2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Organizimi i trajnimeve për fermerët në lëmi të ndryshme
656-20-7105-2-3-6
KOMUNA FERIZAJ N.SH." Economic Developement Consulting "
601677951
2020-11-27 8840 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Mjete Mbrojtese Higjenike (Maska mbrojtese, dezinfektues, etj.)
70433736-20-997-1-3-6
KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL "PRISHTINA"SH.A. N.P.SH. " SVARÇA "
600397310
2020-04-15 7450 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi i disa shkollave me paisje-kositëse bari me derivate-Ritenderim
613-20-4958-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN " INFINITT " SH.P.K.
601614177
2020-09-24 3499 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rehabilitimi si dhe izolimi i fasades tek zyret kryesore ne Decan, si dhe ndertimi i shtepizes per roje , rrethoja si dhe vendosje e portes se metalit.
HIDRO-20-8132-5-2-1
KRU " Hidrodrini " SH.A. Ramiz Mala B.I.
810309882
2021-02-24 19779 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material për masat Anti Covid-19
(Furnizim me material për masat Anti Covid-19-Arsimi)
KUVENDI I KOMUNËS MADEKOS SH.P.K.
811560293
2020-12-01 83402 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Procedure e Negociuar pa Publikimi te njoftimit per kontrate - Vazhdim i Kontrates - Sigurim Fizik i Objektit Spitalor
220-70001-0731-21-2483-2-2-5
VEPRIMTARIT E SPITALEVE Kompania E Sigurimit Fizik Scorpion
810680092
2021-05-10 26981 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirmbajtja preventive dhe remonti per mullinjet e Bll A3,A4,A5 ne TCA
KEK-21-179-5-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " MONTING ENERGJETIKA " SH.P.K.
810798829
2021-03-24 440631 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIMI ME LAPTOP
101-20-744-1-2-1
KUVENDI I KOSOVËS N.T.P. " VLORA "
600155255
2020-07-01 19571 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe instalimi i modulit N4EFS0,kartelës ETF8 dhe pajisjes testuese OTDR portative
KOSTT-20-6627-1-2-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. InterAdria L.L.C.
810819336
2020-12-11 19942 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me instrumentacion për V.SH, fryset e blozes, pompat furnizuese
KEK-20-944-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. B & D ENGINEERING SH.P.K.
811470989
2020-10-29 16933 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i murit dhe sanimi i rrugës Kushavec-Kontratë dy vjeçare
632-20-5204-5-2-1
KUVENDI I KOMUNËS " Euroasphalt "Sh.p.k.
600128468
2020-10-22 149361 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Izgradnja lokalnih puteva u Opštini Klokot
660-20-3223-5-2-1
KOMUNA E KLLOKOTIT "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2020-11-09 39335 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe montimi I tubit te rentgenit
VU644-21-1375-1-2-1
"KOMUNA E VUSHTRRISË" LEDI MED SH.P.K.
810199613
2021-05-24 14757 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me paisje të TI-së-NJIF-K për vitin 2020 - Ritender
MF201-20-5402-1-2-1
Ministria e Finacave InterAdria L.L.C.
810819336
2020-10-27 14552 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Punime shtesë ne projektin Ndërtimi dhe Renovimi i Objekteve Shëndetësore LOT 2 – Ndërtimi i Aneksit te Urgjencës dhe Renovimi i QKMF ne Deçan”
206-20-7043-5-2-5
MINISTRIA E SHËNDETËSISË "HARST Group" SH.P.K.
810025090
2020-12-03 28719 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME PAISJE PER KABINETIN E INFERMJERIS –FARMACIS SHML “FEHMI LLADROVCI”
611-20-7691-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " Interlab" SH.P.K.
601678008
2020-12-08 9799 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës ,,Rehabilitimi i rrugës Rajonale Zhur-Dragash-Brod, Loti 1 – A2”
205-21-2199-5-2-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES RENELUAL TAHIRI SH.P.K.
810610099
2021-05-07 330091 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me IBM LTO-7 Ultrium Data Cartridge
?-21-354-1-3-6
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. " NOVUS " SH.P.K.
600834065
2021-03-08 8590 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i Objektit te Administratës - Punime Shtesë
21432700-21-464-5-2-5
AGJENCIA E MENAXHIMIT EMERGJENT "AL-BER" SH.P.K.
810134411
2021-02-22 70396 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDERTIMI FUSHAVE NDIMESE-FUSHA E TENISIT
634-21-2099-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS . Limit L & B SH.P.K.
810593617
2021-05-24 34505 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RENOVIMI I NYJEVE SANITARE NE SHKOLLA
611-20-5501-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL " IZO - H " SH.P.K.
810105842
2020-11-06 27888 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i Urave në pjesën perëndimore të Unazës Qendrore” - pune te paparapara
616-20-1954-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Rexha
810515223
2020-07-28 149707 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rekonstrukcija fasade zgrade u ulici Knjaza Milosa br.32
647-21-1463-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2021-04-23 74977 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me kompjuter dhe llaptop per nevojat e MM-se dhe FSK-se e ndare ne dy pjesë- lot
(Furnizim me kompjuter)
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË S.D.S " SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTION " SH.P.K.
600609905
2020-10-19 98368 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim dhe montimi i paisje për sisitemin e pritjes me radheë në QKMF- Shtime
617-21-2190-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL " Matrix IM " SH.P.K.
810001959
2021-05-17 3780 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me senzor për detektimin e rrotave.
27700-20-8296-1-3-6
INFRASTRUKTURA E HEKURUDHAVE TË KOSOVËS-"INFRAKOS"SH.A. Shkumbin Bytyqi B.I.
810982464
2021-01-01 3971 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Angazhimi i Ekspertit për vlerësimin e kushteve dhe kritereve për mbrojtje nga rrezatimi në Kliniken e Radiologjisë
701-20-1198-2-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES " GAMMA EXPERTS" SH.P.K.
810026387
2020-06-03 8800 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Masat mbrojtse kunder Koronavirusit COVIT-19
70433702-20-873-2-3-5
K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. SAMIRE OSMANI B.I.
601544499
2020-03-17 3881 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndertimi i kafazit te ashensorit ne QKMF kryesore ne Gjakove
632-20-7486-5-3-6
KUVENDI I KOMUNËS " EJONA " SH.P.K.
810089913
2020-12-10 4212 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kubëzimi i rrugëve në fshatin Brezne
621-20-5396-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.N." BRRUTI ING "
600751946
2020-10-19 58997 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me artikuj ushqimor të domosdoshem për familjet me nevoj mer rastin e shfaqjes së pandemis COVID -19
635-20-1208-1-2-5
KOMUNA E PEJES Express Store SH.P.K.
811351890
2020-04-20 99743 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks kontratë punime shtesë për ndërtimin e zyres së gjendjes civile në Mushnikovë
622-20-3750-5-3-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT E B GRUP SH.P.K.
811340603
2020-08-18 4599 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me paisje për shërbim te mbajtjes së ushtrimeve Laboratorike-SHFILE per mbajtjene ushtrimeve për Student.
97900-20-5586-1-3-6
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2020-11-19 3481 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I SHKOLLËS FILLORE NË RETI
623-20-4217-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N.N.T. " Etniku "
600366323
2020-08-27 32500 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

ZGJERIMI DHE RIPARIMI I RRUGES NGA GRABLAT GJERE TE LUGU I ZAJMIT.
633-20-5917-5-2-1
KOMUNA E ISTOGUT " SIB " SH.P.K.
600242325
2020-11-06 19655 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDERTIMI I PLLATOVE PËR NXËNSË DHE TROTUAR ME KUBEZA
611-20-5923-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.N.T. Milazim Shala
600071980
2020-11-26 37804 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

VAZHDIMI I GARANCISË DHE MBËSHTETJES PËR DELL BLADES DHE EMC STORAGE
MF201-21-53-1-2-1
Ministria e Finacave Infosoft Systems SH.P.K.
811159476
2021-03-03 46555 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Snabdevanje opremom za delovanje u vanrednim situacijama
661-20-3901-1-3-6
KOMUNA RANILLUG " HIDRO-ING " SH.P.K.
601221104
2020-08-19 2778 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava
(Prokurimi i pajisjeve mbrojtëse dhe dezinfektuesve)
646-21-1701-1-3-5
KUVENDI KOMUNAL SLOBODAN PETROVIC I.B.
810189565
2021-04-20 9995 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me vegla pune LOT I Furnizim me velga pune (Ri-tender)
HIDRO-20-3694-1-3-6
KRU " Hidrodrini " SH.A. Selver Shala B.I.
810600389
2020-08-20 6331 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RIPARIMI I SHTËPISË SË KULTURËS NË RATKOC
623-20-7362-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË NPN EUROING SH.P.K.
811302281
2020-11-23 11582 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Organizimi i puntorise per 17 persona per shqyrtimin e hartave zonal te Komunes se Lipjanit
613-20-6779-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN Naser Sadiku B.I.
810371914
2021-01-06 2893 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dezinfektimi EMERGJENT i hapsirave te disa Objekteve Skollore për shkak te [Infektimit te Personelit dhe nxënsve] me virusin KOVID 19
642-20-8278-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË Shaqir Brahimi B.I.
810555203
2021-01-29 3243 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka opreme za vizuelnu prezentaciju za potrebe srednjih škola u Severnoj Mitrovici
647-20-7230-1-3-6
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA ANASTASIJA GROZDANOVIC I.B.
810113530
2020-11-19 5400 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka kardiološke sonde za potrebe Doma zdravlja „Zvecan“
646-20-7016-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL N.T.SH."Koslabor"
810635188
2020-11-24 5975 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Akordimi i veglave muzikore
632-21-1353-2-3-6
KUVENDI I KOMUNËS N.SH. " AKORDI "
601088827
2021-05-12 1986 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks kontratë për ndërtimin e objektit shkollorë Dy Dëshmorët në Piranë faza e dytë
622-20-4745-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT Ridvan Elezi B.I.
811271642
2020-09-11 52747 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Furnizim me instrumente kirurgjike për Klinikën e Kirurgjisë Plastike” -Ritender
701-20-3141-1-3-6
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES KO MED L.L.C.
811564948
2020-09-14 7790 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i disa tereneve sportive
615-20-3712-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL Olti Trasing SH.P.K.
810514291
2020-10-05 198842 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kompletimi i objektit Administrativ në NJ.P Batushë-Ritender
KRURGJA-20-2631-5-2-1
Kompania Rajonale e Ujësjellësit " GJAKOVA " SH.A. LIMITPROJECT SH.P.K.
811312561
2020-08-26 180832 €

50 / 736

Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

1194

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

715

Afatet kohore

448

Tender me poentim të çmimit

94

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

17

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

12

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

2

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KUVENDI KOMUNAL | 213
2KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 148
3QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 84
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 68
5KOMUNA SUHAREKË | 61
6KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 60
7" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " | 57
8KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 51
9KOMUNA E ISTOGUT | 50
10MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE | 49
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
2 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
3 11638 Rekonstrukcija Kninske ulice u Zvecanu | 2
4 1604 Sanimi i objektit të Biblotekës Universitare | 2
5 2048 Furnizim e paisje Teknike | 2
6 7733 Nabavka decijih paketica za potrebe Opštinske administracije Severna Mitrovica | 2
7 9601 Sigurimi Fizik i Objekteve | 2
8 9729 Furnizim me një veturë të përdorur për nevojat e administratës (ritender) | 2
9 5607 Nabavka specijalizovane lecnicke opreme za Zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici | 2
10 9320 FURNIZIMI ME PELET PER NEVOJA TE SHTEPISE PER KOMUNITETE NE GURRAKOC. | 2

Kontakt
Clicky