2401/27667

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pjesë ndërrimi për eskavator me vemëza
KEK-20-3410-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.P. " Solar "
600211289
2020-10-15 32320 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me elektromotora per kompresora-tersa
KEK-21-406-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Segment Kosova " SH.P.K.
601711593
2021-03-30 9191 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me një (1) kamion për bartjen e mbeturinave
UNITETI-20-3423-1-2-1
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. N.P.SH. "Elta"
600233879
2020-09-16 27150 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me paisje të vogla për nevojat e drejtorisë DSHP-së
622-20-6562-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT " IT MARKET " SH.P.K.
600662557
2020-11-25 9750 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me drunjë dhe dërrasa për Minierë
12997 12998-21-1009-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " ALMAKOS -GROUP " SH.P.K.
600067799
2021-03-30 9794 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pune shtese ne ndertimin e Gjykates ne Fushe Kosove
328-19-9445-5-2-5
Këshilli Gjyqësor i Kosovës " Kompania Prishtina " Sh.p.k
600109723
2020-04-01 23683 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Ndërtimi i objektit te Qendrës se Mjekësisë Familjare ne Strellc te Epërm”
206-20-7429-5-2-1
MINISTRIA E SHËNDETËSISË CONSTRUMAX SH.P.K.
811273739
2021-02-01 258377 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i rrugës Sahit Tixhja , Tetova , Sadri Guraziu , Kroi , Evetari në Bllacë- Faza dyte
624-20-5073-5-2-1
KOMUNA SUHAREKË " ISEFERI " SH.P.K.
810106204
2020-10-28 25797 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Kshilltar per modulin Menaxhimi i Kontratave sistemi E-Prokurim
611-21-395-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL Majlinda Kurrumeli
1231839778
2021-03-26 4390 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Dezinfektimi i të gjitha objekteve publike dhe rrugëve lokale në kompetenc të Komunës me qëllim të marrjes së masave preventive kundër Virusit COVID-19
655-20-6441-2-2-1
KUVENDI KOMUNAL D D D SH.P.K.
811319955
2020-11-19 49970 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Aneks Kontratë për ndërtimin e memorialit të Komandant Drinit
622-20-8255-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT "ALBOSS"SH.P.K.
601617999
2020-12-15 13876 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renoviranje toaleta u Gimnaziji u Severnoj Mitrovici
647-20-1591-5-2-1
OP\u0160TINA SEVERNA MITROVICA "RAD" D.O.O.
810091687
2020-06-02 29927 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me artikuj higjienik per familjet ne situat te veshtire ekonomike gjate situates me COVID 19
616-20-6095-1-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES Proex SH.P.K.
810806862
2020-12-08 18060 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi i Zhveshtore ne Sodovinë te Jerlive
657-20-4333-5-3-6
KUVENDI KOMUNAL VITI Nuhi Azemi
810786189
2020-09-11 2495 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me pajisje te teknologjise inforrmative
PR 2019-21-1641-1-3-6
N.P.L." PALLATI I RINISË " SH.A. Botek shpk
600151328
2021-04-21 9591 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Autoambulancë për nevojat e ISSH-së”
209-21-1142-1-2-1
MINISTRIA E PUNES DHE MIREQENIES SOCIALE LEDI MED SH.P.K.
810199613
2021-04-26 38850 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi dhe Instalimi i pajisjeve Laboratorike për FIEK nga Projekti ERASMUS.
(Furnizimi dhe instalimi i sistemit të sensorëve për ujë, ajër dhe detektimin e telefonave mobil (smart) Specifikimi Teknikë i sistemit të Rrjetit pa Tela të Sensorëve në lumin Sitnicë)
UNIVERSITETI I PRISHTINËS IMPACT SH.P.K.- Dega në Kosovë
810844028
2020-09-09 25293 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Dru për Ngrohje për githa Njësite Operative te KRM “Pastrimi”, Prishtinë
Vete Financim-20-5841-1-3-6
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. N.P.SH. " SVARÇA "
600397310
2020-11-12 9600 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Transporti i nxënësve në Shkollat ,,Rexhep Mala’’ dhe ,,Abdullah Krashnica” dhe anasjelltas-Ritenderim
KM653-20-9-2-3-6
KOMUNA E KAMENICES " VICTORIA TOURS " SH.P.K.
600600672
2020-01-27 9888 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me materiale( kimikate) laboratorike
12997 12998-21-2363-1-3-6
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " " UNI- LAB " SH.P.K.
810153461
2021-05-21 4901 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punët shtesë për projektin Mbindërtimi i objektit ekzistues të GJKK-së
243238-20-1204-5-2-5
GJYKATA KUSHTETUSE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS "Çeta -General Invest Group "
600040753
2020-05-07 34044 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

SERVISIMI I APARATEVE PËR SHUARJEN E ZJARREVE
623-20-4825-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË N.T.SH. " Haxhi Benz "
601295042
2020-10-12 4242 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pajisje higjienike për mbrojtje nga Covid 19
Vete Financim-20-1363-1-3-5
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. Agron Commerce SH.P.K.
810364216
2020-05-05 4999 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me gjenerator për disa shkolla dhe QEAP Qerdhja-Lipjan
613-20-7562-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN N.N.SH."A & E COM"
602067862
2020-12-04 2195 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Punë shtesë Ndërtimi i kanalizimit i ujerave të zeza në fshatin Novoselle, Radac, Jabllanice e madhe, Dubove e madhe dhe Ozdrim
210-20-1958-5-2-5
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor ILEAA - GR SH.P.K.
810199035
2020-06-12 69696 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sherbimet e dezinfektimit të hapsirave publike.
652-20-1779-2-3-5
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK N.T.SH."ATOMIZERI D.D.D."
600411954
2020-05-18 2904 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDERTIMI I AMBULANTES DHE ZYRES SE VENDIT NE UJMIR
634-20-2373-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL I KLINËS N.N.P. "EURO CONSTRUCTION"
600986866
2020-07-21 48716 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pastrimi i veturave të MKK-së
211-20-1206-2-3-6
MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM " AS Tech " SH.P.K.
601262611
2020-05-18 2490 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja e automjeteve Ford transit Costom-kombi 1+8
KEK-20-3056-2-3-5
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.SH.T."A.S.VALI"
600227509
2020-09-09 6869 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Plotësimi i projektit me sasi shtes për ndërtimin e objektit të shkollës fillore “Luigj Gurakuqi” në Podujevë
208 Udheheqesi-20-5112-5-2-5
MINISTRIA E ARSIMIT N.N.SH. " TOP PROJEKT "
600381628
2020-11-09 69995 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pajisje për Fakultetin e Gjeoshkencave
97900-20-7034-1-3-6
UNIVERSITETI "ISA BOLETINI " MITROVICË "Vitech " Sh.p.k.
600083555
2020-11-20 9075 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbimet e konsulencës - Zyrtar për teatër
KM653-20-8364-2-3-6
KOMUNA E KAMENICES Natyrë Kallaba
1232256393
2021-01-01 2940 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Fusha e trashigimisë kulturore dhe arkitektonike{rregullimi i mullirit në Graboc}
OB614-20-3342-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ N.T.Sh.,,Marash - Shped" Sh.p.k
600526315
2020-09-04 37885 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rritja e Kapaciteteve te Oksigjenit-Njesive të paneleve te shperndarjes të oksigjenit pran shtretërve të pacientëve.
70010-20-8237-2-3-6
SPITALI REGJIONAL - PRIZREN N.T.SH. " Elektromontimi "
600015102
2020-12-22 9770 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT KRENA PJESA E TRETË “ Yllka Domi” deri në rrunën “ Ismail Qemajli, Gjakovë
632-20-8256-5-2-5
KUVENDI I KOMUNËS VB. TOFAJ
810962193
2020-12-17 77800 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Rehabilitimi rruges ne fshatin Pogragj L=1675m'
651-20-7802-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL- GJILAN "EL-BAU" SH.P.K.
811182576
2021-02-19 19996 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Shërbime të sigurimeve shëndetësore dhe sigurimi i shëndetit në udhëtim
102-20-5975-2-3-6
ZYRA E PRESIDENTIT TË REPUBLIKES SE KOSOVËS SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A.
811291484
2020-11-06 9360 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirëmbajtja dhe montimi i kamerave për institucionet publike në Deçan
631-20-6396-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN K.S. Besa Security SH.P.K.
810500406
2020-11-02 7991 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me perde dhe tepiha për nevojat e AMK-së
204-20-8131-1-3-6
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Euro Roleta SH.P.K.
810814188
2020-12-31 1966 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne per nevojat e Postes Hibride
vetak-21-110-1-2-1
POSTA E KOSOVËS SH.A EUROPRINTY
810444878
2021-04-02 17386 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Deratizimi, dezinfektimi dhe dezinsektimi (3D) i hapësirave ne objektet e brendshme të UHZ-së
uhz-20-5930-2-3-5
UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË "KRASNIQI"SH.P.K.
600387882
2020-10-09 2995 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sherbimi mirembajtjes se kamerave te sigurise
102-20-400-2-3-5
ZYRA E PRESIDENTIT TË REPUBLIKES SE KOSOVËS 3ANGLE SH.P.K.
811336793
2020-03-10 2227 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirmbajtja dhe servisimi i sistemit të ventilimit dhe klimatizimit në Klinikën e Kardiokirurgjisë
701-20-7186-2-2-1
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES "HVAC SYSTEM CO." SH.P.K.
810051417
2021-05-17 68000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pastrimi i rezervoareve te naftes
KEK-20-4363-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. MAZREKU SH.P.K.
811303784
2020-09-17 1770 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me Kimikale (Hipoklorit natriumi-NaOCL dhe Klor të gazet- CL2)
nuk ka-21-595-1-2-1
Komp. Rajon Ujësjellësit''Hidromorava'' SH.A. Afrim Sadriu B.I.
810661779
2021-04-09 59810 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me aparate saldimi
KEK-20-5807-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. VIVAB SH.P.K.
810805997
2020-12-16 18566 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i trotuareve (llot II) - punë shtesë
615-20-5537-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL Toifor Sh.p.k.
600090633
2020-10-12 32196 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i depove te armatimit ne kazermen e FSK-se ne Ferizaj, Gjilan dhe Istog( Project 2 vjeçar)
217-20-4036-5-1-1
MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË ADA CONSULTING GROUP SH.P.K.
810794215
2020-11-17 699874 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim Emergjent me Maska FFP2 dhe Rroba mbrojtese kunder CoronaVirusit
220-20-970-1-3-5
SPITALI FERIZAJ "RIMI-ALTEX"SH.P.K.
600623971
2020-03-26 5750 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me tiketa të peshores
UNITETI-21-9-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. ' Migros - 2 ' SH.P.K.
810017310
2021-02-11 2300 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me kompjutera dhe printera
NP Termoskos.sha-20-7569-1-2-1
Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A. ARITECH
810821828
2021-01-12 29764 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me maska higjienike shumë përdorimëshe
KEK-20-2815-1-3-5
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " Meri - Com " Sh.p.k.
810775017
2020-06-19 7760 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka lekova za potrebe ambulanti porodicne medicine u selima Lipa i Žaže
646-20-8354-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL NIKA PHARM SH.P.K.
810800559
2020-12-23 5765 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi I veturave zyrtare
OB614-21-267-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ KS Kosova E Re SH.A.
810486135
2021-03-02 6489 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Zgjerimi i rrugës Ahmet Shtimja
617-20-2917-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL " LEDI ING " SH.P.K.
600925088
2020-07-20 59979 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

RINOVIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE,ÇERDHES PUBLIKE DHE SALLËS SPORTIT TË KOMUNËS SË MALISHEVES
62500-20-7058-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE SINANI - ING SH.P.K.
810199093
2021-01-14 26460 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me pije per administraten komunale (kuvendin komunal, drejtorite)
659-20-7474-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL D.P.H. Bifea "Safeti"
600539566
2020-12-01 9952 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME SHTRETER PËR REANIMACION
62500-20-6343-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " Interlab" SH.P.K.
601678008
2021-01-15 39900 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sistemi NAT i testimit për ekzaminimin e dhuruesve të gjakut
71700-20-3257-1-1-1
QENDRA KOMBËTARE E KOSOVËS PËR TRANFUZIONIN E GJAKUT "BIOTEK KOSOVO " L.L.C.
810800161
2021-02-22 178990 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me miofiltera
KEK-20-174-1-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. EL TEX GROUP SH.P.K.
811378860
2020-02-25 7375 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me hardver per TIK
KOSTT-20-2748-1-1-1
"Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT" SH.A. Virtuo O.P.
810527111
2020-08-07 194108 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka vatrogasne opreme
641-20-5277-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ ALBKOS SAFETY SH.P.K.
811440908
2020-10-16 6740 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka Guma za jamsku, utovarno transportnu mehanizaciju i putnicka vozila
12054-20-8141-1-2-1
" Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP " ''TRGOPROMET'' D.O.O.
601172878
2021-01-12 119086 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me seperator elektromagnetik dhe pjese per seperator
KEK-20-820-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.T.P. " Xani-Inex "
600013099
2020-06-17 14691 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Vazhdimi i punëve në sallën sportive Sllovi-Lipjan dhe rregullimi i terenit sportiv në sh.f.m.u Ismet Rraci-Klinë
(Rregullimi i terenve sportive ne sh.f.m.u.Ismet Rraci në Klinë)
208 Udheheqesi-20-3301-5-2-1
MINISTRIA E ARSIMIT . Limit L & B SH.P.K.
810593617
2020-09-09 37456 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME PAISJE MJEKËSORE
611-20-7572-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL KO MED L.L.C.
811564948
2020-12-08 9693 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Realizimi i programeve për nevojat e bibliotekës së qytetitnë Prizren
622-20-3331-2-3-6
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT ORGANIZATA JOQEVERITARE THY
600753801
2020-09-21 6893 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimie dhe rregullimi i parqeve publike
652-20-5936-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK N.P.T. " DAQA "
600016986
2020-11-11 25335 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Konsulent individual ligjor ne fushën e prokurimit
221-21-238-2-3-6
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL Diellzë Avdullahu
1244697433
2021-02-11 4680 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pastrimi i hapesirave te brendshme te QKUK-së
701-19-8924-2-1-5
QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES LAGUNA SH.P.K.
810815285
2020-02-26 362705 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Konsulent individual për monitorimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar
221-21-79-2-3-6
MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL Shkodran Mustafaj
1173539661
2021-02-08 2400 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Zgjerimi i rruges Avdurrahim Shehu-pune shtese
652-20-8301-5-2-5
KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK " Kema - Company " Sh.p.k.
600118732
2020-12-18 19901 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

izrada prijektno-tehnicke dokumentacije za Rekonstrukciju i adaptaciju proizvodne hale za potrebe Vatrogasne jedinice
646-20-3810-2-3-5
KUVENDI KOMUNAL "GARD - VUK" D.O.O.
601640370
2020-08-14 5950 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Miëmbajtja,furnizimi dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit dhe hidrantëve të ujit në Objektet e Sistemit Prokurorial të Kosovës
250-20-3299-2-3-6
PROKURORIA E SHTETIT ALBKOS SAFETY SH.P.K.
811440908
2020-08-04 2861 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

“Furnizim me 250m3 dru zjarru per familjet e te kthyerve dhe komuniteteve ne nevojë”
211-20-7056-1-3-6
MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM NTP,,Rudina"
600360359
2020-12-17 9875 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me lënd djegse- Dru
VU644-20-8302-1-2-5
"KOMUNA E VUSHTRRISË" N.T.P." AGONITI "
600667862
2020-12-21 38010 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me gjenerator për Komunën e Junikut- RITENDER
636-20-5524-1-3-6
KOMUNA E JUNIKUT " PMC " SH.P.K.
810132481
2020-10-29 9480 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Nabavka razne robe
641-20-1705-1-3-6
KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ GEJZER D.O.O.
810699936
2020-05-21 5844 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ri-tenderimi Mirëmbajtje dhe furnizimi i sistemit të digjitalizimit
NPL.ST.AUT-20-8643-2-2-1
"STACIONI I AUTOBUSËVE" SH.A. FARA GROUP SH.P.K.
811300178
2021-02-17 11760 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Renovimi i pusetave të ujit ne fshatin Brod
621-20-5044-5-2-1
KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI N.N." BRRUTI ING "
600751946
2020-10-15 37002 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

,,Rehabilitimi i rrugës Rajonale Zhur-Dragash-Brod, Loti 2”
205-21-2292-5-2-5
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES KAG - Asphalt Company SH.P.K.
810593518
2021-05-07 316528 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

FURNIZIM ME 3(TRI)MAKINA PASTRIMI TË BRENDËSHME NË OBJEKTIN E SHKOLLAVE FILLORE NË MALISHEVË DHE FSHATIN DAMANEK KK.MALISHEVË
62500-20-7805-1-2-1
KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE " Profitech " SH.P.K.
810081646
2021-01-13 10370 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Pikat ushqyese për qenët endacak
616-21-698-1-2-5
KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES " AL - TEC " SH.P.K.
810060591
2021-03-16 20696 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim, instalim dhe konfigurim me Storage Sistem
KEK-20-676-1-2-1
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. " CLASTERTECH " SH.P.K.
600987723
2020-05-11 64730 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me uniforma për personelin e QKMF-së
656-20-8450-1-2-1
KOMUNA FERIZAJ "PUNTEX" SH.P.K.
810094334
2021-02-05 11991 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Servisimi i automjeteve
KEK-20-5014-2-3-6
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. N.P.T. "BOJKU HIDRAOLIK "
600002000
2020-10-13 7847 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizimi me kositëse të barit
VU644-20-3378-1-3-6
"KOMUNA E VUSHTRRISË" "eor group " SH.P.K.
810872946
2020-08-10 3680 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me frigorifer të vegjel për nevojat e UGJFA-së.
97800-21-1436-1-3-6
UNIVERSITETI I GJAKOVËS "FEHMI AGANI" " TOSI - V " SH.P.K.
601542005
2021-04-29 1099 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim emergjent me Levofloxacin jashtë Listës Esenciale për QKUK (043)”
00220-21-2617-1-2-5
SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS " EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K.
810035495
2021-05-19 79000 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

NDËRTIMI I RRUGËVE NË KOMUNËN E RAHOVECIT
623-20-3130-5-2-5
KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË Mendi -P SH.P.K.
810395237
2020-07-09 27111 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sherbimet e DDD
KMDK-20-900-2-2-5
"KOMPANI.PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË "SH.A EKOLOGJIA SH.P.K.
811320168
2020-03-20 74700 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Ndërtimi i ndriçimit publik nërrugët e qytetit dhe në fshatrat Peran, Bajçinë, Letanc, Obrançë dhe Surkish
(Ndërtimi i ndriçimit publik në fshatin Surkish dhe në rrugët e qytetit Xhafer Rrahim Mehmeti, Xhevat Jupolli, Ukshin Hoti, Gjergj Fishta, Brahë Hertica, Xhafer Uka, Hasan Ramadani, Besim Lushaku, Shotë Galica, Shakadin Behrami, Ahmet Shabani, Hakif Sheholli, Motrat Qiriazi, Shtegëtarët e Lirisë, Hys Popova, Fadil Talla)
615-20-520-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL N.T.P. " V3-ING "
600314497
2020-09-16 41139 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me garancion dhe perkrahje teknike(HPE Foundation Care 24x7) per HP 3PAR 8440 SAN qe eshte aktiv ne TK.
?-20-1977-1-2-1
"TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A. " E - TECH " SH.P.K.
810013673
2020-07-08 22541 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Mirembajtje e ashensorit per objektin e ZKA-së
302-20-136-2-3-6
ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM " EJONA " SH.P.K.
810089913
2020-02-19 6244 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Sigurimi i automjeteve për nevojat e NJF-it dhe MF
MF201-21-302-2-3-6
Ministria e Finacave KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A.
811296054
2021-03-11 4858 €

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

Furnizim me dy (2) automjete të punës Pikapo për nevojat e Kompanisë
UNITETI-20-3646-1-3-6
K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. Brahim S. Tahiri B.I.
810440652
2020-08-10 9900 €