2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

FURNIZIM ME PAKO USHQIMORE-HIGJENIKE PËR FAMILJET ME KUSHTE TË RËNDA EKONOMIKE DHE SOCIALE TË SHKAKTUAR NGA PANDEMIA COVID-19
62500-20-1858-1-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " PAJTIMI " SH.P.K.
810125452
2020-05-21 22175 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Sigurimi i Operimeve per Sherbimet e Navigimit Ajror
254-20-6149-2-2-1
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C.
601108386
2020-12-11 169991 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i shtepis se pleqve në Prizren
622-21-818-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2021-05-03 234330 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me goma te jashtme per damper
KEK-21-1106-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ,, Eurogoma " Sh.p.k.
600232061
2021-04-13 7380 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim dhe instalimi i kabllos elektrik për kyçjen e Objektit të MKRS-së me rrjetin elektroenergjetik
701-20-928-1-2-5
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES ILEAA - GR SH.P.K.
810199035
2020-04-03 37893 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me Tape Drive LTO7 për Tape library TS3200
KEK-20-113-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. InterAdria L.L.C.
810819336
2020-03-02 7580 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me Toner
318-20-260-1-3-6
KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE Comtrade Computers O.K.
600018718
2020-03-04 3965 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me kushineta
KEK-20-3016-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. ECO TRADE SHPK
600157863
2020-08-21 6450 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me 2 (dy) llaptopa
UNITETI-20-7171-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. N.P.SH " Elektro Montimi"
600206553
2020-12-08 1372 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi me paisje mjeksore dy llote
(Furnizimi me paisje mjeksore per repartin e kirurgjis dhe ORL-se)
70040-20-5686-1-2-1
SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË " KosovaMed Healthcare " SH.P.K.
601670947
2020-11-06 39380 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me vajra motorik
KRMC-20-1871-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Çabrati"SH.A. INTER TRADING COMPANY SH.P.K.
811275347
2020-06-09 9115 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me material te Sterilizimit
10/220/70050/00000/0731-20-2342-1-3-6
SPITALI "SHEIKH ZAYED" PRO MEDICAL SH.P.K.
811394212
2020-09-18 6450 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me barna nga Liste e re Esenciale
(Lot 4)
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS "MEDITECH" SH.P.K.
810828270
2021-04-01 22405 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i Çerdhes për fëmije në lagjen Karagaq LOT 1- Ndërtimi i Çerdhes për fëmije në lagjen Karagaq - pjesa e parë LOT 2- Ndërtimi i Çerdhes për fëmije në lagjen Karagaq - pjesa e dytë – punët finale
(LOT 1- Ndërtimi i Çerdhes për fëmije në lagjen Karagaq - pjesa e parë)
635-21-1184-5-2-1
KOMUNA E PEJES Roza Komani B.I.
811129726
2021-05-20 247012 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Sigurimi Fizik i objekteve te Komunes - procedur e negocuar pa publikim
616-21-1551-2-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " SKYFTERAT - LIVE " SH.P.K.
600665709
2021-04-08 167040 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Projekte të vogla brenda drejtorisë së Turizmit- Konstruktimi i shtëpizave prej druri
622-20-8325-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Hysen Sopa B.I.
811042811
2021-02-23 17858 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi dhe vendosja e paisjeve dhe mjeteve pë funcionalizimin e Laboratorit te Gjeoshkencave.
(Llaptop per funksionalizimin e pajisje laboratorike)
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË Arhiko .ING O.P.
811274084
2020-11-19 12809 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizim me rrotë për vagoneta
12997 12998-20-4562-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " CMC GROUP " SH.P.K.
600004478
2020-09-21 11413 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Furnizimi dhe montimi i vinqit.
KEK-20-2007-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Profitech " SH.P.K.
810081646
2020-07-09 6496 €

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

Ndërtimi i depos qendrore të armatimit në kazermën e Prishtinës( projekt dy vjecare 2020 dhe 2021)
217-20-3550-5-2-1
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË N.P.T.'' Fanaj Inxhinjering ''
600033667
2020-09-07 280102 €

20 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky