN E FUTBOLLIT DEMUSH MAVRAJ-ISTOG
633-20-5372-5-3-5
KOMUNA E ISTOGUT ,,Menti" Sh.p.k.
810298556
2020-12-03 9369 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me dizne te brenerave për bllokun B2.
KEK-20-5716-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Omega - I " SH.P.K
601071004
2020-11-12 3958 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Asfaltimi i rrugës Restelic-Strazimir (projekt tre vjeqar)
621-20-4477-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI RENELUAL TAHIRI SH.P.K.
810610099
2020-09-17 494440 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks kontratë për ndërtimin e kanalizimit në fshatin Zhur i ri në Prizren
622-20-1817-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " EdiBau- ing " SH.P.K.
601597779
2020-05-13 9564 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM DHE MONTIM I KAMERAVE
70020-20-1216-1-3-6
SPITALI REGJIONAL "PROFESSIONAL ALARM" L.L.C.
810321498
2020-05-08 4872 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i shkollës fillore në Gjyrkoc (Punë Shtesë)
617-20-5363-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL NNP CTA SH.P.K.
811322776
2020-09-22 15374 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i ndërtesave Qeveritare dhe Institucioneve Arsimore- ‘’Lot 1- Komisioni i pavarur për miniera dhe minerale dhe Agjencia e Kosovës për mbrojtjen e mjedisit – Prishtinë’’
214-20-7989-5-2-5
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME " ZENITH GROUP " SH.P.K.
810150566
2021-03-03 75214 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me paisje mjeksore dy llote
(Furnizimi me paisje mjeksore per repartin e ortopedis)
SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË " KosovaMed Healthcare " SH.P.K.
601670947
2020-11-06 39380 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndertimi I Rrjetit të Rrugëve në lagjën Geci, Bushgega, Sekiraqa, Halili, Canollëve, Qazim, Osmonët, Borovcët, Bilalli, Brahimi, Sejda dhe Haradinajt në Prapashticë dhe Marec ----- Lot 1
616-20-5291-5-3-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES BASHKIMI METI SH.P.K.
811336529
2020-09-22 4891 €

50 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky